မႏွစ္ကထြက္တဲ့ Xiaomi Mi Pad 4 ကို အခုခ်ိန္မွာ ဝယ္ဖို႔ သင့္ေတာ္ေသးလား?