ကိုယ္ကိုင္ေနတဲ့ Android ဖုန္းမွာ Wallpaper က ဆုိင္ကဝယ္လာတဲ့အတိုင္းပဲ မေျပာင္းပဲထားတဲ့သူ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိပါသလဲ? လူတုိင္းနီးပါးက ကိုယ့္ဖုန္းက Wallpaper ကိုယ္စိတ္ၾကိဳက္ျပန္လည္ ေျပာင္းထားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီအတြက္ လက္ရွိ Android ဖုန္းေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုး Wallpaper Application ၁၀ ခုကို နာမည္နဲ႔တကြ List လုပ္ေပးလုိက္ပါတယ္။

1. Backdrops

Price: Free
In-app Purchases: Yes
Rating: 4.3/5
Installs: 1,000,000 – 5,000,000

2. Google Wallpapers

Price: Free
In-app Purchases: No
Rating: 4.1/5
Installs: 10,000,000 – 50,000,000

3. Walli

Price: Free
In-app Purchases: Yes
Rating: 4.8/5
Installs: 1,000,000 – 5,000,000

4. Tapet

Price: Free
In-app Purchases: Yes
Rating: 4.5/5
Installs: 1,000,000 – 5,000,000

5. Mysplash

Price: Free
In-app Purchases: No
Rating: 4.7/5
Installs: 10,000 – 50,000

6. Muzei

Price: Free
In-app Purchases: No
Rating: 4.4/5
Installs: 1,000,000 – 5,000,000

7. Weatherback

Price: Free
In-app Purchases: Yese
Rating: 4.0/5
Installs: 100,000 – 500,000

8. Wonderwall

Price: Free
In-app Purchases: Yes
Rating: 4.5/5
Installs: 50,000 – 100,000

9. Backgrounds HD

Price: Free
In-app Purchases: No
Rating: 4.6/5
Installs: 50,000,000 – 100,000,000

10. Zedge

Price: Free
In-app Purchases: No
Rating: 4.6/5
Installs: 100,000,000 – 500,000,000