Amazon ရဲ႕ Alexa က Apple ရဲ႕ ွSiri နဲ႔ Google ရဲ႕ Google Assistant တို႔နဲ႔အၿပိဳင္ ေစ်းကြြက္လုယွဥ္ၿပိဳင္ေနတဲ့ Virtual Persional Assistant တစ္ခုပါ။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအတြက္ Amazon က ကေလးေတြအတြက္ Alexa သံုးထားတဲ့ Echo Dot Kids Edition ကိုစတင္မိတ္ဆက္လိုက္ပါၿပီ။

Echo Dot Kids Edition ကေတာ့ ကေလးတြြကို စာဖတ္ျပတာ၊ ကေလးေတြအတြက္ သင့္ေတာ္မယ့္ သီခ်င္းေတြဖြင့္ျပတာနဲ႔ ကေလးေတြေမးတဲ့ ေမးခြန္းေတြကိုေျဖေပးတာမ်ိဳးေတြကို လုပ္ေပးမွာပါ။ မိဘေတြအေနနဲ႔ေတာ့ FreeTime ဆိုတဲ့ App ေလးကိုသံုးၿပီး Echo Dot ကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္မွာပါ။ ကေလးရဲ႕ အသက္အရြယ္အတိအက်ကို ထည့္ေပးထားႏိုင္တာေၾကာင့္ Alexa က ကေလးေတြရဲ႕ အသက္အရြယ္အလိုက္ နားလည္ႏိုင္မယ့္ သီခ်င္းမ်ိဳးေတြကိုပဲ အလိုအေလ်ာက္ ေရြးဖြင့္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

FreeTime App နဲ႔ခ်ိတ္ထားရင္ Alexa က ကေလးေတြအတြက္ ျပန္ေျဖတဲ့ပံုက ေျပာင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ သင္က ေနအဖြဲ႔အစဥ္းထဲမွာ ၿဂိဳလ္ဘယ္ႏွစ္လံုးရွိသလဲလို႔ေမးရင္ ရွစ္လံုးလို႔ပဲ ျပန္ေျဖမွာပါ။ ကေလးေတြေမးတာကိုေတာ့ ရွစ္လံုးရွိတယ္လို႔ေျဖေပးမယ့္အျပင္ ၿဂိဳလ္ရွစ္လံုးအေၾကာင္းကိုပါ နာမည္နဲ႔အတူ ရွင္းျပဦးမွာပါ။ App နဲ႔မိဘက ကေလးေတြ Alexa နဲ႔စကားေျပာခ်ိန္ကို ကန္႔သတ္ထားႏိုင္ပါတယ္။ ကေလးေတြအေနနဲ႔လည္း Alexa ကိုေစ်းဝယ္ခိုင္းတာ၊ ဖုန္းေခၚခိုင္းတာမ်ိဳးေတြ မလုပ္ႏိုင္ေအာင္တားဆီးထားႏိုင္ပါေသးတယ္။

ကေလးေတြအေနနဲ႔ေတာ့ Online က မိသားစုသီခ်င္းေတြနားေထာင္တာ၊ ကေလးေတြအတြက္စာအုပ္ေတြကို နားေထာင္တာ၊ ႏွစ္သက္ရာ ကာတြန္းဇာတ္ေကာင္အခ်ိဳ႕ရဲ႕ အသံနဲ႔ ႏိႈးစက္ခ်တာမိ်ဳးေတြကို လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အျခား လစဥ္ေၾကးေပးရတဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေတြျဖစ္တဲ့ Disney ပံုျပင္ေတြဖတ္္ျပတာနဲ့ National Geographic ရဲ႔သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေၾကာင္းေျပာျပတာေတြကိုလည္း ရယူႏုိင္ပါေသးတယ္။ Echo Dot Kids Edition ကို $80 ခန္႔နဲ႔စတင္ေရာင္းခ်မွာျဖစ္ပါတယ္။ အနီေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္နဲ႔ အျပာေရာင္ သံုးမ်ိဳးထြက္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။