Huawei မွ ထူးျခားေကာင္းမြန္သည့္ sensor ၊ lens ၊ design မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ HUAWEI P30 ႏွင့္ HUAWEI P30 Pro အား ပါရီၿမိဳ႕တြင္ ထုတ္ေဖာ္မိတ္ဆက္ခဲ့

Huawei Consumer Business Group (BG) မွ ယေန႔တြင္ HUAWEI P30 ႏွင့္ HUAWEI P30 Pro ဖုန္းမ်ားအား Paris Convention Center ၌ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။ HAUWEI P30 Series မ်ားသည္ HUAWEI P Series ၏ DNA ျဖစ္သည့္ ဒီဇိုင္း ႏွင့္ ဓာတ္ပုံပညာပိုင္းဆိုင္ရာထူးျခား ေကာင္းမြန္မႈဆိုေသာ အခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ထုတ္လုပ္ထားသည္။ HUAWEI P30 Series ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ အဆင့္ျမင့္ဆုံးေသာ ကင္မရာမ်ားပါဝင္သည့္ စမတ္ဖုန္း ေမာ္ဒယ္မ်ားဟု ဆိုႏိုင္ၿပီး တီထြင္ဆန္းသစ္သည့္ HUAWEI SuperSpectrum Sensor ၊ လြန္စြာေကာင္းမြန္သည့္ optical HUAWEI SuperZoom Lens ၊ Time of Flight (TOF) ကင္မရာ အသစ္ ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ OIS ႏွင့္ AIS Image Stabilization နည္းပညာ မ်ား ပါဝင္လာခဲ့သည္။ P30 (သို႔မဟုတ္) P30 Pro မ်ားအား ကိုင္ေဆာ င္ျခင္းျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ားမွ လြန္စြာေကာင္းမြန္သည့္ ဓာတ္ပုံ ႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားအား မည္သည့္ အေျခအေနတြင္ မဆို ဖမ္းယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Huawei Consumer BG ၏ CEO တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Richard Yu မွ “ ေနာက္ဆုံးေပၚ HUAWEI P30 Series ေတြဟာ သုံးစြဲသူေတြရဲ႕ မိုဘိုင္းဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးျခင္း အေပၚမွာ ထားရွိတဲ့ အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာကို ၁၀ စုႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပန္လည္ ပုံေဖာ္ေရးသားႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ HUAWEI SuperSpectrum Sensor ႏွင့္ SUperZoom Lens တို႔လို႔ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြေၾကာင့္ ဓာတ္ပုံပိုင္းဆိုင္ရာ တြင္သာမက ဗီဒီယိုပိုင္းဆိုင္ရာေတြမွာပါ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေဘာင္ေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ HUAWEI P30 Series ကေနၿပီးေတာ့ စမတ္ဖုန္း မ်ိဳးဆက္သစ္ေတာ္ေတာ္မ်ားရဲ႕ မွတ္တိုင္ေတြကို ခ်မွတ္ေစႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အဆင့္ရွိသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားအား အၿမဲ႐ိုက္ကူးႏိုင္ေစျခင္းျဖင့္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးျခင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အား ျပန္လည္ေရးသားခဲ့

HUAWEI P30 Series သည္ သုံးစြဲသူမ်ားမွ စမတ္ဖုန္း ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးျခင္းအေပၚတြင္ ထားရွိသည့္ အျမင္အား ေျပာင္းလဲေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ DxOMark တြင္ အမွတ္ေပါင္း ၁၁၂ မွတ္ျဖင့္ ထိပ္ဆုံးမွ ရပ္တည္ေနသည့္ HUAWEI P30 Pro တြင္ HUAWEI SuperSpectrum Sensor ပါဝင္သည့္ 40 MP အဓိက ကင္မရာ ၊ 20 MP ultra-wide angel ကင္မရာ ၊ 8MP telephoto ကင္မရာ ႏွင့္ HUAWEI Tof ကင္မရာ မ်ားပါဝင္သည့္ Leica Quad Camera System အသစ္ ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ 32 MP အေရွ႕ကင္မရာ မ်ား ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ selfie မ်ားအား ႐ိုက္ကူးေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

1/1.7 inch ရွိသည့္ HUAWEI SuperSpectrum Sensor ေၾကာင့္ အေျခခံက်သည့္ နည္းလမ္းအသစ္ျဖင့္ အလင္းဝင္ေရာက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

RYYB SuperSpectrum Sensor သည္ အစိမ္းေရာင္ pixel မ်ားအား အဆင့္ျမင့္သည့္ အဝါေရာင္ pixel မ်ားျဖင့္ အစားထိုးေစကာ HUAWEI P30 ႏွင့္ HUAWEI P30 Pro အသီးသီးအား အဆင့္ျမင့္ဆုံးေသာ ISO Rating ျဖစ္သည့္ 204,800 ႏွင့္ 409,600 မ်ားရရွိခဲ့ၿပီး သမာ႐ိုးက် RGBG Bayer filter ႏွင့္ ေသြခြဲသြားႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံက်သည့္ ဆင္ဆာနည္းပညာတြင္ ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး HUAWEI AIS ၊ OIS ႏွင့္ HUAWEI P30 Pro ၏ f/1.6 wide aperture ေၾကာင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ဓာတ္ပုံ ႏွင့္ ဗီဒီယို အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအား မည္သည့္ အေျခအေန ၊ အလင္းအေနအထားတြင္ မဆို တိက်လွပေစမည္ျဖစ္သည္။

အသစ္ပါဝင္လာသည့္ SuperZoom Lens ေၾကာင့္ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္မားသည့္ zoom photography အား ပါးလႊာသည့္ ထုတ္ကုန္ဒီဇိုင္းမွ တဆင့္ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Periscope ဒီဇိုင္းအသစ္ေၾကာင့္ SuperZoom Lens သည္ optical zoom 5 ဆ ၊ hybrid zoom 10 ဆ ႏွင့္ digital zoom 50 ဆ အထိ ပံ့ပိုး႐ိုက္ကူးေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခု Telephoto Camera တြင္ ပါဝင္သည့္ prism element သည္ အလင္းအား ၉၀ ဒီဂရီ မွ ဝင္ေရာက္ေစျခင္းေၾကာင့္ focal length အား အမ်ားဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေစၿပီး ကင္မရာ အျမင့္ အား အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ကင္မရာ၏ ဒီဇိုင္းအား အေႏွာင့္အယွက္ မရွိေစဘဲ လွပစြာ တည္ရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

HUAWEI ToF ကင္မရာ သည္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားအားလုံးကို ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ HUAWEI P30 Pro တြင္ HUAWEI Time-of-Flight (TOF) Camera မွ depth-of-field အခ်က္အလက္မ်ားအား ဖမ္းယူႏိုင္ၿပီး တိက်သည့္ Image Segmentation မ်ား ေပးအပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တိက်သည့္ အကြာအေဝး တိုင္းတာမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ boken လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ Super Portrait လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ ဆံပင္တစ္ခ်ည္အထိ တိက်စြာ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ထူးျခားေကာင္းမြန္သည့္ ပုံရိပ္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ depth information ႏွင့္ proprietary algorithms မ်ားအား ေပါင္းစည္းေပးမည္ျဖစ္သည္။

Huawei AI ေၾကာင့္ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ ပုံရိပ္မ်ားအား ႐ိုက္ကူးေစႏိုင္ျမည္ဖစ္သည္။ Huawei AI HDR+ သည္ အေနာက္ ႏွင့္ အေရွ႕ ကင္မရာမ်ားမွ ႐ိုက္ကူးလိုက္ေသာ ပုံရိပ္မ်ား အား လွ်င္ျမန္စြာ ေပါင္းစည္းလိုက္ေစျခင္းျဖင့္ ေနာက္ခံ အလင္းေရာင္လြန္ကဲေနသည့္ selfie မ်ားအား အခ်ိန္တိုအတြင္းေပါင္းစည္းကာ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

စမတ္ဖုန္း ဗီဒီယို ႐ိုက္ကူးျခင္းအား အဓိပၸါယ္ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေစျခင္း

HUAWEI P30 Series တြင္ cinematic လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာ ပါဝင္လာခဲ့သည္။ HUAWEI P30 Series သည္ စတူဒီယို အဆင့္ရွိသည့္ videography မ်ား ႐ိုက္ကူးေစကာ ေခတ္သစ္တစ္ခုကို အစျပဳေစမည္ျဖစ္သည္။ HUAWEI SuperSpectrum Sensor သည္ အလင္းေရာင္ အားနည္းသည့္ ညအခ်ိန္မွာပင္ ၾကည္လင္ျပတ္သားသည့္ ညဖက္ပုံရိပ္မ်ားအား ႐ိုက္ကူးေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Huawei AIS ႏွင့္ OIS သည္ ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးသည့္ မည္သည့္ setting မ်ိဳးကိုမဆို stabilization ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အၿမဲ လွပ တည္ၿငိမ္သည့္ ႐ိုက္ကူးခ်က္မ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ SuperZoom Lens ေၾကာင့္ နီးကပ္သည့္ ပုံရိပ္မ်ားအား ႐ိုက္ကူးႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး AI Video Editor မွ ေနာက္ခံ သီခ်င္း ႏွင့္ အထူးျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္းေစႏိုင္မႈေၾကာင့္ HUAWEI P30 Series အား mobile production studio အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ျမင္ကြင္း ၂ ခု က ျမင္ကြင္း ၁ ခု ထပ္ ပိုေကာင္းမြန္ပါတယ္။ HUAWEI Dual-View Video မွ ျမင္ကြင္းတစ္ခုအား ကင္မရာမ်ားအား တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အသုံးျပဳႏိုင္ေစျခင္းျဖင့္ မတူညီသည့္ ရႈေထာင့္ ႏွစ္မ်ိဳး မွ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ HUAWEI P30 Series သည္ ျမင္ကြင္းျပည့္္ အျပင္ အျပင္ ႐ိုက္ကူးခံေနသည့္ ပုံရိပ္၏ အနီးကပ္ ျမင္ကြင္းအားလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္း Feature အား ေနာက္ပိုင္းမွာ Software Update ကေန တဆင့္ အဆင္ျမႇင့္တင္ အသုံးျပဳႏိုင္မည္။

လွပေက်ာ့ရွင္းသည့္ ဒီဇိုင္းအေမြဆက္ခံမႈ

သဘာဝ ႏွင့္ နည္းပညာ သေဘာတရားမ်ားေပၚတြင္ အေျချပဳၿပီး ဖန္တီးထားသည့္ HUAWEI P30 Series မ်ားသည္ Huawei P Series တို႔၏ အစဥ္အလာအတိုင္း လွပေၾကာ့ရွင္းလွ်က္ရွိသည္ ။ ၆.၄၇ လက္မအ႐ြယ္ရွိသည့္ HUAWEI P30 Pro ႏွင့္ ၆.၁ လက္မ အ႐ြယ္ရွိသည့္ HUAWEI P30 တို႔အား Breathing Crystal ၊ Amber Sunrise ၊ Aurora ၊ Pearl White ႏွင့္ Black ဟူၿပီး ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ Breathing Crystal ႏွင့္ Aurora အေရာင္ ႏွစ္မ်ိဳးတည္းသာ လက္ရွိ တည္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။ HD+ (2340×1080) Dewdrop Display သည္ လြန္စြာေသးငယ္ၿပီး ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္အား အႀကီးမား အက်ယ္ျပန႔္ဆုံး ႏွင့္ အခ်ိဳးညီညီ ၾကည့္ရႈေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေဘးေဘာင္မပါသည့္ အေရွ႕ဖန္မ်က္ႏွာျပင္ ေအာက္တြင္ In-Screen Fingerprint Sensor အား ထည့္သြင္းထားၿပီး ၎မွာ ျမန္ဆန္စြာ ႏွင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ သုံးစြဲေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ HUAWEI P30 Pro တြင္ HUAWEI Acoustic Display နည္းပညာ ပါဝင္ၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ အသံထြက္အား ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အေကာင္းမြန္ဆုံးေသာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈသည္ Huawei ၏ အဓိက DNA ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အစဥ္အလာအား Huawei P30 Series တြင္လည္း ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ P30 ႏွင့္ P30 Pro မ်ားသည္ စမတ္ဖုန္းေဈးကြက္တြင္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အသစ္မ်ားထည့္သြင္းထားၿပီး ေဈးကြက္ထဲတြင္ရွိေသာ ၿပိဳက္ဖက္မ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ ပါဝါ ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ႏွင့္ ထိေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ေသြကြဲေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

P30 Series သည္ HUAWEI Kirin 980 Processor ျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ဆုံးေသာ ထိေရာက္မႈ ျဖင့္ အေကာင္းမြန္ဆုံးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။Dual NPU ပါဝင္သည့္ 7nm Kirin Chipset ေၾကာင့္ ပုံရိပ္မ်ားအား ပိုမို ျမန္ဆန္စြာ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

HUAWEI P Series အသစ္တြင္ EMUI 9.1 ထည့္သြင္းထားၿပီး Extendable Read-Only File System (EROFS) ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ သိုေလွာင္မႈ လႊဲေျပာင္းျခင္း ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးေပၚ OS ေၾကာင့္ HUAWEI Share OneHop ပါဝင္ၿပီး Huawei စမတ္ဖုန္း ႏွင့္ PC မ်ားၾကားတြင္ အေႏွာင့္အယွက္မရွိ ကူးေျပာင္းေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

HUAWEI P30 Pro တြင္ 4200 mAH ဘက္ထၳရီ ပါဝင္ၿပီး 40W HUAWEI SuperCharge ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ 0% ဘက္ထၳရီရွိသည့္ ထုတ္ကုန္အား မိနစ္ ၃၀ အတြင္း 70% အထိ အားသြင္းေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

HUAWEI P30 Pro တြင္ HUAWEI SuperCool နည္းပညာ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္တိုင္ေအာင္ ဖုန္းအပူခ်ိန္အား ထိန္းညႇိေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ကုန္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတြင္ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္သည့္ ႀကိဳးမဲ့ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ပါဝင္လာၿပီး Dual SIM ႏွင့္ Dual VoLTE ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ပါဝင္လာခဲ့သည္။

ယေန႔တြင္ မိတ္ဆက္လိုက္သည့္ Huawei P30 Series အား ၂၇ ရက္ ၊ မတ္လ ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔ အထိ Pre-Order စနစ္ျဖင့္ မွာယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ Huawei P30 ၊ Huawei P30 Pro မ်ားအား အျပင္ Huawei P30 Lite ကိုပါ ေဈးကြက္အတြင္းသို႔ တင္သြင္းေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။

Huawei P30 Lite သည္ Huawei P Series ၏ အငယ္ဆုံး မိသားစုဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ ေခတ္ဆန္ေသာ ဒီဇိုင္း ၊ ေကာင္းမြန္သည့္ ဓာတ္ပုံမ်ား ႐ိုက္ကူးႏိုင္ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ၊ စမတ္က်ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ အသိဉာဏ္ျမင့္မားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါဝင္လာခဲ့သည္။ ဖုန္းကိုယ္ထည္အား လွပေၾကာ့ရွင္းၿပီး ပါးလႊာသည့္ 3D မွန္ေကြးနည္းပညာျဖင့္ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ ထုတ္လုပ္ထားသည္။ Dewdrop Display ပါဝင္ၿပီး မ်က္ႏွာျပင္မွာ 6.15” မ်က္ႏွာျပင္ အက်ယ္ပါရွိသည္။ ေသးသြယ္သည့္ ေဘးေဘာင္မ်ားေၾကာင့္ က်ယ္ျပန႔္ေသာ မ်က္ႏွာျပင္ျပည့္ ခံစားခ်က္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္မွာျဖစ္သည္။

Huawei P30 Lite တြင္ 24 MP Wide Angle Lens ၊ 8 MP Ultra-Wide Angle Lens ႏွင့္ 2MP Bokeh Lens တို႔အား စမတ္ဖုန္းေက်ာဖက္တြင္ လွပစြာ ေနရာခ်ထားၿပီး အေရွ႕ဖက္ တြင္ 32 MP ရွိသည့္ Selfie Camera အား ထည့္သြင္းထားသည္။ ထို႔အျပင္ Master AI လည္း ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ျမင္ကြင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအား ခြဲျခားသိရွိႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေပးစြမ္းႏိုင္မည့္ Huawei Kirin 710 အား ထည့္သြင္းထားသည္။ 3340 mAH ရွိသည့္ ဘက္ထၳရီ ပါဝင္ၿပီး Huawei Quick Charge နည္းပညာပါဝင္သည္။ 6GB RAM ႏွင့္ 128 GB ROM ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ မ်ားျပားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား သိမ္းဆည္းေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Huawei P30 Lite အား Midnight Black ၊ Pearl White ႏွင့္ Peacock Blue ဆိုၿပီး အေရာင္ သုံးမ်ိဳးျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Huawei P30 Pro အား Pre-Order Period အတြင္း မွာယူသူမ်ားအား FreeBuds Lite ႏွင့္ Wireless Charger မ်ားအား လက္ေဆာင္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ Huawei P30 အား Pre-Order Period အတြင္း ဝယ္ယူသူမ်ားအား FreeBuds Lite ၊ Wireless Charger ႏွင့္ Wireless Charging Case မ်ားအား လက္ေဆာင္ျပန္လည္ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ Huawei P30 Lite အား Pre-Order Period အတြင္း မွာယူသူမ်ားအား Bluetooth Speaker အား လက္ေဆာင္အျဖစ္ျပန္လည္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Huawei P30 Series ၏ First Sales အား ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေန႔တြင္ ပစၥည္းလာေရာက္ထုတ္ယူသူမ်ားထဲမွ Huawei P30 ႏွင့္ Huawei P30 Pro မွာယူသူမ်ားအား သတ္မွတ္ထားသည့္ လက္ေဆာင္မ်ားအျပင္ Huawei Watch GT (သတ္မွတ္ထားသည့္ အလုံးအေရအတြက္အထိ) ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Huawei P30 Lite လာေရာက္ထုတ္ယူသူမ်ားအား သတ္မွတ္ထားသည့္ လက္ေဆာင္မ်ားအျပင္ Power Bank အား ထပ္မံ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေဈးႏႈန္အားျဖင့္ Huawei P30 Pro အား ျမန္မာေငြက်ပ္ ၁,၄၉၉,၀၀၀ ၊ Huawei P30 အား ျမန္မာေငြက်ပ္ ၁,၀၉၉,၀၀၀ ႏွင့္ Huawei P30 Lite အားး ျမန္မာေငြက်ပ္ ၃၉၉,၀၀၀ ျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။