· တယ္လီေနာ၏ prepaid ႏွင့္ postpaid စတား အဆင့္ရသုံးစြဲသူမ်ားအားလုံး ကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္ ၆၀ ေက်ာ္၏ အထူးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ ၃၀% အထိ ေလွ်ာ့ေဈးမ်ားအား ရယူႏိုင္

· ဤအစီအစဥ္အား ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္ ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထား

ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ – တယ္လီေနာျမန္မာ၏ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ‘စတား’ အစီအစဥ္သည္ လက္ရွိတြင္ မတူညီေသာ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လက္တြဲထားၿပီးျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတဝန္းမွ တယ္လီေနာ စတားအဆင့္ရ prepaid ႏွင့္ postpaid သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ အထူးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ မ်ား ေပးအပ္လ်က္ ရွိသည္။ တယ္လီေနာျမန္မာ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အစဥ္တစိုက္အသုံးျပဳခဲ့ၾကသူမ်ားအား အသိ အမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္အမ်ားအျပား တုံ႔ျပန္ေပးအပ္ရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး တယ္လီေနာ စတားအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ တယ္လီေနာျမန္မာ သုံးစြဲသူမ်ားအနက္ လူဦးေရ ႏွစ္သန္းေက်ာ္သည္ စတားအစီအစဥ္၏ အထူးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ႏွစ္သက္စြာ အသုံးျပဳေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

“တယ္လီေနာရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို တစိုက္မတ္မတ္ အသုံးျပဳလာခဲ့ၾကတဲ့ သုံးစြဲသူေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ အခုလို စိတ္လႈပ္ရွားဖို႔ေကာင္းတဲ့ တယ္လီေနာစတား အစီအစဥ္ကေနတဆင့္ သုံးစြဲသူေတြ အႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဆုံး ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္ေတြရဲ႕ အထူးဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြနဲ႔ ေလွ်ာ့ေဈးေတြကို ေပးအပ္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အသုံးျပဳသူေတြကို သူတို႔ရဲ႕ေန႔စဥ္ဘဝမွာ အေရးပါတဲ့ အရာေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသြားႏိုင္ဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္သန္ခ်က္နဲ႔ အညီ တယ္လီေနာအေနနဲ႔ စတားအစီအစဥ္ကို ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕သြားမွာျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္မွာ အခုထက္ပိုမ်ားတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္ေတြနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္” ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ Amaresh Kumar က ေျပာၾကားသည္။

တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ၎၏ စတားအစီအစဥ္အား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမသုံးလပတ္အတြင္း ကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အနာဂတ္သို႔ ေလွ်ာက္လမ္းရာခရီးလမ္းတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သုံးစြဲမႈ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအား ေပးအပ္ သြားလိုသည့္ တယ္လီေနာျမန္မာ၏ ရည္သန္ခ်က္ႏွင့္အညီ အသုံးျပဳသူမ်ားအေနႏွင့္ တယ္လီေနာ စတား အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား USSD မွ တဆင့္ျဖစ္ေစ၊ စာတို ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ တယ္လီေနာျမန္မာ၏ တရားဝင္ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာ မွတဆင့္လည္း လြယ္ကူစြာ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

တယ္လီေနာ၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အနည္းဆုံးေျခာက္လၾကာ အစဥ္တစိုက္အသုံးျပဳထားၿပီး သတ္မွတ္သုံးစြဲမႈပမာဏ ကို ျပည့္မီသည့္ prepaid သုံးစြဲသူမ်ားသည္ တယ္လီေနာစတားအဆင့္ရ သုံးစြဲသူအျဖစ္ အလိုအေလ်ာက္ သတ္မွတ္ခံ ရၿပီး စတား post-paid အစီအစဥ္ကို ေျပာင္းလဲရယူႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကိုလည္း ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ တယ္လီေနာ စတားအဆင့္ရ သုံးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္းစီအား ၎တို႔ တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္ သုံးစြဲခဲ့သည့္ သက္တမ္းကာလႏွင့္ လြန္ခဲ့ သည့္ သုံးလအတြင္း ပွ်မ္းမွ်သုံးစြဲခဲ့သည့္ ပမာဏတို႔အေပၚ မူတည္ကာ Silver အဆင့္၊ Gold အဆင့္ႏွင့္ Platinum အဆင့္အသီးသီး သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းပမာဏမ်ားတြင္ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း၊ စာတိုေပးပို႔ျခင္းႏွင့္အင္တာနက္ အသုံးျပဳျခင္း အပါအဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈအားလုံး အက်ဳံးဝင္မည္ျဖစ္သည္။

စတားအဆင့္ရသုံးစြဲသူ ျဖစ္လာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အနည္းဆုံး သုံးလဆက္တိုက္ စတားအဆင့္အျဖစ္ စာရင္းဝင္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အသုံးျပဳသူမ်ား အေနႏွင့္ ၎တို႔၏ တယ္လီေနာ စတားအဆင့္အား *2345# သို႔ ဖုန္းေခၚဆို၍ ျဖစ္ေစ၊ 2345 သို႔ STAR ဟု စာတို ေပးပို႔၍ျဖစ္ေစ၊ MyTelenor အက္ပလီေကးရွင္းမွ တဆင့္ျဖစ္ေစ စစ္ေဆးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ စတားအစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအား https://www.telenor.com.mm/my/personal/telenor-star တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈ ႏိုင္သည္။

တယ္လီေနာစတားအဆင့္ရ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ အြန္လိုင္းတြင္ ေဈးဝယ္ယူျခင္း၊ ခရီးသြားလာျခင္း၊ အလွကုန္ ပစၥည္း မ်ားဝယ္ယူျခင္း၊ ႐ုပ္ရွင္လက္မွတ္မ်ား၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္မ်ား၊ အဝတ္အထည္မ်ား၊ ေန႔စဥ္သုံးပစၥည္းမ်ား၊ ပညာေရး ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ထံမွ အထူးဝန္ေဆာင္မႈ မ်ား၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ ၃၀ % အထိ ေလွ်ာ့ေဈးမ်ားကို ၎တို႔၏ စတားအဆင့္အလိုက္ ရရွိခံစားႏိုင္မည္ ျဖစ္ သည္။ တယ္လီေနာစတားမ်ားအတြက္ မိတ္ဖက္ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္အားလုံး လက္ရွိေပးအပ္ေနသည့္ အထူး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအား https://www.telenor.com.mm/my/personal/telenorstar# specialoffers တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ တယ္လီေနာစတားမ်ားသည္ တယ္လီေနာျမန္မာ၏ အထူးအက်ိဳး ခံစားခြင့္မ်ားအျဖစ္ Call Center သို႔ အခမဲ့ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္ျခင္း၊ ပုံမွန္ထက္ ၃ ဆ ပိုမိုသည့္ ႀကိဳသုံးေငြ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူႏိုင္ျခင္း၊ ဦးစားေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ျပတ္ေတာက္သြားျခင္း တစ္ႀကိမ္စီတိုင္းအတြက္ ၁ မိနစ္ျပန္လည္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈေပးအပ္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိခံစားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တယ္လီေနာ စတားအဆင့္ရ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ အထူးခံစားခြင့္ အစီအစဥ္အသစ္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ စာတိုေပးပို႔ အသိေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပ႐ိုမိုးရွင္းတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား www.telenor.com.mm/en/personal/star-special-offers တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူေသာ မိုဘိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား သက္သာေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ အသုံးျပဳသူ အမ်ားအျပားထံ ေပးအပ္သြားႏိုင္ေရးကို အစဥ္အၿမဲ ရည္သန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။ တယ္လီေနာျမန္မာသည္ လက္ရွိ တြင္ ႏိုင္ငံတဝန္းရွိ ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတိုင္ေပါင္း ၈,၃၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္းရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးရွိ အသုံးျပဳသူေပါင္း ၁၈ သန္းေက်ာ္အား ၎၏ 2G၊ 3G ႏွင့္ 4G ကြန္ရက္မ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္လ်က္ ရွိသည္။