သင့္ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ မေက်နပ္လို႕ ျဖစ္ေစ အျခားအေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ခုေၾကာင့္ ေႏွာင့္ယွက္ခ်င္လို႕ ျဖစ္ေစ သူတစ္ပါးက သင့္ အေကာင့္ကို Hacked ၿပီး သူ႕စိတ္တိုင္းက် လုပ္ေနၿပိီဆိုတာကို ဒီအခ်က္ေတြက ေဖာ္ျပေပးပါလိမ့္မယ္။

1. သင္မတင္ထားတဲ့ Post ေတြ Wall ေပၚမွာ ရုတ္တရက္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ သင္ Facebook အသံုးျပဳေနခ်ိန္မွာ အဲ့ဒီလိုေပၚလာၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ သင့္အေကာင့္ကုိ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ဝင္ေရာက္ေနပါၿပီ။

2. သင့္ရဲ႕တည္ေနရာမဟုတ္ဘဲ Location က တျခားေနရာကုိ ျပေနပါလိမ့္မယ္။

သင့္အေကာင့္ကို Hack တဲ့သူဟာ သင္နဲ႕ တစ္ၿမိဳ႕နယ္တည္း ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

3. သင္မသိတဲ့ လူသစ္ေတြကို သင္ Follow ထားတာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ နာမည္ႀကီး Celebrity မဟုတ္ဘဲ တျခားလူမ်ားကိုပါ Follow လုပ္ထားတာကို သင္သတိထားမိမွာပါ။

4. သင့္ အေကာင့္ထဲကို သင္ဝင္လို႕မရပါဘူး။

Hacker က Password ခ်ိန္းလိုက္တဲ့အခါမွာ သင့္အေကာင့္ထဲကို သင္ကုိယ္တိုင္ဝင္ဖို႕ ခက္ခဲသြားပါၿပီ။