အခုသိရွိရတဲ့သတင္းေတြအရ လူသန္းေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ Google Play Store ကေန Download ျပဳလုပ္ထားၾကတဲ့ Android Keyboard တစ္ခုဟာ အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာနဲ႔ သကဆိုင္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ခိုးယူေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဆိုပါ Keyboard ကေတာ့ “A.I.Type Keyboard တစ္ခုျဖစ္ျပီးေတာ့ Download ရယူထားတဲ့ အသံုးျပဳသူ သန္း ၄၀ ေက်ာ္ထဲမွာ ၃၁ သန္းေက်ာ္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ေတြကို ခိုးယူထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အခုလုိမ်ိဳး ခုိးယူမႈဟာ a.i.type Keyboard ကို ပူးတြဲတည္ေထာင္သူျဖစ္တဲ့ Eitan Fitusi ကေန ခုိးယူခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သံသဃရွိေနတာျဖစ္ျပီးေတာ့ အဆုိပါသူဟာဆုိရင္ a.i.type Keyboard အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္စုစုေပါင္း 577GB ဝန္းက်င္ရွိတဲ့ Data ေတြကို ထည့္သြင္းထားျပီးေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာ တိမ္းေရွာင္လုိက္ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Android Keyboard ေတြက သာမန္ဆိုရင္လည္း အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ Contact ေတြ၊ Google Account ၊ Facebook Account စတဲ့ Social Media Account ေတြနဲ႔ပါ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တကယ္လုိ႔ အခု a.i.Keyboard လုိမ်ိဳး အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို ခိုးယူခ်င္တယ္ဆုိရင္ အလြန္လြယ္ကူတယ္လုိ႔ေျပာရမွာပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္အသံုးျပဳေနတဲ့ Android Keyboard ကို လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ Keyboard ပဲအသံုးျပဳဖုိ႔ အၾကံျပဳလုိက္ပါတယ္။