တစ္ခါတေလ Gmail account တစ္ခုဖြင့္ထားျပီး Facebook, Dropbox, Instagram, Twitter စတဲ့ Social App ေတြကို ခ်ိတ္ထားျပီး အေရးၾကံဳလာလုိ႔ ကိုယ္သံုးေနတဲ့ Social Apps ေတြကို ျပန္ျပီးဖ်က္ပစ္ဖုိ႔ စိတ္ကူးမိတာမ်ိဳးၾကံဳဖူးၾကမွာပါ။ အဲ့ဒီလိုအခ်ိန္ၾကရင္ အသံုးဝင္တဲ့ Website တစ္ခုရွိပါတယ္။ Deseat.me ပါ။

Deseat.me ကို စျပီးဖြင့္လုိက္ရင္ ကုိယ္ဖ်က္ခ်င္တဲ့ Gmail or Outlook account ေတာင္းပါလိမ့္မယ္။ ဝင္လုိက္ျပီး ခဏေစာင့္ျပီးရင္ ကိုယ့္ Gmail နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ Social Media account ေတြ၊ အျခား Website ေတြ၊ App ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ထားတာကို ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီ List မွာပဲ ကိုယ္ဖ်က္ခ်င္တဲ့ Website or App ကို Add to delete queue ထဲထည့္ျပီး ဖ်က္ႏုိင္ပါတယ္။ ျပီးရင္ ေအာက္မွာ ကိုယ္ဝင္ထားတဲ့ Mail ေပၚေနျပီး Mail ကိုပါ ဖ်က္ပစ္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခုေျပာဖုိ႔လုိအပ္တာက Deseat.me မွာ QAuth 2.0 Protocol ကို အသံုးျပဳျပီးတည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကုိယ့္ရဲ႕ Account Password, Login information ေတြကို ဘာတစ္ခုမွမွတ္ယူထားမွာမဟုတ္ပါဘူး။

ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ့္ရဲ႕ Internet, Social Network တစ္ခုလံုးကို ဖ်က္ပစ္ျပီး သာမန္ေနထိုင္မႈဘဝကို ျဖတ္သန္းေတာ့မယ္ဆုိရင္ Deseat.me က အျမဲတမ္းရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။