[Zawgyi]

MytelPay ကို အဆင္ေျပအလြယ္ကူဆုံးႏွင့္ လုံၿခဳံစိတ္အခ်ရဆုံး ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈ အျဖစ္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ကိုယ္စားလွယ္ အေယာက္ ၂ ေသာင္း မွ ေထာက္ပံ့ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္မီအဆန္းသစ္ဆုံး ႏွင့္ ဂ႐ုအစိုက္ဆုံး ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ Mytelသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆင္ေျပအလြယ္ကူဆုံးႏွင့္လုံၿခဳံစိတ္အခ်ရဆုံး မိုဘိုင္းေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္သည့္ MytelPay ကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ မိုဘိုင္းေငြေၾကးလုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳေနေသာ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ MytelPay သည္ လႊဲေျပာင္းလိုက္သည့္ ေငြေၾကးပမာဏ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆုံးရႈံးမႈမ်ားမရွိေစရန္ အာမခံေပးမည့္ OTP စနစ္ ပါဝင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ မိုဘိုင္းေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္သည္။

MytelPay ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈ မိတ္ဆက္ပြဲကို Melia Hotel Grand Ballroom တြင္ MytelPay ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr.Hoang Trung Thanh မွ စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ မိတ္ဖက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ Mytel ၏ Brand Ambassador ကိုေနတိုး အပါအဝင္ မီဒီယာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မွ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

Mytel သည္ သုံးစြဲသူမ်ားကို အေကာင္းဆုံးအေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွာေဖြေနသည့္အေလ်ာက္ MytelPay သည္လည္း တိုင္းျပည္တြင္ အျမန္ဆန္ဆုံး ႀကီးထြားလာေနေသာ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈက႑အတြက္ ေနာက္ဆုံးေပၚ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ MytelPay သည္ ေဈးကြက္တြင္ two-factor authentication လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ရရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ မိုဘိုင္းေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခု ျဖစ္လာၿပီး MytelPay အေကာင့္မရွိသူ မွ MytelPay အေကာင့္မရွိသူသို႔ ေငြလႊဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ –

၁) ေငြလႊဲမည့္သူသည္ သူ၊သူမ ၏ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားကို ကိုယ္စားလွယ္ထံသို႔ ျပသ ရမည္ျဖစ္ၿပီး စနစ္မွ လွ်ိဳ႕ဝွက္ကုဒ္ ကို စာတို အေနျဖင့္ လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။

၂) ေငြလြဲမည့္သူသည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ကုဒ္ကို ေငြလက္ခံရရွိမည့္သူသို႔ အသိေပးရမည္။

၃) ေငြလက္ခံရရွိမည့္သူသည္ သူ၊သူမ၏ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ကုဒ္ ကို ကိုယ္စားလွယ္သို႔ ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

၄) ကိုယ္စားလွယ္သည္ အေပၚတြင္ ျပသထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုျဖည့္သြင္းၿပီး ေငြလက္ခံရရွိမည့္ သူသည္ OTP ပါဝင္သည့္ စာတိုကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

၅) ေငြလက္ခံရရွိသူသည္ ကိုယ္စားလွယ္ကို OTPနံပါတ္ ကို ေျပာၿပီး မွန္ကန္ပါမွသာ ေပးပို႔ေသာ ေငြကို လက္ခံရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

MytelPay သုံးစြဲသူမ်ားသည္ ေငြသြင္းေငြလႊဲျခင္းမ်ားကို ဘဏ္အေသးစားအခြဲမ်ားအျဖစ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း အက်ယ္ျပန႔္ဆုံး ကြန္ရက္မ်ားမွ တဆင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ သည္ MytelPay သုံးစြဲသူမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးမည့္ဆိုင္အေရအတြက္သည္လည္း တိုးပြားလာေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ MytelPay ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈကို မည္သည့္ မိုဘိုင္းကြန္ရက္သုံးစြဲေသာ ေပးပို႔သူႏွင့္ လက္ခံရရွိသူ မည္သူမဆို အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ဘဏ္ပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္ စေန၊ တနဂၤေႏြ ပိတ္ရက္မ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

“ပထမဆုံးအေနနဲ႔ Mytel ကေန အခုအခ်ိန္အထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔အတူရွိေနေပးတဲ့ သုံးစြဲသူအားလုံးကို ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာခ်င္ပါတယ္။ သုံးစြဲသူေတြသာမရွိခဲ့ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘက္ကေန ဒီအေနအထားေလာက္ အထိ တီထြင္ဆန္းသစ္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေပးစြမ္းႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ MytelPay မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္က ႐ိုးရွင္းအဆင္ေျပလြယ္ကူၿပီး လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရတဲ့ အက္ပလီေကးရွင္းအေနနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ပိုမိုအဆင္ေျပေစခ်င္တာပါ။ အခုဆိုရင္ သုံးစြဲသူေတြက ေငြလႊဲေျပာင္းတဲ့အခါ MytelPay လို ဘဏ္အဆင့္မီ Authentication လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ပါဝင္တဲ့ ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈ ကို အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ စိတ္ပူပန္စရာေတြမရွိေတာ့ပါဘူး။ Mytel မွ MytelPay ကို ယူေဆာင္လာျခင္းဟာ အေကာင္းဆုံး၊ ေခတ္မီအဆန္းသစ္ဆုံး၊ အတန္ဆုံးေဈးႏႈန္းနဲ႔ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ သုံးစြဲသူေတြကို အဆက္အျပတ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေတာ့မွာပါ။’’ ဟု Mytel CERO ျဖစ္သူ ဦးေဇာ္မင္းဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

MytelPay သုံးစြဲသူမ်ားသည္ ေအာ္ပေရတာအမ်ိဳးအစားမ်ားအားလုံးအတြက္ ဖုန္းေဘလ္ျဖည့္ႏိုင္ျခင္း၊ ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ iTunes cards ၊ ဂိမ္းကတ္မ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္း ၊ အြန္လိုင္းေရွာပင္း ဝယ္ယူျခင္းအတြက္ ေငြေပးေခ်ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ရက္ရက္ေရာေရာ အလႉအတန္း ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္ သေဘာသဘာဝရွိသည့္အတြက္ MytelPay ျဖင့္လည္း ဘုရားေစတီမ်ားတြင္ အလႉအတန္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ QR code ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္းမ်ားကို ဆိုင္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ အက္ပလီေကးရွင္းမွတစ္ဆင့္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

Mytel သည္ ေခတ္မီအဆန္းသစ္ဆုံး ႏွင့္ ဂ႐ုအစိုက္ဆုံး ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရရွိေစရန္ သုံးစြဲသူမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္အတူ ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။ နည္းပညာအသစ္မ်ားႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားၾကား အလြန္ႀကီးမားေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားရွိေနေသာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ Mytel သည္ အေကာင္းဆုံးဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ေနခ်ိန္တြင္ သုံးစြဲသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လိုလားခ်က္မ်ားကိုပါ တခ်ိန္တည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။ မ်ားျပားလွစြာေသာေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုံၿခဳံေဘးကင္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ေသာ အက္ပလီေကးရွင္းသည္ သုံးစြဲသူမ်ားအားလုံး၏ စိတ္ကိုကိုင္လႈပ္ႏိုင္ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

[Unicode]

Mytel မှ ဘဏ်အဆင့်မီ Authentication လုပ်ဆောင်ချက် ပါဝင်သည့် အဆင်ပြေအလွယ်ကူဆုံး နှင့် လုံခြုံစိတ်အချရဆုံး မိုဘိုင်းလ်ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု ကို စတင်မိတ်ဆက်

MytelPay ကို အဆင်ပြေအလွယ်ကူဆုံးနှင့် လုံခြုံစိတ်အချရဆုံး ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု အဖြစ် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ကိုယ်စားလှယ် အယောက် ၂ သောင်း မှ ထောက်ပံ့ထားသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခေတ်မီအဆန်းသစ်ဆုံး နှင့် ဂရုအစိုက်ဆုံး ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ Mytelသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဆင်ပြေအလွယ်ကူဆုံးနှင့်လုံခြုံစိတ်အချရဆုံး မိုဘိုင်းငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်သည့် MytelPay ကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံအနှံ့ မိုဘိုင်းငွေကြေးလုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနေသော သုံးစွဲသူများအတွက် MytelPay သည် လွှဲပြောင်းလိုက်သည့် ငွေကြေးပမာဏ နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆုံးရှုံးမှုများမရှိစေရန် အာမခံပေးမည့် OTP စနစ် ပါဝင်သော တစ်ခုတည်းသော မိုဘိုင်းငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်သည်။

MytelPay ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု မိတ်ဆက်ပွဲကို Melia Hotel Grand Ballroom တွင် MytelPay ၏ CEO ဖြစ်သူ Mr.Hoang Trung Thanh မှ စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး အခမ်းအနားကို ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များ၊ မိတ်ဖက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ Mytel ၏ Brand Ambassador ကိုနေတိုး အပါအဝင် မီဒီယာ ကိုယ်စားလှယ်များ မှ တက်ရောက်ခဲ့သည်။

Mytel သည် သုံးစွဲသူများကို အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံနှင့် စိတ်ကျေနပ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ရန် နည်းလမ်းများစွာ ရှာဖွေနေသည့်အလျောက် MytelPay သည်လည်း တိုင်းပြည်တွင် အမြန်ဆန်ဆုံး ကြီးထွားလာနေသော ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍအတွက် နောက်ဆုံးပေါ် တီထွင်ဆန်းသစ်သော ဝန်ဆောင်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ MytelPay သည် ဈေးကွက်တွင် two-factor authentication လုပ်ဆောင်ချက် ရရှိသည့် တစ်ခုတည်းသော မိုဘိုင်းငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု တစ်ခု ဖြစ်လာပြီး MytelPay အကောင့်မရှိသူ မှ MytelPay အကောင့်မရှိသူသို့ ငွေလွှဲသည့် လုပ်ငန်းစဉ်မှာ –

၁) ငွေလွှဲမည့်သူသည် သူ၊သူမ ၏ဖုန်းနံပါတ်နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားကို ကိုယ်စားလှယ်ထံသို့ ပြသ ရမည်ဖြစ်ပြီး စနစ်မှ လျှို့ဝှက်ကုဒ် ကို စာတို အနေဖြင့် လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။

၂) ငွေလွဲမည့်သူသည် လျှို့ဝှက်ကုဒ်ကို ငွေလက်ခံရရှိမည့်သူသို့ အသိပေးရမည်။

၃) ငွေလက်ခံရရှိမည့်သူသည် သူ၊သူမ၏ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် လျှို့ဝှက်ကုဒ် ကို ကိုယ်စားလှယ်သို့ ပေးရန် လိုအပ်သည်။

၄) ကိုယ်စားလှယ်သည် အပေါ်တွင် ပြသထားသည့်အချက်အလက်များကိုဖြည့်သွင်းပြီး ငွေလက်ခံရရှိမည့် သူသည် OTP ပါဝင်သည့် စာတိုကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

၅) ငွေလက်ခံရရှိသူသည် ကိုယ်စားလှယ်ကို OTPနံပါတ် ကို ပြောပြီး မှန်ကန်ပါမှသာ ပေးပို့သော ငွေကို လက်ခံရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

MytelPay သုံးစွဲသူများသည် ငွေသွင်းငွေလွှဲခြင်းများကို ဘဏ်အသေးစားအခွဲများအဖြစ် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော နိုင်ငံတစ်ဝန်း အကျယ်ပြန့်ဆုံး ကွန်ရက်များမှ တဆင့် လုပ်ဆောင်နိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်စားလှယ် ၂၀၀၀၀ ကျော် သည် MytelPay သုံးစွဲသူများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီး ဝန်ဆောင်မှု ပေးမည့်ဆိုင်အရေအတွက်သည်လည်း တိုးပွားလာနေပြီဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် MytelPay ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကို မည်သည့် မိုဘိုင်းကွန်ရက်သုံးစွဲသော ပေးပို့သူနှင့် လက်ခံရရှိသူ မည်သူမဆို အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုသည် ဘဏ်ပိတ်ရက်များနှင့် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ပိတ်ရက်များတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

“ပထမဆုံးအနေနဲ့ Mytel ကနေ အခုအချိန်အထိ ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေပေးတဲ့ သုံးစွဲသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စကား ပြောချင်ပါတယ်။ သုံးစွဲသူတွေသာမရှိခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ ဘက်ကနေ ဒီအနေအထားလောက် အထိ တီထွင်ဆန်းသစ်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ MytelPay မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က ရိုးရှင်းအဆင်ပြေလွယ်ကူပြီး လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ အက်ပလီကေးရှင်းအနေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ပေးအပ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံအနှံ့ ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပိုမိုအဆင်ပြေစေချင်တာပါ။ အခုဆိုရင် သုံးစွဲသူတွေက ငွေလွှဲပြောင်းတဲ့အခါ MytelPay လို ဘဏ်အဆင့်မီ Authentication လုပ်ဆောင်ချက် ပါဝင်တဲ့ ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်တာကြောင့် စိတ်ပူပန်စရာတွေမရှိတော့ပါဘူး။ Mytel မှ MytelPay ကို ယူဆောင်လာခြင်းဟာ အကောင်းဆုံး၊ ခေတ်မီအဆန်းသစ်ဆုံး၊ အတန်ဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ရပ်အဖြစ် သုံးစွဲသူတွေကို အဆက်အပြတ် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တော့မှာပါ။’’ ဟု Mytel CERO ဖြစ်သူ ဦးဇော်မင်းဦးမှ ပြောကြားခဲ့သည်။

MytelPay သုံးစွဲသူများသည် အော်ပရေတာအမျိုးအစားများအားလုံးအတွက် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်နိုင်ခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်း၊ iTunes cards ၊ ဂိမ်းကတ်များကို ဝယ်ယူနိုင်ခြင်း ၊ အွန်လိုင်းရှောပင်း ဝယ်ယူခြင်းအတွက် ငွေပေးချေခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာလူမျိုးများ၏ ရက်ရက်ရောရော အလှူအတန်း ပြုလုပ်လေ့ရှိသည့် သဘောသဘာဝရှိသည့်အတွက် MytelPay ဖြင့်လည်း ဘုရားစေတီများတွင် အလှူအတန်းများ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် QR code ဖြင့် ငွေပေးချေခြင်းများကို ဆိုင်များနှင့် စားသောက်ဆိုင်များတွင် အက်ပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။

Mytel သည် ခေတ်မီအဆန်းသစ်ဆုံး နှင့် ဂရုအစိုက်ဆုံး ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမှု ရရှိစေရန် သုံးစွဲသူများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ ပို၍ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အမျိုးအစားများစွာကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသည်။ နည်းပညာအသစ်များနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်သော ဝန်ဆောင်မှုများကြား အလွန်ကြီးမားသော ပြိုင်ဆိုင်မှုများရှိနေသော ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် Mytel သည် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု ပေးအပ်နေချိန်တွင် သုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်နှင့် လိုလားချက်များကိုပါ တချိန်တည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။ များပြားလှစွာသောငွေလွှဲလုပ်ငန်းများအတွက် လုံခြုံဘေးကင်းသော နည်းလမ်းများဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်သော အက်ပလီကေးရှင်းသည် သုံးစွဲသူများအားလုံး၏ စိတ်ကိုကိုင်လှုပ်နိုင် တော့မည်ဖြစ်သည်။