စြန႔္ပစ္ပစၥည္းျပန္လည္အသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စြန႔္ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ပံ့ပိုးျမႇင့္တင္ေပးမည့္ စီမံကိန္းသစ္တစ္ရပ္အား Building Markets မွစတင္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၉ ကမာၻ႔ပတ္ဝန္းက်င္ေန႔တြင္ စတင္မိတ္ဆက္

2019-06-06T10:43:29+06:30June 6th, 2019|Essential, Events, News|

Huawei ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းခ်ဳပ္တို႔ လက္တြဲကာ ျမန္မာ အေဆာက္အဦးတြင္းကြန္ရက္မ်ား ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ၂၀၁၉ ကို က်င္းပျပဳလုပ္

2019-05-25T14:15:50+06:30May 25th, 2019|Events, Huawei, News|

error: Alert: Copyright © 2019. MyTech Myanmar