ဇန္နဝါရီ လ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္မွီဆန္းသစ္ဆုံး ျဖစ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ Mytel သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အငွားကားဝန္ေဆာင္မႈ လိုအပ္ခ်က္အား ျဖည့္တင္းေပးရန္အတြက္ ဗီယက္နမ္အေျခစိုက္ အငွားကားဝန္ေဆာင္မႈ အက္ပလီေကးရွင္း ကုမၸဏီ FastGo ႏွင့္ ပူးေပါင္းဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ယေန႔တြင္ MOU လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ Mytel မွ FastGo ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈအေပၚ အလြန္ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ၿပီး အငွားယာဥ္ေမာင္း ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမသုံးလပတ္မွစတင္၍ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Mytel မွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ FastGo အငွားယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ FastGo ခရီးသည္မ်ားအား 2G/4G မိုဘိုင္းလ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ Mytel မွ ထပ္မံ၍ FastGo အက္ပလီေကးရွင္း အသုံးျပဳသူ အငွားယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ခရီးသည္မ်ားအား Mytel ၏ ပူးတြဲ e-wallet ဝန္ေဆာင္မႈအား ေငြေပးေခ်မႈ ပလက္ေဖါင္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ Mytel ႏွင့္ FastGo တို႔၏ ပူးေပါင္းမႈတြင္ အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ခံစားခြင့္မ်ားစြာသာမက e-wallet ကိုလည္း အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနျဖင့္ e-wallet စနစ္အသုံးျပဳပါက ေငြေၾကးကိစၥမ်ားအတြက္ ဘဏ္မ်ားသို႔သြားေရာက္ခ်ိန္ သက္သာေစၿပီး နီးစပ္ရာ Mytel အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ Mytel အေနနဲ႔ FastGo ကုမၸဏီနဲ႔ ပူးေပါင္းမႈ MOU လက္မွတ္ေရးတိုးရတဲ့အတြက္ အရမ္းဝမ္းသာမိပါတယ္။ Mytel နဲ႔ FastGo ကုမၸဏီႏွစ္ခုက မိမိတို႔နယ္ပယ္မွာရွိတဲ့ အားသာခ်က္ေတြကို အရင္းခံၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ေဈးကြက္တိုးတက္မႈရရွိေအာင္ အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ FastGo ကေပးတဲ့ ခံစားခြင့္ေတြကို ယာဥ္ေမာင္းေတြသာမက ခရီးသည္ေတြပါမက်န္ ရရွိေအာင္ Mytel အေနနဲ႔ အေလးေပးေဆာင္႐ြက္သြားမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေနာင္အနာဂတ္မွာလည္း FastGo နဲ႔အတူတူ express ဝန္ေဆာင္မႈအျပင္ ေဈးကြက္စီမံကိန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။” ဟု Mytel ၏ ျပင္ပဆက္ဆံေရးအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးမွ ေျပာၾကားသည္။

FastGo ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ FastGo account မ်ားေငြျဖည့္ရန္ Mytel အေရာင္းဆိုင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး Mytel ႏွင့္ FastGo ဝန္ေဆာင္မႈႏွစ္မ်ိဳးလုံးမွ ခံစားခြင့္မ်ားရရွိမည္ျဖစ္သည္။ Mytel မွ ဆက္သြယ္ေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းအျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လုံးအား ပံ့ပိုးေပးၿပီး ခရီးသည္မ်ားတိုးပြားလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Mytel သည္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ အစဥ္တစိုက္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ သုံးစြဲသူမ်ားကို အထူးဂ႐ုျပဳေသာ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ အနီးကပ္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး သုံးစြဲသူမ်ား၏ စိတ္ႀကိဳက္ေအာ္ပေရတာ ျဖစ္လာႏိုင္ရန္လည္း ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ Mytel အေနျဖင့္ ေခတ္မွီဆန္းသစ္ၿပီး စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အိမ္မက္အနာဂတ္မ်ား တည္ေဆာက္သြားႏိုင္ရန္ နည္းပညာမ်ားမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သုံးစြဲသူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘ၀ အဆင့္ျမင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္လည္း ရည္မွန္းထားသည္။