သင့္အတြက္ မနက္ျဖန္ေတြကို ဘယ္ဖုန္းက စိတ္ေက်နပ္မႈ ပိုေပးစြမ္းႏိုင္မယ္လို႔ ထင္လဲ ?