[Zawgyi]

ကုမၸဏီတည္ေထာင္ၿပီး ၁ႏွစ္အတြင္း ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုးတက္မႈအျမန္ဆုံးစမတ္ဖုန္းအမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ပါ realme ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာသုေတသနအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ Counterpoint သည္ သိပ္မၾကာခင္က၂၀၁၉ ဒုတိယ ၃လပတ္အတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္းတင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကိုထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအရ တိုးတက္ဆဲစမတ္ဖုန္းအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည့္ realme မွာ ထူးျခားေစာင့္ၾကည့္စရာေကာင္းသည့္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကို ျပသခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ကုမၸဏီတည္ေထာင္ၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာမွာပင္ realme အေနျဖင့္ Samsung, Huawei ႏွင့္ Apple တို႔ႏွင့္အတူ ကမာၻ႔စမတ္ဖုန္းထုတ္လုပ္သူ ၁၀ ဦးစာရင္းတြင္ တစ္ဦးအျဖစ္ ျမန္ဆန္စြာ ပါဝင္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ဒုတိယ ၃လပတ္တြင္ realme ၏ တစ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ စမတ္ဖုန္းတင္ပို႔မႈမွာ ၄.၇သန္းအထိရွိခဲ့ၿပီး ႏွစ္အလိုက္တိုးတက္မႈႏႈန္းတြင္ ၈၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိလာခဲ့ကာ တစ္ကမာၻလုံးတြင္ တိုးတက္မႈအျမန္ဆုံးရွိသည့္စမတ္ဖုန္းအမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္လာခဲ့ျခင္းသည္။

စြန႔္စားေက်ာ္လႊာရဲသည့္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုအျဖစ္ realme အေနျဖင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ စံနမူနာျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ထားရွိ

ျမန္ဆန္စြာတိုးတက္လာသည့္ realme အေနျဖင့္ ၎တို႔၏လူငယ္သုံးစြဲသူမ်ားေဈးကြက္ကို တိက်ခိုင္မာစြာဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ေစရန္ အနီးကပ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါအခ်က္ေပၚအေျခခံကာ brand ခံယူခ်က္ႏွင့္ တစ္မူထူးျခားဆန္းသစ္သည့္ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းတို႔ကို တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ realme အေနျဖင့္ စြန႔္စားေက်ာ္လႊာရဲသည့္ “Dare-to-Leap” အေတြးအေခၚမ်ိဳးႏွင့္အတူ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကို လက္ခံက်င့္သုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တူညီသည့္ေဈးႏႈန္းမ်ိဳးတြင္ စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ ဒီဇိုင္းပိုင္းအတြက္ စံႏႈန္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့သလို လူငယ္သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုစြန႔္စားေက်ာ္လႊာရဲသည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ေပးအပ္သြားေစျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ realme အေနျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းအရာမ်ားကို တန္ဖိုးျမင့္ေအာင္ျမႇင့္တင္ခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ အြန္လိုင္းေရာင္းဝယ္မႈဆိုင္ e-commerce တြင္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုေပးအပ္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ပိုမို မ်ားျပားသည့္လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားအေနျဖင့္ နည္းပညာႏွင့္ ဒီဇိုင္းတို႔ကသယ္ေဆာင္ေပးလာသည့္ အရည္အေသြးျမင့္ဘဝမ်ားကို ခံစားႏိုင္ေစျခင္းျဖစ္သည္။

Realme ၏တည္ေထာင္သူႏွင့္ CEO ျဖစ္သူ Sky Li က “realme ရဲ႕မူလရည္႐ြယ္ခ်က္က ထူးျခားဆန္းသစ္တဲ့အေတြ႕အႀကဳံေကာင္းမ်ားစြာေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြကို လူငယ္ေတြအတြက္ ဖန္တီးေပးသြားဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဦးတည္ခ်က္အေပၚမွာအေျခခံထားတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စြန႔္စားေက်ာ္လႊာရဲတယ္ဆိုတဲ့ မူဝါဒကို တည္ေဆာက္ထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ တူညီတဲ့ေဈးႏႈန္းအတိုင္းအတာအတြင္းမွာပဲ ပိုမိုအံ့အားသင့္စရာေကာင္းေစမယ့္ ထုတ္ကုန္ေကာင္းေတြကို လူငယ္သုံးစြဲသူေတြအတြက္ ေပးအပ္သြားႏိုင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီဇိုင္းပိုင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စြမ္းေဆာင္မႈအပိုင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ အရည္အေသြးပိုင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ေက်ာ္လြန္ျဖည့္ဆည္းေပးသြားဖို႔ပါပဲ” ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

အရည္အေသြးျမင့္မားတဲ့နည္းပညာမ်ားအတြက္ အလုံးစုံစီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈေတြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ အျမင့္ဆုံးႀကိဳးစားအားထုတ္သြားရမည္

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ realme အေနျဖင့္ တ႐ုတ္၊ ဥေရာပ၊ အိႏၵိယ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွတို႔အပါအဝင္ ေဈးကြက္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ကို ေအာင္ျမင္စြာဝင္ေရာက္ထားၿပီးျဖစ္သလို ေဈးကြက္အမ်ားအျပားတြင္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေရာင္းအားစံခ်ိန္မ်ားကို ခ်ိဳးျဖတ္ရယူထားကာ အိႏၵိယတြင္ ၃လပတ္ ၃ႀကိမ္ဆက္တိုက္ ထိပ္တန္းစမတ္ဖုန္း ၅ခုအျဖစ္ပါ ရပ္တည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးရွိ သုံးစြဲသူမ်ားအား ၎တို႔၏အားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္သည့္အေနျဖင့္ realme မွာ ကနဦးအႀကံေကာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ဆြဲကိုင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သလို 64MP အရည္အေသြးရွိစမတ္ဖုန္းသစ္တစ္လုံးႏွင့္ Snapdragon 855 တပ္ဆင္ထားသည့္ အဆင့္ျမင့္စမတ္ဖုန္းတစ္လုံးတို႔ကို သိပ္မၾကာသည့္အနာဂတ္တြင္ မိတ္ဆက္ခ်ျပေပးသြားမည့္အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ပိုမိုရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းၿပီး ပိုမိုအံ့အားသင့္စရာေကာင္းေစမည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကိုပါ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ေပး အပ္လ်က္ရွိသည္။

စြန႔္စားေက်ာ္လႊာရဲသည့္ လူငယ္ brand တစ္ခုဆိုသည့္အတိုင္း realme အေနျဖင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈနယ္ပယ္တြင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားအသုံးခ်မႈကို တက္ႂကြစြာရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္အတူ ဖက္ရွင္ပိုင္း ဆိုင္ရာဒီဇိုင္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အရည္အေသြးပိုင္းတို႔တြင္ ပိုမိုသည့္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ရွာေဖြဖန္တီးေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ တြင္လည္း ဗ်ဴဟာပိုင္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အားသာခ်က္မ်ားရရွိေစရန္ပါ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ Realme အေနျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ စြန႔္စားေက်ာ္လႊာရဲသည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို သုံးစြဲသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေစရန္အတြက္ ထုတ္ကုန္စြမ္းေဆာင္မႈ၊ ဒီဇိုင္းပိုင္းႏွင့္ အရည္အေသြးပိုင္းတို႔တြင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးႏိုင္မႈကိုပင္ ေက်ာ္လြန္ကာ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားဦးမည္ျဖစ္သည္။

[Unicode]

ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ ၁၀ ဦးစာရင်းတွင် realme အမှတ်တံဆိပ်ပါဝင်လာ

ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီး ၁နှစ်အတွင်း ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းပြီး တိုးတက်မှုအမြန်ဆုံးစမတ်ဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်ပါ realme ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

နိုင်ငံတကာသုတေသနအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် Counterpoint သည် သိပ်မကြာခင်က၂၀၁၉ ဒုတိယ ၃လပတ်အတွက် မိုဘိုင်းဖုန်းတင်သွင်းမှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပြီး အဆိုပါ အစီရင်ခံစာအရ တိုးတက်ဆဲစမတ်ဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည့် realme မှာ ထူးခြားစောင့်ကြည့်စရာကောင်းသည့် စွမ်းဆောင်မှုများကို ပြသခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီး တစ်နှစ်အကြာမှာပင် realme အနေဖြင့် Samsung, Huawei နှင့် Apple တို့နှင့်အတူ ကမ္ဘာ့စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ ၁၀ ဦးစာရင်းတွင် တစ်ဦးအဖြစ် မြန်ဆန်စွာ ပါဝင်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ဒုတိယ ၃လပတ်တွင် realme ၏ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စမတ်ဖုန်းတင်ပို့မှုမှာ ၄.၇သန်းအထိရှိခဲ့ပြီး နှစ်အလိုက်တိုးတက်မှုနှုန်းတွင် ၈၄၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ကာ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် တိုးတက်မှုအမြန်ဆုံးရှိသည့်စမတ်ဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်လာခဲ့ခြင်းသည်။

စွန့်စားကျော်လွှာရဲသည့်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအဖြစ် realme အနေဖြင့် လူငယ်များအတွက် စံနမူနာပြယုဂ်တစ်ခုဖြစ်လာစေရန် ရည်ရွယ်ထားရှိ

မြန်ဆန်စွာတိုးတက်လာသည့် realme အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏လူငယ်သုံးစွဲသူများဈေးကွက်ကို တိကျခိုင်မာစွာဖမ်းဆုပ်နိုင်စေရန် အနီးကပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အဆိုပါအချက်ပေါ်အခြေခံကာ brand ခံယူချက်နှင့် တစ်မူထူးခြားဆန်းသစ်သည့် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းတို့ကို တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင် realme အနေဖြင့် စွန့်စားကျော်လွှာရဲသည့် “Dare-to-Leap” အတွေးအခေါ်မျိုးနှင့်အတူ အဆင့်မြင့်နည်းပညာများကို လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တူညီသည့်ဈေးနှုန်းမျိုးတွင် စွမ်းဆောင်မှုနှင့် ဒီဇိုင်းပိုင်းအတွက် စံနှုန်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာခဲ့သလို လူငယ်သုံးစွဲသူများအတွက် ပိုမိုစွန့်စားကျော်လွှာရဲသည့် အတွေ့အကြုံများကို ပေးအပ်သွားစေခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ realme အနေဖြင့် တန်ဖိုးနည်းအရာများကို တန်ဖိုးမြင့်အောင်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီး အဓိကအားဖြင့် အွန်လိုင်းရောင်းဝယ်မှုဆိုင် e-commerce တွင် သုံးစွဲသူများအတွက် ပိုမိုမြင့်မားသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးအပ်စေခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ပိုမို များပြားသည့်လူငယ်လူရွယ်များအနေဖြင့် နည်းပညာနှင့် ဒီဇိုင်းတို့ကသယ်ဆောင်ပေးလာသည့် အရည်အသွေးမြင့်ဘဝများကို ခံစားနိုင်စေခြင်းဖြစ်သည်။

Realme ၏တည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သူ Sky Li က “realme ရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်က ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းများစွာပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို လူငယ်တွေအတွက် ဖန်တီးပေးသွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဦးတည်ချက်အပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စွန့်စားကျော်လွှာရဲတယ်ဆိုတဲ့ မူဝါဒကို တည်ဆောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တူညီတဲ့ဈေးနှုန်းအတိုင်းအတာအတွင်းမှာပဲ ပိုမိုအံ့အားသင့်စရာကောင်းစေမယ့် ထုတ်ကုန်ကောင်းတွေကို လူငယ်သုံးစွဲသူတွေအတွက် ပေးအပ်သွားနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ဒါဟာ ဒီဇိုင်းပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စွမ်းဆောင်မှုအပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် အရည်အသွေးပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကို ကျော်လွန်ဖြည့်ဆည်းပေးသွားဖို့ပါပဲ” ဟု ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။

အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့နည်းပညာများအတွက် အလုံးစုံစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် အမြင့်ဆုံးကြိုးစားအားထုတ်သွားရမည်

လက်ရှိအချိန်ထိ realme အနေဖြင့် တရုတ်၊ ဥရောပ၊ အိန္ဒိယ၊ အရှေ့တောင်အာရှတို့အပါအဝင် ဈေးကွက်ပေါင်း ၂၀ကျော်ကို အောင်မြင်စွာဝင်ရောက်ထားပြီးဖြစ်သလို ဈေးကွက်အများအပြားတွင် အကြိမ်များစွာ ရောင်းအားစံချိန်များကို ချိုးဖြတ်ရယူထားကာ အိန္ဒိယတွင် ၃လပတ် ၃ကြိမ်ဆက်တိုက် ထိပ်တန်းစမတ်ဖုန်း ၅ခုအဖြစ်ပါ ရပ်တည်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးရှိ သုံးစွဲသူများအား ၎င်းတို့၏အားပေးမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်သည့်အနေဖြင့် realme မှာ ကနဦးအကြံကောင်းများကို ဆက်လက်ဆွဲကိုင်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သလို 64MP အရည်အသွေးရှိစမတ်ဖုန်းသစ်တစ်လုံးနှင့် Snapdragon 855 တပ်ဆင်ထားသည့် အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးတို့ကို သိပ်မကြာသည့်အနာဂတ်တွင် မိတ်ဆက်ချပြပေးသွားမည့်အချက်များအပါအဝင် ပိုမိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီး ပိုမိုအံ့အားသင့်စရာကောင်းစေမည့် ထုတ်ကုန်များကိုပါ သုံးစွဲသူများအတွက် ပေး အပ်လျက်ရှိသည်။

စွန့်စားကျော်လွှာရဲသည့် လူငယ် brand တစ်ခုဆိုသည့်အတိုင်း realme အနေဖြင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနယ်ပယ်တွင် ပြင်ဆင်နိုင်စေရန်အတွက် အဆင့်မြင့်နည်းပညာများအသုံးချမှုကို တက်ကြွစွာရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်အတူ ဖက်ရှင်ပိုင်း ဆိုင်ရာဒီဇိုင်းနှင့် အဆင့်မြင့်အရည်အသွေးပိုင်းတို့တွင် ပိုမိုသည့်ဖြစ်နိုင်ခြေများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ရှာဖွေဖန်တီးပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တွင်လည်း ဗျူဟာပိုင်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အားသာချက်များရရှိစေရန်ပါ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ Realme အနေဖြင့် စစ်မှန်သော စွန့်စားကျော်လွှာရဲသည့် အတွေ့အကြုံများကို သုံးစွဲသူများအား ထောက်ပံ့ပေးနိုင်စေရန်အတွက် ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်မှု၊ ဒီဇိုင်းပိုင်းနှင့် အရည်အသွေးပိုင်းတို့တွင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်မှုကိုပင် ကျော်လွန်ကာ ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားဦးမည်ဖြစ်သည်။