ဓာတ္ပံုရိုက္ရတာ ဝါသနာပါသူေတြအတြက္ Photo Editing App ေတြအမ်ားႀကီးမွ အမ်ားႀကီးပါ။ ဒါေပမယ့္ အစံုလင္ဆံုးနဲ႕ အလွပဆံုးပံုေတြ ရရွိနိုင္ဖို႕ အေကာင္းဆံုး App ငါးခုကို သင္သိၿပီးၿပီလား။

 

Snapseed

Picsart Photo Studio

Cymera

Open Camera

VSCO