– ေဘးကင္းေသာ အင္တာနက္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားအား ႏိုင္ငံတဝန္းရွိ ေနရာေပါင္း ၄၄ခု၌ တစ္ၿပိဳင္နက္ က်င္းပခဲ့
– စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွ ယေန႔အထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ၂၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္အား အေျခခံ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာႏွင့္ ေဘးကင္းေသာအင္တာနက္ အသုံးျပဳပုံတို႔ကို ေလ့က်င္သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ – ယခုႏွစ္၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကေလးသူငယ္မ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ၎၏ အႀကီးမားဆုံးေသာ ‘ေဘးကင္းေသာ အင္တာနက္’ ေဟာေျပာပြဲအား ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ၉,၀၀၀ နီးပါးအား ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အင္တာနက္၏ အက်ိဴးေက်းဇူးမ်ား၊ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ ေနထိုင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အျပင္ ကေလးငယ္မ်ား အင္တာနက္တြင္ လုံၿခဳံစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေစမည့္ အသိပညာမ်ားအား ေဟာေျပာတင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။

ေဟာေျပာပြဲ တစ္ခုခ်င္းစီသည္ မိနစ္ ၉၀ခန္႔ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေန႔တြင္ ႏိုင္ငံတဝန္းရွိ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တယ္လီေနာ၏ အလင္းအိမ္စင္တာမ်ား အပါအဝင္ ေနရာေဒသေပါင္း ၄၄ခု၌ ေဟာေျပာပြဲမ်ားအား တစ္ခ်ိန္တည္း တၿပိဳင္နက္ က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္တြင္ တယ္လီေနာျမန္မာ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သင္မ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူလူထု၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ တတ္ေျမာက္မႈ တိုးတက္လာေစရန္ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ကူညီခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ကိုယ္ပိုင္ Facebook Profile ေဘာင္ပုံစံအသစ္တစ္ခုကိုလည္း ဖန္တီးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကေလး သူငယ္မ်ားေန႔ကို ပါဝင္ဆင္ႏြဲလိုသူမ်ားက အဆိုပါ ေဘာင္ပုံစံအသစ္အား ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။

“သုံးစြဲသူေတြကို အေကာင္းမြန္ဆုံးဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးအပ္ႏိုင္ဖို႔အျပင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝေတြကို ပိုမိုတိုးတက္လာေစႏိုင္ဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔အညီ တယ္လီေနာအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဴးရွိေစမယ့္ အစီအစဥ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ အၿမဲရည္သန္ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေဘးကင္းေသာ အင္တာနက္ေဟာေျပာပြဲေတြဟာ ဒီရည္သန္ခ်က္ရဲ႕ သက္ေသသာဓကတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုႏွစ္မွာလည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကေလးသူငယ္မ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ တယ္လီေနာဟာ အႀကီးမားဆုံး ေဘးကင္းေသာ အင္တာနက္ ေဟာေျပာပြဲႀကီးကို ႏိုင္ငံတဝန္းမွာ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တစ္ေန႔တည္းမွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ၉,၀၀၀ နီးပါးကို အသိပညာ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေအာင္ျမင္မႈအတြက္ တယ္လီေနာအေနနဲ႔ အရမ္းကို ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိသလို လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာလည္း ဒီအစီအစဥ္ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ဖို႔ တြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္”ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ က႑တာဝန္ခံ ဦးမင္းသူက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ လူငယ္မ်ား အင္တာနက္ အသုံးျပဳရာတြင္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈရွိစြာႏွင့္ တာဝန္သိစြာ အသုံးျပဳတတ္ေစရန္ အသိပညာေပးလိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ၎၏ ‘ေဘးကင္းေသာ အင္တာနက္’ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ားအား ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွ စတင္က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အင္တာနက္မွတဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္၊ အင္တာနက္ကို အသုံးျပဳသည့္အခါတြင္ တာဝန္သိသိႏွင့္ ေဘးကင္းစြာ အသုံးျပဳတတ္ေစရန္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ကာတြန္းဗီဒီယိုမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ အသိပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အျပင္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္အခါတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးသည္။ ထို႔အျပင္ ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္၍ သတင္းအတုအေယာင္မ်ားအား မည္သို႔ သိရွိႏိုင္မည့္ ဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိသင့္သည့္အခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္းသင္ၾကားေနၿပီ ျဖစ္သည္။ တယ္လီေနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းစတင္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူႏွင့္ လူငယ္ စုစုေပါင္း ၂၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္အား အေျခခံ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာႏွင့္ အင္တာနက္အား ေဘးကင္းလုံၿခဳံစြာ မည္သို႔အသုံးျပဳရမည္ဟူသည့္ အခ်က္မ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ တယ္လီေနာျမန္မာသည္ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္းရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ ကို ကြန္ျပဴတာအေျခခံကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံစြာ အင္တာနက္အသုံးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားအား သင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ သင္တန္းမ်ားအား မၾကာေသးမီက စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အနာဂတ္အား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ တယ္လီေနာျမန္မာသည္ စီမံကိန္းမ်ားစြာကို ၎၏ လူမႈအက်ိဴးျပဳစီမံကိန္းမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္။