ယခုလက္ရိွမွာေတာ့ ေဖ့ဘြတ္ရဲ႕အေျခအေနဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ဆိုးရြားေနပါတယ္။ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ Cambridge Analytica အျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ လူအခ်ိဳ႕ဟာ ေဖဘြတ္ကို စြန္႔ခြာလာခဲ့ပါျပီ။ Facebook ဟာ သူတို႔ေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြကို ခိုးယူေနတယ္လို႔ ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုကိစၥေတြအျပီးမွာ မတ္ဇူကာဘတ္အေနနဲ႔လည္း သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြကို ပိုမိုထိန္းသိမ္းေပးသြားမယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

Source: http://www.pulselive.co.ke

ေဖ့ဘြတ္ဟာ မၾကာေသမီရက္ပိုင္းက လူေတြရဲ႕ Messenger ကိုေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ေၾကာင္း တရား၀င္၀န္ခံခဲ့ပါတယ္။ မတ္ဇူကာဘတ္အေနနဲ႔လည္း သံုးစြဲသူေတြစိတ္ေက်နပ္မႈရရိွေစရန္အတြက္ ေဖ့ဘြတ္ Messenger မွစာမ်ားကို မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္း သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ ဖ်တ္ပစ္နိုင္မယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ယခုလက္ရိွမွာေတာ့ Messenger မွေျပာထားေသာစာမ်ားကို တစ္ဖတ္လူကဖ်တ္ပစ္ခဲ့ရင္ေတာင္ ေနာက္တစ္ဖတ္မွာေတာ့ ေပၚျမဲေပၚဆဲပါ။ ေနာက္လာမည့္ Update အသစ္မွာေတာ့ ထိုလိုအျဖစ္မ်ိဳးမရိွဘဲ ဒီဘက္က စာကိုဖ်က္ပစ္လိုက္ပါက ဟိုဘက္ Sever တြင္ပါ စာကို အလိုအေလ်ာက္ဖ်က္ပစ္သြားမွာပါ။

Source: mashable.com

ေဖ့ဘြတ္ရဲ႕ Messenger အေပၚထားရိွမည့္ မူ၀ါဒအသစ္ကေကာင္းမြန္လွပါတယ္။ အဆိုပါအခ်က္ေၾကာင့္ သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ ေဖ့ဘြတ္ကိုပိုမိုယံုၾကည္ျပီး ျပန္လည္သံုးစြဲလာမည္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။

မတ္ဇူကာဘတ္အေနနဲ႔ အဆိုပါ System ကို Messenger တြင္ မၾကာမီထည့္သြင္းေပးသြားမယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။