ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တယ္လီေနာ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္  ‘Call Like Home’ ပ႐ိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္ကို မိတ္ဆက္လိုက္စတင္မိတ္ဆက္လိုက္ပါၿပီ။ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ မေလးရွားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔ရွိ မည္သည့္ဖုန္းနံပါတ္ကိုမဆို အလြယ္တကူ ဖုနး္ေခၚဆုိႏုိင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုစတင္မိတ္ဆက္လိုက္သည့္ အထူးပ႐ိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္အရ တယ္လီေနာ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ဖုန္းကတ္သံုးစြဲသူမ်ားအေနႏွင့္ အဆုိပါ ေလးႏုိင္ငံရွိ မိုဘိုင္းႏွင့္လိုင္းဖုန္းမ်ားကို အထူးႏႈန္းထား တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၇ က်ပ္ျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ဖုန္းေခၚဆုိႏုိင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပံုမွန္ တိုက္ရိုက္ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ႏႈန္းထားမ်ားဟာဆိုလွ်င္ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၀၀ က်ပ္ က်သင့္မွာျဖစ္သည့္အတြက္ ဤအစီအစဥ္အသစ္အား အသံုးျပဳ၍ ဖုန္းေခၚဆိုမည္ဆိုပါက ၈၇% အထိ ကုန္က်စရိတ္သက္သာသြားမွာပါ။

အခုလိုမ်ိဳး ႏိုင္ငံရပ္ျခားဖုန္းေခၚဆိုမႈ ႏႈန္းထားအသစ္ကို တယ္လီေနာက ပထမဦးဆံုး မိတ္ဆက္လိုက္တာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီလိုႏႈန္းထားအသစ္ေတြ မိတ္ဆက္လိုက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အာရွတခြင္မွာ ပိုမိုဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္လာ တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တယ္လီေနာသံုးစြဲသူေတြ ခံစားလာရမွာပါ။ တ႐ုတ္၊ ထုိင္း၊ မေလးရွားနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံေတြမွာရွိေနတဲ့ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း၊ မိသားစု ဒါမွမဟုတ္ စီးပြားေရးအဆက္အသြယ္ေတြဆီကို ဖုန္းေခၚဆုိရာမွာ ျပည္တြင္းႏႈန္းထားနဲ႔ သိပ္မကြာတဲ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ေခၚဆိုႏုိင္ပါၿပီ။ ဥပမာ ျမန္မာႏုိင္ငံကေန ဘန္ေကာက္ သို႔မဟုတ္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ကို ဖုန္းေခၚတဲ့အခါ ျပည္တြင္းက တျခားၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကို ဖုန္းေခၚသလိုပဲ လြယ္ကူၿပီး ေစ်းႏႈန္း သက္သာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Joslin Myrthong က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အသံုးျပဳသူမ်ား အေနႏွင့္ အပတ္စဥ္သံုးႏွင့္ လစဥ္သံုးႏွစ္မ်ိဳးရွိသည့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား တိုက္ရိုက္ဖုန္းေခၚဆိုမႈ အစီအစဥ္မ်ားအနက္မွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အစီအစဥ္ကို My Telenor App မွတဆင့္ ရယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အပတ္စဥ္သံုး ဖုန္းေခၚဆိုမႈ အစီအစဥ္ကိုရယူလိုပါက 500 သို႔ IW27ဟုရိုက္ႏွိပ္၍ စာတိုေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ *979*2*5*1# သို႔ ဖုန္းေခၚဆို၍ ျဖစ္ေစရယူႏိုင္ပါတယ္။ အလားတူပင္ လစဥ္သံုး ဖုန္းေခၚဆိုမႈ အစီအစဥ္အား ရယူလိုလွ်င္ေတာ့ 500 သို႔ IM27 ဟုရိုက္ႏွိပ္၍ စာတိုေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ *979*2*5*3# သို႔ ဖုန္းေခၚဆို၍ ျဖစ္ေစ ရယူႏိုင္မွာပါ။

အပတ္စဥ္သံုး ဖုန္းေခၚဆိုမႈ အစီအစဥ္အား တစ္ခါစာရင္းသြင္း ရယူပါက ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အပါအဝင္ ၄၅၀ က်ပ္ က်သင့္မွာျဖစ္ကာ လစဥ္သံုး ဖုန္းေခၚဆိုမႈ အစီအစဥ္အား တစ္ခါ စာရင္းသြင္း ရယူပါက ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အပါအဝင္ ၁၅၀၀ က်ပ္ က်သင့္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဤ ပရိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္အား တယ္လီေနာ၏ Prepaid အသံုးျပဳသူမ်ားသာလွ်င္ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၀ယ္ယူထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ကုန္ဆံုးသည့္အခါ အလိုအေလ်ာက္ သက္တမ္းတိုး ရယူျခင္းမရွိသည့္အတြက္ သံုးစြဲသူကိုယ္တုိင္က ထပ္မံ၀ယ္ယူရန္လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။

တယ္လီေနာသည္ အသံုးျပဳသူမ်ားအား အသက္သာဆံုးႏွင့္ ဆန္းသစ္မႈအရွိဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ေရး ရည္သန္ခ်က္ႏွင့္ အညီ အနာဂတ္တြင္လည္း ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းက အသံုးျပဳသူမ်ားကို ပိုမိုဆန္းသစ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ပရိုမိုးရွင္း အစီအစဥ္မ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို အျမဲ ႀကိဳးစားရွာေဖြလ်က္ပါ။‘‘Call Like Home’’ ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ဖုန္းေခၚဆိုမႈ အထူးႏႈန္းထား ပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္အလားတူ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေလးႏုိင္ငံအျပင္ စင္ကာပူ၊ ပါကစၥတန္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ထိုင္၀မ္သို႔ သြားလာလည္ပတ္သည့္ တယ္လီေနာသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ Asia 8 Data Roaming ပ႐ိုမိုးရွင္းကိုလည္း ဧၿပီလက မိတ္ဆက္ခဲ့ေပးၿပီးပါၿပီ။ အဆုိပါ Asia 8 အစီအစဥ္အရ တယ္လီေနာ အသံုးျပဳသူမ်ား သည္ အသက္သာဆံုး ႏႈန္းထား တစ္မဂၢါဘိုက္လွ်င္ (အခြန္မပါ) ၈ က်ပ္ ျဖင့္ အင္တာနက္ကို သံုးစြဲႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။