ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးက႑အား ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ေျပာင္းရန္ Mytel မွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ မ်ားထဲမွတစ္ခုကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့

2019-02-15T10:58:17+06:30February 15th, 2019|Mobile Phones, MyTel, News, Tips & Stories|

error: Alert: Copyright © 2019. MyTech Myanmar