ICT နယ္ပယ္၏ အဓိကက်ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားဖန္တီးရာတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးကို ဦးတည္ကာ နည္းပညာဆိုင္ရာအထူးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား Huawei က ေဆာင္႐ြက္ေပး

2019-02-22T12:21:43+06:30February 22nd, 2019|Events, Huawei, Mobile Phones, News, Tips & Stories|

error: Alert: Copyright © 2019. MyTech Myanmar