[Zawgyi]

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္မီအဆန္းသစ္ဆုံးႏွင့္ ဂ႐ုအစိုက္ဆုံး ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ Mytel သည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာကို စိတ္ပါဝင္စားၾကသည့္ လူငယ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာက ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိေသာ Microsoft Office Specialist World Championship Competition 2019 (MOSWC) ကို ကူညီပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာၿပိဳင္ပြဲႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေသာ MOSWC အား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းသား၊ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ကာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ရင္ေဘာင္တန္းၿပီး အရည္အေသြးမ်ား ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရး ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

MOSWC ၿပိဳင္ပြဲႀကီးအား Certiport အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမွ ၁၆ ႏွစ္ေက်ာ္တိုင္ ကမာၻတစ္လႊားတြင္ ဦးစီးက်င္းပလ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန (MOE) ႏွင့္ IIG Education ျမန္မာ တို႔မွ ပူးေပါင္းပါဝင္ထားကာ Mytel မွလည္း ဝင္ေရာက္ကူညီေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ Mytel သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆက္သြယ္ေရးေလာကအတြင္း စတင္ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမည့္ ပညာေရးက႑၊ ႐ိုးရာဓေလ့နဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈက႑ေတြမွာလည္း တက္အားသေ႐ြ႕ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။

“Mytel အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ MOSWC ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသား၊ လူငယ္ေတြရဲ႕ ကြန္ျပဴတာ၊ IT အရည္အေသြးေတြကို ပိုၿပီးအဆင့္ျမႇင့္တင္ေပး ႏိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ အခုလိုနည္းပညာေတြထြန္းကားၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈေတြ မ်ားျပားေနတဲ့ ေခတ္တစ္ခုမွာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ တက္ကြၽမ္းမႈေတြက ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းေတြကို အမွီလိုက္ႏိုင္ဖို႔ အင္မတန္လိုအပ္ပါတယ္။ Mytel ရဲ႕ ယုံၾကည္မႈတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပညာေရးက႑ကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေခၚေဆာင္သြားႏိုင္ရမယ္ဆိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္အရလည္း ဒီအစီအစဥ္ကို သေဘာက်ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု Mytel ၏ ျပင္ပဆက္ဆံေရး အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးမွ ေျပာျပခဲ့သည္။

MOSWC ၿပိဳင္ပြဲႀကီးသို႔ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ Microsoft Word 2013၊ Microsoft Excel 2013 ႏွင့္ Microsoft PowerPoint 2013 စသည္တို႔မွ တစ္ခုကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ GMetrix စာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအဆင့္ semi-final အတြက္ Microsoft Office Specialist 2013 စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ကာ အဆိုပါအဆင့္တြင္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေက်ာင္းသား ၁၀၀၀ နီးပါး ေ႐ြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအဆင့္ final ၿပိဳင္ပြဲတြင္မူ project အလိုက္ေျဖဆိုမႈမ်ားမွတဆင့္ ထိပ္တန္း ေက်ာင္းသားေပါင္း ၆၀ ကို ဆက္လက္စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

MOSWC ၿပိဳင္ပြဲႀကီးသို႔ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ အထက္တန္းပညာေရးေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေကာလိပ္ စသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ အသက္ ၁၃ ႏွစ္မွ ၂၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲအဆင့္ဆင့္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးအဆင့္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ကမာၻ႔final အဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲအား United States၊ New York ၿမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္လ ၂၈ မွ ၃၁ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၌ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဆုမ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံတြင္းၿပိဳင္ပြဲဆုမ်ား၊ ေက်ာင္းဆုမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆုမ်ားစြာကို သတ္မွတ္ခ်ီးျမႇင့္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး Certiport မွ ေပးအပ္သြားမည့္ MOS Word 2013၊ MOS Excel 2013 ႏွင့္ MOS PowerPoint 2013 ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ပထမဆုမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇,၀၀၀ ၊ ဒုတိယဆုမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃,၅၀၀ ႏွင့္ တတိယဆုမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁,၅၀၀ တို႔ကို ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

Mytel အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံံေတာ္၏ အဓိကမ႑ိဳင္ေတြအနက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ပညာေရးက႑အား အေထာက္အကူျပဳသည့္ Microsoft Office Specialist World Championship Competition 2019 (MOSWC) အား ပံ့ပိုးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ့လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကို ပို႔ေဆာင္ေပး သြားႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ Mytel သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဒစ္ဂ်စ္တယ္လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေခၚေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ရာ ခိုင္မာေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ နည္းပညာဆန္းသစ္မႈမ်ား ယူေဆာင္လာကာ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ သုံးစြဲသူမ်ားအား မိုဘိုင္းလ္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးအတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အနာဂတ္ကို ဖန္တီးေပးသြားႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။

[Unicode]

Mytel မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည့် Microsoft Office Specialist World Championship 2019 အား ကူညီထောက်ပံ့

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခေတ်မီအဆန်းသစ်ဆုံးနှင့် ဂရုအစိုက်ဆုံး ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ Mytel သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်မှ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာကို စိတ်ပါဝင်စားကြသည့် လူငယ်သန်းပေါင်းများစွာက ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်လျက်ရှိသော Microsoft Office Specialist World Championship Competition 2019 (MOSWC) ကို ကူညီပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲကြီး တစ်ခုဖြစ်သော MOSWC အား ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျောင်းသား၊ လူငယ်များအနေဖြင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကာ နိုင်ငံတကာနှင့်ရင်ဘောင်တန်းပြီး အရည်အသွေးများ ထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ရန် အခွင့်အရေး ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

MOSWC ပြိုင်ပွဲကြီးအား Certiport အဖွဲ့အစည်းကြီးမှ ၁၆ နှစ်ကျော်တိုင် ကမ္ဘာတစ်လွှားတွင် ဦးစီးကျင်းပလျက်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန (MOE) နှင့် IIG Education မြန်မာ တို့မှ ပူးပေါင်းပါဝင်ထားကာ Mytel မှလည်း ဝင်ရောက်ကူညီပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ Mytel သည် မြန်မာနိုင်ငံဆက်သွယ်ရေးလောကအတွင်း စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့သည့်အချိန်မှစ၍ ယခုလက်ရှိအချိန်အထိ ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများကို မိတ်ဆက်ပေးလျက်ရှိပြီး ပြည်သူများအတွက် အကျိုးရှိစေမည့် ပညာရေးကဏ္ဍ၊ ရိုးရာဓလေ့နဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍတွေမှာလည်း တက်အားသရွေ့ ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။

“Mytel အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် MOSWC ပြိုင်ပွဲကြီးကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံက ကျောင်းသား၊ လူငယ်တွေရဲ့ ကွန်ပြူတာ၊ IT အရည်အသွေးတွေကို ပိုပြီးအဆင့်မြှင့်တင်ပေး နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အခုလိုနည်းပညာတွေထွန်းကားပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေ များပြားနေတဲ့ ခေတ်တစ်ခုမှာ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု၊ တက်ကျွမ်းမှုတွေက နိုင်ငံတကာအဆင့် စံချိန်စံနှုန်းတွေကို အမှီလိုက်နိုင်ဖို့ အင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်။ Mytel ရဲ့ ယုံကြည်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပညာရေးကဏ္ဍကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကြီးကို ဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းကြောင်းပေါ် ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အရလည်း ဒီအစီအစဉ်ကို သဘောကျပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု Mytel ၏ ပြင်ပဆက်ဆံရေး အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးဇော်မင်းဦးမှ ပြောပြခဲ့သည်။

MOSWC ပြိုင်ပွဲကြီးသို့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် Microsoft Word 2013၊ Microsoft Excel 2013 နှင့် Microsoft PowerPoint 2013 စသည်တို့မှ တစ်ခုကိုသာ ရွေးချယ်၍ ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းအဆင့်ပြိုင်ပွဲအတွက် GMetrix စာမေးပွဲများကို ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံအဆင့် semi-final အတွက် Microsoft Office Specialist 2013 စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ကာ အဆိုပါအဆင့်တွင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ကျောင်းသား ၁၀၀၀ နီးပါး ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအဆင့် final ပြိုင်ပွဲတွင်မူ project အလိုက်ဖြေဆိုမှုများမှတဆင့် ထိပ်တန်း ကျောင်းသားပေါင်း ၆၀ ကို ဆက်လက်စိစစ်ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

MOSWC ပြိုင်ပွဲကြီးသို့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အထက်တန်းပညာရေးကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကောလိပ် စသည့် ကျောင်းများတွင် ပညာသင်ကြားနေကြသော အသက် ၁၃ နှစ်မှ ၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအားလုံး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲအဆင့်ဆင့်ကို ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့တို့တွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးအဆင့်ယှဉ်ပြိုင်မှု ကမ္ဘာ့final အဆင့် ပြိုင်ပွဲအား United States၊ New York မြို့တွင် ဇူလိုင်လ ၂၈ မှ ၃၁ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၌ ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်သည်။

ဆုများအဖြစ် နိုင်ငံတွင်းပြိုင်ပွဲဆုများ၊ ကျောင်းဆုများ နှင့် နိုင်ငံတကာဆုများစွာကို သတ်မှတ်ချီးမြှင့်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပြီး Certiport မှ ပေးအပ်သွားမည့် MOS Word 2013၊ MOS Excel 2013 နှင့် MOS PowerPoint 2013 ယှဉ်ပြိုင်မှုတစ်ခုချင်းစီ၏ ပထမဆုများအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇,၀၀၀ ၊ ဒုတိယဆုများအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃,၅၀၀ နှင့် တတိယဆုများအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁,၅၀၀ တို့ကို ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့် ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

Mytel အနေဖြင့် နိုင်ငံံတော်၏ အဓိကမဏ္ဍိုင်တွေအနက်တစ်ခုဖြစ်သော ပညာရေးကဏ္ဍအား အထောက်အကူပြုသည့် Microsoft Office Specialist World Championship Competition 2019 (MOSWC) အား ပံ့ပိုးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံ့လူငယ်မျိုးဆက်သစ်များအား ပိုမိုကောင်းမွန်သော အနာဂတ်ကို ပို့ဆောင်ပေး သွားနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်သည်။ Mytel သည် မြန်မာနိုင်ငံအား ဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ခေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ရန် ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ရာ ခိုင်မာသော အခြေခံ အဆောက်အဦးများ၊ နည်းပညာဆန်းသစ်မှုများ ယူဆောင်လာကာ နိုင်ငံ နှင့် နိုင်ငံတွင်းရှိ သုံးစွဲသူများအား မိုဘိုင်းလ် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ အားလုံးအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်အနာဂတ်ကို ဖန်တီးပေးသွားနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။