● ႏွစ္သစ္ကူးကာလအတြင္း တယ္လီေနာ ကြန္ရက္အတြင္း Facebook ႏွင့္ Viber အသုံးျပဳမႈပမာဏသည္ ယမန္ႏွစ္ အလားတူကာလႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ထင္ရွားစြာ ျမင့္တက္လာၿပီး ေန႔စဥ္ပွ်မ္းမွ် သုံးစြဲမႈပမာဏထက္ သိသာစြာ ျမင့္တက္

● စာတိုေပးပို႔လက္ခံမႈ (SMS) အသုံးျပဳမႈ အေရအတြက္ သည္လည္း ႏွစ္သစ္ကူးေန႔တြင္ ေန႔စဥ္ပွ်မ္းမွ်သုံးစြဲမႈ ပမာဏထက္ ၄၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ ပိုမိုျမင့္တက္ခဲ့

ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ – တယ္လီေနာ၏ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ႏွစ္သစ္ကူး ကာလျဖစ္ သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ ည ၉ နာရီမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ မနက္ ၂ နာရီ အတြင္း တယ္လီေနာျမန္မာ ကြန္ရက္အတြင္း Facebook ႏွင့္ Viber အသုံးျပဳမႈေဒတာပမာဏသည္ ယမန္ႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အလားတူကာလႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သိသိသာသာ မ်ားျပားလာခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါအခ်ိန္အတြင္း Facebook အသုံးျပဳမႈႏႈန္းသည္ ေန႔စဥ္ပွ်မ္းမွ်သုံးစြဲမႈ ပမာဏထက္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ႏွင့္ Viber အသုံးျပဳမႈႏႈန္းသည္ ေန႔စဥ္ပွ်မ္းမွ်သုံးစြဲမႈ ပမာဏထက္ ၁၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္အထိ အသီးသီး ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ယမန္ႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၏ ႏွစ္သစ္ကူးကာလ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ Facebook အသုံးျပဳမႈႏႈန္းသည္ ေန႔စဥ္ပွ်မ္းမွ်သုံးစြဲမႈ ပမာဏထက္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ႏွင့္ Viber ႏွင့္ Beetalk အသုံးျပဳမႈႏႈန္းသည္ ေန႔စဥ္ပွ်မ္းမွ်သုံးစြဲမႈ ပမာဏထက္ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္သာ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယမန္ႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တယ္လီေနာ အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ ယခုႏွစ္ အတြင္း အင္တာနက္ အသုံးျပဳျခင္း၊ ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ သီခ်င္းမ်ားအား အြန္လိုင္းမွ ရယူနားေထာင္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ Facebook ႏွင့္ Viber အား အသုံးျပဳျခင္းမ်ား သိသိသာသာ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

အလားတူပင္ ယခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူးကာလ ည ၉ နာရီမွ မနက္ ၂ နာရီအတြင္း တယ္လီေနာကြန္ရက္အတြင္း စာတို ေပးပို႔ လက္ခံမႈ (SMS) အေရအတြက္သည္ ၁ ဒသမ ၈၅ သန္းအထိရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ ပုံမွန္ေန႔စဥ္ ေပးပို႔မႈထက္ ၄၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္အေရအတြက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

“အခု အခ်က္အလက္ေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ႏွစ္သစ္ကူးကာလမွာ တယ္လီေနာရဲ႕ ကြန္ရက္အတြင္း စာတိုေပးပို႔မႈနဲ႔ ေဒတာအသုံးျပဳမႈေတြ သိသိသာသာ မ်ားျပားခဲ့တာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ တယ္လီေနာသုံးစြဲသူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ ခ်စ္ခင္ရသူေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ဖို႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာေတြကို ပိုမို အသုံးျပဳလာၾက တာကို ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ အရမ္းကို စိတ္လႈပ္ရွားဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ႀကီးငယ္မေ႐ြး သူတို႔ရဲ႕ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြကို ႏွစ္သစ္ ဆုေတာင္းေတြ ေပးပို႔ရာမွာ အသုံးျပဳၿပီး ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို စာသားနဲ႔သာမက ႐ုပ္ပုံေတြ၊ ဗီဒီယိုကလစ္ပ္ေတြနဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး မွ်ေဝခဲ့ၾကပါတယ္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာလူထုက ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာေတြကို ဒီထက္ပိုၿပီး အသုံးျပဳလာၾကမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယုံၾကည္သလို ဒီလို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္ကို ကူးေျပာင္းတဲ့ေနရာမွာ တယ္လီေနာရဲ႕ ေနာက္ဆုံးေပၚ ေခတ္မီဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ ထုတ္ကုန္ေတြက တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ဆက္လက္ ကူညီေပးေနမွာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္းက အသုံးျပဳသူေတြကို အေကာင္းမြန္ဆုံး သုံးစြဲမႈအေတြ႕အႀကဳံေတြ ဆက္လက္ေပးအပ္သြားႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ တယ္လီေနာ အေနနဲ႔ အေကာင္းဆုံး ဆက္လက္ႀကိဳးစားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ Sharad Mehrotra က ေျပာၾကားသည္။

တယ္လီေနာျမန္မာသည္ 4G/LTE ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ စတင္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္းရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးမွ အသုံးျပဳသူေပါင္း ၁၈ သန္းေက်ာ္အား ၎၏ 2G၊ 3G ႏွင့္ 4G ကြန္ရက္မ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္လွ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းတြင္ တယ္လီေနာ ျမန္မာ၏ 4G/LTE ကြန္ရက္သည္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ (တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ၿမိဳ႕နယ္အားလုံး၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း) အထိ လႊမ္းၿခဳံ ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီကလည္း တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ VoLTE ဝန္ေဆာင္မႈအား စတင္ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ၎၏ 4G/LTE အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ မည္သည့္ အေနအထားတြင္မွ အရည္အေသြး ေလ်ာ့က် မသြားႏိုင္သည့္ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား စတင္ေပးအပ္ခဲ့သည္။