ပံုမွန္အားျဖင့္ Windows 10 အသံုးျပဳထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြမွာပဲ ပါဝင္တဲ့ Microsoft Edge Browser ဟာဆုိရင္ အခုအခ်ိန္မွာ Mobile Devices ေတြမွာပါ အသံုးျပဳႏုိင္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

Microsoft Edge Browser က အခုမွ Android နဲ႔ iOS Devices ေတြအတြက္ စတင္ထြက္ရွိလာတဲ့ Web Browser တစ္ခုျဖစ္ျပီးေတာ့ အသံုးျပဳရတာလည္း ျမန္ဆန္တယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။

Microsoft Edge Browser ကို အသံုးျပဳေနတဲ့သူေတြဟာဆုိရင္ သူတို႔ရဲ႕ Bookmarks ေတြ၊ History နဲ႔ Save ထားတဲ့ Password ေတြအကုန္လံုးကို ဖုန္းနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာမွာ အလိုအေလ်ာက္ Sync ျပဳလုပ္ေပးဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Continue On PC ဆုိတဲ့ Feature တစ္ခုပါဝင္တဲ့အတြက္ ဖုန္းနဲ႔ ၾကည့္ရႈေနရင္း ကြန္ပ်ဴတာမွာ ရွိတဲ့ Microsoft Edge Browser ကို ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ရုံနဲ႔ ေပးပို႔ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုလုိမ်ိဳး Microsoft Edge Browser ကို Android Devices ေတြအတြက္ Google Play Store နဲ႔ iOS Device ေတြအတြက္ App Store မွာ Download ရယူႏုိင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။