· 5G ကြန္ရက္သည္ ေဒါင္းလုတ္ဒ္ အျမန္ႏႈန္း ၁ – ၁၀ Gbps အထိ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္
· 5G ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအား အျခားေနရာမ်ားတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တရားဝင္ မိတ္ဆက္သြားမည္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္၊ ရန္ကုန္ – ေနာ္ေဝႏိုင္ငံတြင္ စတင္အသုံးျပဳသြားရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည့္ (5G) နည္းပညာအတြက္ စကင္ဒီေနးဗီးယန္းေဒသ၏ ပထမဦးဆုံးေသာ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ခ်က္အား ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ တြင္ တယ္လီေနာလုပ္ငန္းစုက စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးသမိုင္းတြင္ အထင္ကရ မွတ္တိုင္ တစ္ခုျဖစ္လာမည့္ အဆိုပါေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ခ်က္အား နည္းပညာႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈဆိုင္ရာ အစည္း အေဝးတစ္ခု ျဖစ္သည့္ Kongsberg Summit တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မိုဘိုင္းကြန္ရက္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ယခင္အခ်ိန္ကာလမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အလြန္လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိၿပီး ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ analogue NMT (1G) နည္းပညာအား စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုလွ်င္ နည္းပညာမ်ိဳးဆက္တစ္ခု အသစ္ထပ္မံထြက္ေပၚလာၿမဲ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီေနာသည္ 4G ႏွင့္ 4G+ နည္းပညာအား မေရွးမေႏွာင္းပင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး Ookla ၏ Speedtest တိုင္းတာခ်က္အရ တယ္လီေနာသည္ လက္ရွိတြင္ ကမာၻေပၚ၌ အျမန္ဆန္ဆုံးေသာ မိုဘိုင္းကြန္ရက္အား ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ 5G နည္းပညာအတြက္ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ျပင္ဆင္ထားတာျဖစ္ၿပီး အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ Kongsberg လို နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးသား ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕က မိသားစုေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို 5G နည္းပညာကို စတင္မွ်ေဝေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္လို႔ အရမ္းကို ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ 5G ဟာ မ်ိဳးဆက္သစ္ မိုဘိုင္းကြန္ရက္ တစ္ခုဆိုတာ ထက္ ပိုပါတယ္။ ဒီနည္းပညာကတဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈက႑ေတြမွာ ပိုမို ေကာင္းမြန္တဲ့ အလားအလာမ်ားစြာကို ဖန္တီးႏိုင္႐ုံသာမက အျခားလုပ္ငန္းက႑နယ္ပယ္ေပါင္းစုံကိုလည္း ပိုမို ေကာင္းမြန္တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ စကင္ဒီေနးဗီးယန္းေဒသ၊ Kongsberg ၿမိဳ႕မွာ အခု စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံး 5G ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္နဲ႔အတူ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံတြင္းမွာသာမကပဲ တယ္လီေနာရဲ႕ အျခားေသာေဈးကြက္ေတြမွာပါ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာကို ပိုမိုအသုံးျပဳလာႏိုင္ေစဖို႔ ကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးသြားႏိုင္မယ့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိတဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို ရရွိသြားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု တယ္လီေနာ လုပ္ငန္းစုႏွင့္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Sigve Brekke က ေျပာၾကားသည္။

တယ္လီေနာ၏ ဤ 5G နည္းပညာ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ခ်က္ႏွင့္အတူ Kongsberg ၿမိဳ႕တြင္ မွီတင္းေနထိုင္သူအခ်ိဳ႕သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မတိုင္မီအထိ 5G နည္းပညာအား စတင္စမ္းသပ္အသုံးျပဳခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အသုံးျပဳသူမ်ား ထပ္မံ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ ျဖန႔္က်က္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ 5G နည္းပညာသည္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေဒါင္းလုတ္ဒ္ အျမန္ႏႈန္း ၁ Gbps မွ ၁၀ Gbps အထိေပးအပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ 4G နည္းပညာထက္ မ်ားစြာ ပိုမိုျမန္ဆန္သြားမည္ ျဖစ္ သည္။

တယ္လီေနာျမန္မာအေနျဖင့္လည္း Ericsson ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္း စမ္းသပ္မႈတစ္ရပ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျမင့္ဆုံးျမန္ႏႈန္းစံခ်ိန္သစ္ျဖစ္သည့္ တစ္စကၠန႔္လွ်င္ ၁ Gb အထိ ရရွိခဲ့ သည္။ တယ္လီေနာႏွင့္ Ericsson တို႔အေနႏွင့္ Gigabit LTE နည္းပညာအား ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ 5G နည္းပညာအတြက္ အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ ဆိုသည့္အခ်က္အား ဤျမန္ႏႈန္းစမ္းသပ္မႈမွတဆင့္ ျပသ ႏိုင္ခဲ့သည္။

“ဒီလို သမိုင္းတြင္တဲ့ 5G နည္းပညာ ေရွ႕ေျပးစီ္မံခ်က္ကို Kongsberg ၿမိဳ႕မွာ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ အရမ္းကို ဝမ္းသာမိပါတယ္။ 5G နည္းပညာဟာ ယာဥ္အသြားအလာစီမံခန႔္ခြဲမႈနဲ႔ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစရွိတဲ့ အေရးပါတဲ့ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ ေနာက္ၿပီး အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္အစရွိတဲ့ အေရးႀကီး ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာလည္း တယ္လီေနာအေနနဲ႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ေနာက္ထပ္ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ေတြကို အျခား ေနရာေဒသ အမ်ားအျပားမွာ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္သြားမွာဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွာ 5G နည္းပညာကို တရားဝင္ မိတ္ဆက္ သြားႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း တျဖည္းျဖည္းခ်င္း လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္းသစ္တဲ့ ဒီ 5G နည္းပညာဟာ အသုံးျပဳသူေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝေတြကို ရႈေထာင့္မ်ိဳးစုံကေန သိသိသာသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးသြားႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒီအခ်က္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ တယ္လီေနာရဲ႕ အျခားေသာေဈးကြက္ေတြအတြက္ သတင္းေကာင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Sharad Mehrotra က ေျပာၾကားသည္။

4G ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက 5G နည္းပညာသည္ မ်ားစြာပို၍ ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာ နည္းပညာတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း၊ ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ 5G နည္းပညာမွတဆင့္ အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ ၎တို႔ ယခင္က ေတြ႕ႀကဳံဖူးျခင္း မရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားအား ရယူအသုံးျပဳသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ မိုဘိုင္း ဟန္းဆက္မ်ားမွတဆင့္ ဖိုင္ဘာကြန္ရက္ ဆက္သြယ္ေရး အျမန္ႏႈန္းမ်ားအား ရယူအသုံး ျပဳသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။