၅သိန္းဝန္းက်င္မွာ ေ႐ြးခ်ယ္သင့္တဲ့ Xiaomi ဖုန္း၊ PUBG ေဆာ့ဖို႔အတြက္ Xiaomi မဟုတ္တဲ့ ၄သိန္း ဝန္းက်င္ဖုန္း၊ Redmi K20 ကို အခုဝယ္သင့္လား ဒါမွမဟုတ္ Redmi Note 8 ကို ေစာင့္သင့္လား?