နိုင္ငံတိုင္းမွာ ဖုန္းထုတ္လုပ္တဲ့ စက္ရံုအသီးသီး ရွိၾကပါတယ္။ သင့္ဖုန္းက ဘယ္နိုင္ငံကထုတ္တာလဲ။ အရည္အေသြးေကာင္းရဲ႕လား။ ဖုန္းက အစစ္မွ ဟုတ္ရဲ႕လားဆိုတာကို ဖုန္းမဝယ္ခင္ ဆိုင္မွာ စစ္ေဆးၾကည့္လို႕ရပါတယ္။

IMEI ဆိုတာ International Mobile Equipment Identity ကို ဆိုလိုပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ ID ကို စစ္ေဆးနိုင္တဲ့ code ပါ။ *#06# ကို Call ႏွိပ္ၿပီး ေခၚလိုက္ရင္ ဂဏန္း ဆယ့္ငါးလံုး က်လာပါလိမ့္မယ္။

3 6 9 3 9 5 0 1 2 3 5 5 6 7 8

 

ခုနစ္လံုးေျမာက္နဲ႕ ရွစ္လံုးေျမာက္ ဂဏန္းကို စစ္ရပါမယ္။

00 ျပေနရင္ သင့္ဖုန္းက အစစ္ပါ။ သူ႕ရဲ႕ပင္ရင္းစက္ရံုက ထြက္လာတဲ့ Original ဖုန္းျဖစ္ပါတယ္။

 

01 or 10 ျပေနရင္ ဖင္လန္နိုင္ငံထုတ္ပါ။ အရည္အေသြးေကာင္းပါတယ္။

 

13 ျပေနရင္ေတာ့ အဇာဘိုင္ဂ်န္က ထုတ္တာျဖစ္ၿပီး အႏၲရာယ္ အႀကီးဆံုးပါ။ ကိုင္ဖို႕ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။

02 or 20 ျပေနရင္ေတာ့ ဒူဘိုင္းက ထုတ္တာပါ။ ကြာလတီမေကာင္းပါဘူး။

 

03 or 30, 04 or 40 ျပေနရင္ေတာ့ တရုတ္ထုတ္တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ကြာလတီအေကာင္းစားပါ။

 

05 or 50 ျပခဲ့ရင္ ဘရာဇီး သို႕မဟုတ္ အေမရိကန္ထုတ္ပါ။

06 or 60 ျပေနရင္ ေဟာင္ေကာင္နိုင္ငံက ထုတ္တဲ့ဖုန္းပါ။

 

08 or 80 ျပေနရင္ ဂ်ာမနီထုတ္တာပါ။ ကြာလတီ အသင့္အတင့္ျဖစ္ပါတယ္။