ခရီးထြက္လို႕ Hotel တည္းရတာျဖစ္ေစ အဝတ္အစားဝယ္လို႕ Fitting Room ထဲ ဝင္လဲရတာျဖစ္ေစ Gym ေဆာ့ၿပီး ေရခ်ိဳးရတာပဲ ျဖစ္ေစ မသမာသူေတြ တပ္ထားတဲ့ cctv ေတြရွိေနရင္ သင့္အတြက္ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္း ျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ကင္မရာေတြကို အရင္ဆံုး စစ္ေဆးထားမယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕လံုၿခံဳမွဳကို စိတ္ခ်ထားနိုင္ပါၿပီ။

CCTV Camera Pros Mobile

ဒီ App ေလးကေတာ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ကင္မရာေတြကို သင့္ဖုန္းနဲ႕ အလြယ္တကူ ေဖာ္ထုတ္ေပးနိုင္မွာပါ။

Hidden Camera Detector

သူ႕ကိုလည္း ဖုန္းထဲထည့္ထားရင္ cctv ေတြကို အလြယ္တကူရွာေပးနိုင္ပါလိမ့္မယ္။ CCTV ရဲ႕ တည္ေနရာကိုလည္း အခ်က္ျပ ေဖာ္ထုတ္ေပးပါတယ္။

Home Security Camera 

Free Download ဆြဲနိုင္တဲ့ App ျဖစ္ပါတယ္။ Security Camera ေတြကို ျမန္ျမန္ေဖာ္ျပေပးနိုင္တယ္လို႕လည္း ဆိုပါတယ္။

Live Camera Viewer 

လူသံုးအမ်ားဆံုး App တစ္ခုပါ။ ဒီ App ကေနလည္း သင့္အနီးတစ္ဝိုက္မွာ ရွိတဲ့ CCTV နဲ႕ Live Camera ေတြကို ရွာေဖြေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။