လက္ရွိ Multiplayer ဂိမ္းေတြထဲမွာ ေဆာ့ကစားတဲ့သူမ်ားျပားလာတဲ့ Fortnite ဂိမ္းက လက္ရွိအခ်ိန္မွာ iOS Devices ေတြအတြက္ App Store မွာ Download ရယူျပီး ေဆာ့ကစားႏုိင္ေအာင္ ထုတ္ေပးလုိက္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ အခု Fornite ဂိမ္းဟာ PC မွာလုိပဲ iOS မွာလည္း ေဆာ့ကစားသူအလြန္မ်ားျပားျပီးေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဝင္ေငြအမ်ားဆံုး iOS Game ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

Sensor Tower ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရေတာ့ Fortnite ဂိမ္းကို တည္ေထာင္တဲ့ Epic Games ဟာ ေဆာ့ကစားသူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီဟာ အျခားေသာ ဂိမ္းေတြမွာ သံုးတဲ့ေငြထက္ ၃ ဆ မ်ားျပီး Fortnite ဂိမ္းမွာ ပိုအသံုးျပဳၾကတယ္လုိ႔ သိရရပါတယ္။

အဲ့ဒီအတြက္ Fortnite ဂိမ္းဟာ အခု ဂိမ္းထြက္ရွိခ်ိန္ တစ္လအတြင္းမွာတင္ ဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၁၅ သန္းရရွိခဲ့ျပီးေတာ့ လက္ရွိမွာ ဝင္ေငြအမ်ားဆံုးေသာ iOS ဂိမ္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ အခုဂိမ္းက Candy Crush ၊ Clash of Clans လုိ ဂိမ္းေတြထက္ ပုိျပီး ဝင္ေငြမ်ားေနျပီပဲျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ Fortnite ဂိမ္းဟာ Download ျပဳလုပ္သူေပါင္း ၁၁ သန္းေက်ာ္ရွိေနျပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္မွာ နံပါတ္ (၁) Application ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။