ေပးရတဲ့ေစ်းထက္တန္တယ္ သတင္းထြက္ေနတဲ့ Vivo V17 Pro ရဲ႕ Top Features Video ေလးၾကည့္ရေအာင္