မၾကာေသးခင္ကလည္း လွ်ပ္စစ္မီး သံုးစြဲခေတြလည္း ျမွင့္မယ္လုိ႔ ၾကားေနရပါတယ္။ ျပည္သူေတြကလည္း လွ်ပ္စစ္မီးကိုေလ်ာ့သံုးဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ မသံုးစြဲဘဲ ပိတ္ထားေပမယ့္လည္း လွ်ပ္စစ္အားသံုးကို စြဲယူသံုးေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

ဖုန္း Charger

လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဖုန္း အားသြင္းတဲ့ ခလုတ္ (Charger) ကို ဖုန္းနဲ႔ မသြင္းထားရင္ေတာင္ ပလပ္ေပါက္နဲ႔ ဒီအတိုင္း တပ္ထားေလ့ရွိပါတယ္။ အဲ့လိုထားရင္ ဖုန္းအားမသြင္းဘဲနဲ႔ေတာင္ တစ္ေန႔လံုးကို 1.2 W ေလာက္ ကုန္ေနပါလိမ့္မယ္။

TV Tuner

တီဗီရဲ႕ Channel လိုင္းေလးေတြကို ရွာေပးတဲ့ Digital TV Tuner ေလးေတြကို တီဗီဘဲ ပိတ္ၿပီး Tuner ကိုမပိတ္ဘဲ ထားမိရင္ တစ္ေန႔ကို 22W ကုန္ေနပါလိမ့္မယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တီဗီပိတ္ရုံနဲ႔ဘဲ လံုေလာက္ၿပီလို႔ ထင္ေနၾကတတ္ပါတယ္။

တီဗီ

တီဗီကို ခလုတ္လံုး၀ ပိတ္လိုက္တာမဟုတ္ဘဲ Standby Mode ဘဲ ထားရင္လည္း တစ္ေန႔ကို လွ်ပ္စစ္မီး 24 Wေလာက္ ကုန္ေနပါလိမ့္မယ္။

ပိတ္ထားေပမယ့္ လွ်ပ္စစ္အားစြဲယူသံုးေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား

ကြန္ပ်ဳတာ

ကြန္ပ်ဳတာတို႔ Laptop တို႔ကို ပိတ္ရုံဘဲပိတ္ၿပီး ပလပ္ေတြ မျဖဳတ္ထားပါက တစ္ေန႔ကို 96 W ေလာက္ကုန္ေနပါလိမ့္မယ္။ အကယ္၍ Standby Mode တို႔ Sleep Mode တို႔ထားၿပီး ပလပ္ကိုမျဖဳတ္ထားရင္ ဒီထက္ ၁ဆခြဲေလာက္ကုန္ပါလိမ့္မယ္။

Timer ပါတဲ့ အိမ္သံုးစက္ပစၥည္း

Timer ပါတဲ့အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ Oven တို႔ကို ပလပ္ႀကိဳးမျဖဳတ္ထားပါက တစ္ေန႔ကို 108 W ေလာက္ကုန္ေနပါလိမ့္မယ္။

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြရဲ႕ ပလပ္ႀကိဳးေတြကိုျဖဳတ္ထားပါ

တတ္ႏိုင္ရင္ ကိုယ္မသံုးေသးဘူးဆိုရင္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြရဲ႕ ပလပ္ႀကိဳးေတြကိုျဖဳတ္ထားပါ။ ခလုတ္ပိတ္ထားရင္ေတာင္မွ သူတို႔က လွ်ပ္စစ္ပါ၀ါကို ဆြဲေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္မွာဘယ္သူမွမရွိတဲ့အခ်ိန္ ၀ါယာ ေလ်ာ့ေတြမျဖစ္ေအာင္လည္း ပလပ္ႀကိဳးေတြကို ဆြဲျဖဳတ္ထားဖုိ႔လိုပါတယ္။

သူ႔အလိုလို အလဟႆျဖစ္ေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးေတြက တစ္ခုခ်င္းစီဆိုရင္ နည္းတယ္လို႔ ထင္ရေပမယ့္ လွ်ပ္စစစ္ပစၥည္းအမ်ားႀကီးကို ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ လေပါင္းမ်ားစြာ စုလိုက္ရင္ အနည္းဆံုး ကိုယ့္ပိုက္ဆံ ေသာင္းဂဏန္း သိန္းဂဏန္းေလာက္က အလဟႆ ျဖစ္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။