ဧၿပီလ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ –  တယ္လီေနာႏွင့္ Ericsson တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္း စမ္းသပ္မႈတစ္ရပ္ကို ယေန႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျမင့္ဆံုး ျမန္ႏႈန္း စံခ်ိန္သစ္ျဖစ္သည့္ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ၁ Gbps အထိ ရရွိခဲ့သည္။ ဤျမန္ႏႈန္းစမ္းသပ္မႈတြင္ မိုဘိုင္းသံုးစြဲသူ မ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးေသာ LTE လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ Licensed Assisted Access (LAA) အစရွိသည့္ နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။

“ဒီေန႔ရရွိခဲ့တဲ့ Gigabit 4G LTE စမ္းသပ္မႈက ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက႑အတြက္ မွတ္တမ္းတင္ ေလာက္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တယ္လီေနာအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အျမန္ဆံုးနဲ႕ အတည္ၿငိမ္ဆံုး အင္တာနက္ ကြန္ရက္ကို တည္ေထာင္ထားၿပီးျဖစ္သလို ယေန႔ျပဳလုပ္တဲ့ ျမန္ႏႈန္းစမ္းသပ္မႈက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကြန္ရက္ဟာ အနာဂတ္ကာလမွာ ပိုမုိျမင့္မားလာမယ့္ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ အသင့္ရွိေနၿပီ ဆိုတာကို ျပသႏိုင္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ရရွိခဲ့တဲ့ရလဒ္က 5G ျမန္ႏႈန္းအဆင့္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သလို တယ္လီေနာရဲ႕ ကြန္ရက္တိုးတက္မႈအတြက္လည္း အေရးပါလွတဲ့ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ကို လွမ္းႏိုင္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု တယ္လီေနာ ျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ Lars Erik Tellmann က ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ အျမန္ႏႈန္းစမ္းသပ္မႈတြင္ ပံုမွန္ စမတ္ဖုန္းတစ္ခုကို အေျခခံကာ အဓိက LTE နည္းပညာမ်ားျဖစ္သည့္ 256 QAM ၊ 4×4 MIMO ႏွင့္ Carrier Aggregation တို႔ကို အသံုးျပဳၿပီး လိုင္စင္ရႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ လုိင္စင္မဲ့ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္မ်ား ေပါင္းစပ္ကာ စမ္းသပ္ခဲ့ရာမွ အျမန္ႏႈန္းစံခ်ိန္သစ္အျဖစ္ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ၁ Gbps အထိ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အနာဂတ္မွာ စမတ္ဖုန္းသံုးၿပီး ေဒတာအသံုးျပဳျခင္းက တိုးပြားလာမွာျဖစ္သလို ျမန္မာႏုိင္ငံက အင္တာနက္ သံုးစြဲသူေတြ အၾကား ေဒတာသံုးစြဲမႈ ျမင့္မားတဲ့ အပလီေကးရွင္းေတြ အသံုးျပဳမႈကလည္း ဆက္လက္ၿပီး လွ်င္လွ်င္ ျမန္ျမန္ တိုးတက္ ေနမယ္လို႔ ေလ့လာမႈေတြအရ သိရပါတယ္။ တယ္လီေနာ 4G အင္တာနက္သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ ပွ်မ္းမွ်လစဥ္ အသံုးျပဳမႈကလည္း ၅.၆ GB အထိေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ 4GLTE ကြန္ရက္ အျမန္ႏႈန္းကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ စမ္းသပ္ႏုိ္င္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူေတြအေနနဲ႔ ပိုမိုျမန္ဆန္တဲ့ အျမန္ႏႈန္းနဲ႔ ပိုေကာင္းမြန္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို အေကာင္းဆံုး ေတြ႔ၾကံဳခံစားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကြန္ရက္ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ေတြကို တယ္လီေနာက ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳသြားႏိုင္မယ္ဆုိတာကို ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

Ericsson Myanmar ၏ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံျဖစ္သူ Eric Timmer ကလည္း “ဗီဒီယိုအသံုးျပဳမႈ ပိုမိုျမင့္မား လာတာနဲ႔အတူ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္မွာ ကမာၻတလႊား မိုဘိုင္းေဒတာ အသံုးျပဳမႈက အခုထက္ ၈ ဆ ပိုမ်ားလာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အဲဒီ ေခတ္ေရစီးထဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ တယ္လီေနာအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက သံုးစြဲသူ ေတြအတြက္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းတဲ့စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ေပးစြမ္းႏုိင္ဖို႔ အတြက္ Licensed Assisted Access (LAA) အပါအ၀င္ Ericsson ရဲ႕ Gigabit LTE နည္းပညာေတြက စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိ္င္မွာပါ” ဟု ဆိုသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ထူးျခားစြာမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းက Gigabit LTE ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 5G နည္းပညာ အသံုးျပဳႏုိင္ေရး အဆင္သင့္ျဖစ္မႈတို႔အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ တယ္လီေနာႏွင့္ Ericsson တို႔၏ ပူးေပါင္းမႈကို ပိုမိုခိုင္မာေစမည္ ျဖစ္သည္။

ဧၿပီလအစပိုင္းတြင္ အင္တာနက္စမ္းသပ္ျခင္းအတြက္ ကမာၻ႕ထိပ္တန္းျဖစ္ေသာ Ookla က ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျမန္ဆံုးမိုဘိုင္းကြန္ရက္ဆုကို တယ္လီေနာျမန္မာက ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တတိယ သံုးလပတ္မွ စတုတၳ သံုးလပတ္အတြင္း ရရွိခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ တယ္လီေနာသည္ အျခား ေအာ္ပေရတာမ်ား ထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ ပ်မ္းမွ်ျမန္ႏႈန္းကို သံုးစြဲသူမ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ခဲ့သည္။