အခုေနာက္ပိုင္း လူတိုင္းလိုလို Android ဖုန္းေတြ ကိုင္တြယ္သံုးစြဲၾကတာ မ်ားလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ Android စမတ္ဖုန္းေတြကို ဖုန္းထဲမွာပါ၀င္တဲ့ စနစ္ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ျမွင့္တင္လို႔ရတဲ့ နည္းလမ္းေလးေတြကို ေ၀မွ်ေပးခ်င္ပါတယ္။

Notification ေတြကို ကန္႔သတ္မယ္

ဖုန္းထဲမွာ ဟိုဂိမ္းက၊ ဟို Software က Notification ေပၚေပၚေနတာေတြက အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတတ္ၿပီး ၾကာလာရင္ ဖုန္းကိုပါ ေလးေစပါတယ္။ Android ေဆာ့၀ဲကို Lollipop (Android 5.0) ကို အက္ဒိတ္ (Upgraded) လုပ္လိုက္ပါ။ အဲ့ဒီ ေဆာ့၀ဲမွာ ကိုယ္မလိုခ်င္တဲ့ Notification ေတြ မေပၚေအာင္ ပိတ္ထားလို႔ရပါတယ္။ အဲ့ဒီအျပင္ အေရးႀကီးတဲ့ ဖုန္းေခၚမႈ၊ Message တို႔နဲ႔ တျခား အေၾကာင္းအရာေတြကိုလည္း မလြတ္သြားေအာင္ အၿမဲသတိေပးေနေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားလို႔ရပါတယ္။

အင္တာနက္ data usage ဘယ္ေလာက္ပဲသံုးမယ္ဆိုတာ ကန္႔သတ္မယ္။

အင္တာနက္ Data Usage ဘယ္ေလာက္သံုးၿပီးၿပီ ၊ ဘယ္မွာ အသံုးအမ်ားဆံုးလဲဆိုတာ ထိန္းခ်ဳပ္ ၾကည့္ရႈလို႔ရပါတယ္။ လြယ္လြယ္ကူကူပါဘဲ။ Settings ကို သြားပါ။ Data Usage ကို ႏွိပ္ပါ။ အဲ့ဒီမွာ လတိုင္းနီးပါး Data Usage ဘယ္ေလာက္သံုးၿပီးၿပီ။ Data Usage ဘယ္ေလာက္ဘဲသံုးမယ္ဆိုတာ ကန္႔သတ္တဲ့စနစ္ နဲ႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ေက်ာ္လြန္ရင္ သတိေပးတဲ့ စနစ္ေတြ ေရြးခ်ယ္လို႔ရပါတယ္။ ကန္႔သတ္တဲ့ စနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ထားရင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ Data Usage ပမာဏ ေက်ာ္လြန္ရင္ အင္တာနက္ကို သူ႔အလိုလို ရပ္တန္႔လိုက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သတိေပးတဲ့ စနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ထားရင္ေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ Data Usage ထက္ေက်ာ္လြန္ရင္ သတိေပး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘက္ထရီ ၾကာရွည္ခံဖို႔

အထူးသျဖင့္ ခရီးထြက္ေနတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးေတြမွာဆိုရင္ ဘက္ထရီ ၾကာရွည္ခံဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ ကိုယ္လက္ရွိ အသံုးမ၀င္တဲ့ Application ေတြ အီးေမးလ္ (Email) စတာေတြကို ပိတ္ထားသင့္ပါတယ္။ အကယ္၍ လိုင္းမမိတဲ့ေနရာမ်ိဳးဆိုရင္ Airplane Mode ေျပာင္းထားသင့္ပါတယ္။ ဖုန္းက လိုင္းကို ရွာေဖြေနရင္ ဖုန္း ဘက္ထရီ ပိုကုန္ေစပါတယ္။ Bluetooth နဲ႔ Wifi တုိ႔ကိုလည္း မလိုအပ္ရင္ ပိတ္ထားသင့္ပါတယ္။

Chrome Tab ကို သံုးမယ္

ခင္ဗ်ားက အားလပ္အခ်ိန္မွာ ဖုန္းနဲ႔ စာဖတ္ေလ့ရွိသူ ျဖစ္ၿပီး အားတဲ့အခ်ိန္ကို ကိုယ္ဖတ္ေနတဲ့ Website ကို အလြယ္တကူ ျပန္သြားဖတ္ႏိုင္ဖို႔ Chrome က ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။ Recent Tab ဒါမွမဟုတ္ History ကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုယ္ဖတ္ေနတဲ့ Website ကို အလြယ္တကူ ျပန္သြားလို႔ရပါတယ္။