စားေသာက္ဆိုင္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရုံးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္စကားမေျပာခ်င္တဲ့သူေတြနဲ႔ စကားေျပာေနရတဲ့အခ်ိန္က စိတ္ညစ္စရာအေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ေတြပါ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ဖုန္းလာရင္ ဖုန္းေျပာရင္းနဲ႔ ေရွာင္သြားဖုိ႔ စိတ္ကူးတတတ္တဲ့သူေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုး Fake Call App ၅ ခုကိုေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ Share သြားဖုိ႔ မေမ့နဲ႔ဦးေနာ္။

1. Fake Call – Fake Caller ID

အခု App ကေတာ့ အခ်ိန္ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ျပီး ဖုန္းေခၚတာ (ဒါမွမဟုတ္) Message ပို႔ႏုိင္တဲ့ App တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းေျပာတဲ့အသံကိုလည္း App ထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ အသံေတြကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သလုိ ႏွစ္သက္သလုိ Record ျပဳလုပ္ျပီးလည္း အသံုးျပဳႏုိင္ပါေသးတယ္။

2. Face Call & SMS

အခု App ကေတာ့ ဖုန္းေခၚေပးတာတင္မဟုတ္ပဲ ဖုန္းေျပာတဲ့အခ်ိန္ကိုပါ ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ႏုိင္တဲ့ Application တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ကို ၅ စကၠန္႔ကေန ၁ နာရီအထိ သတ္မွတ္ထားႏုိင္တဲ့အတြက္ ကိုယ္အလုိရွိသေလာက္ ဟန္ေဆာင္ဖုန္းေျပာလုိ႔ရမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ Message ေတြကိုလည္း အခ်ိန္သတ္မွတ္ျပီး ပို႔ေနေအာင္ လုပ္လုိ႔ရပါေသးတယ္။

3. Police Fake Call

ဒါကေတာ့ အေရးၾကီးကိစၥရွိခ်င္ေယာင္ေဆာင္တာပဲျဖစျ္ဖစ္၊ စေနာက္ဖုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ သင့္ေတာ္တဲ့ App တစ္ခုပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုရင္ အေရးေပၚ ရဲကားသံေတြကိုပါ ေနာက္ခံထားျပီး ဖုန္းေခၚေပးႏုိင္လုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

4. Fake-a-call Free

အခု App ကေတာ့ သံုးရအလြယ္ကူဆံုး App တစ္ခုျဖစ္ျပီး Caller Name အျပင္ Caller Picture ကိုပါ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ျပီး အခ်ိန္ကိုလည္း ႏွစ္သက္သလုိထားရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

5. Mr. Caller Free (Fake Call & SMS)

ဒီ Application ကေတာ့ Fake Call ေခၚဆိုမယ့္အခ်ိန္ကို ၆ နာရီအထိ ၾကိဳျပီး Schedule လုပ္ထားႏုိင္တဲ့ Application တစ္ုချဖစ္ပါတယ္။ Fake Call Log ပါ ပါဝင္တဲ့အတြက္ ဖုန္းကိုမေတာ္တဆတစ္ေယာက္ေယာက္က ယူစစ္တယ္ဆုိရင္ေတာင္ ဘာမွမျဖစ္ႏုိင္တဲ့ App တစ္ခုပါ။