မိဘတိုင္းဟာ သားသမီးတို႕ရဲ႕ အမွတ္တရေတြကို ပံုေဖာ္ထင္ခ်န္ထားစၿမဲပါ။ ဒီေခတ္ႀကီးထဲမွာေတာ့ သားသားမီးမီးတို႕ရဲ႕ ျဖတ္သန္းလာခဲ့တဲ့ ဘဝကို မွတ္တမ္းတင္နိုင္ဖို႕ နည္းလမ္းေတြအမ်ားႀကီး ေပၚေပါက္လာပါၿပီ။

ဒီထဲကမွ မိဘေတြ မေတြးမိတဲ့ Idea ေလးတစ္ခုကို ခုပဲ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကည့္ၾကရေအာင္။

ကေလးေမြးၿပီဆိုတာနဲ႕ သူ႕အတြက္ Facebook Account တစ္ခုကို ႀကိဳတင္ဖြင့္ေပးထားသင့္ပါတယ္။ သူ႕ေမြးေန႕မွာ ဖြင့္ေပးနိုင္ရင္ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ သူျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ တစ္လတာ တစ္ႏွစ္တာ ဆယ္ႏွစ္တာ စတဲ့ ခရီးမိုင္တိုင္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ အထိမ္းအမွတ္ေန႕တိုင္း ပံုေတြ စာေတြ တင္ေပးထားသင့္ပါတယ္။

ယေန႕ေခတ္မိဘေတြကေတာ့ ကေလးေတြအတြက္ အေကာင့္သီးသန္႕ ဖြင့္ေပးျခင္း သိပ္မရွိေသးဘဲမိဘျဖစ္သူေတြရဲ႕ ကုိယ္ပိုင္ အေကာင့္မွာသာ ကေလးငယ္တို႕ရဲ႕ ပံုေတြ တင္ေလ့ရွိပါတယ္။ ကေလးငယ္အတြက္ သီးသန္႕အေကာင့္ကေတာ့ ဖြင့္ေပးထားသင့္ၿပီး သူ႕ရဲ႕ေန႕စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို မိဘတို႕က အမွတ္တရ သိမ္းေပးရင္း သူႀကီးျပင္းလာတဲ့ တစ္ေန႕မွာ သူျဖတ္သန္းခဲ့ရတာေတြကို ျပန္လည္ခံစားနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးေလး ထမင္းစစားတာ လမ္းစေလွ်ာက္နိုင္တာ ပထမဆံုးစကားေျပာနိုင္တာ ေက်ာင္းစတက္ရတာ စတဲ့ အမွတ္အသားေလးေတြကို ကေလးကုိယ္စား မိဘေတြက ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ငယ္ရြယ္ေသးခ်ိန္မွာေတာ့ ကေလးကို ကုိယ္တိုင္မသံုးေစဘဲ သူႀကီးျပင္းလာၿပီး ကုိယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်နိုင္တဲ့ အရြယ္မွသာ မိဘမ်ားက သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး အေကာင့္ကို ေပးသံုးေစလိုပါတယ္။