တစ္ခါတေလ ကုိယ့္ဘာသာကို Facebook သံုးေနရင္ အေနာက္က လူတစ္ေယာက္က လာၾကည့္တာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘတ္စ္ကားစီးေနရင္း အေနာက္မွာထုိင္ေနတဲ့သူက ကိုယ့္ဖုန္းကို ခိုးၾကည့္ေနတာ ၾကံဳဖူးၾကမွာပါ။

ဒီလုိမ်ိဳး စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးကို ေရွာင္လႊဲႏုိင္ေအာင္ Google ကေန အေနာက္ကေန တစ္ေယာက္ေယာက္က ဖုန္းကို လာၾကည့္ရင္ ခ်က္ခ်င္းသိႏိုင္တဲ့နည္းပညာကို စမ္းသပ္ေနၾကပါတယ္။

အဆိုပါ နည္းပညာက Artificial Intelligence လုိ႔ေခၚတဲ့ AI နည္းပညာနဲ႔ ေလ့လာေနတာျဖစ္ျပီး ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ Face Detection စနစ္က အလြန္ျမန္ဆန္တာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

Google ကေတာ့ အခုစမ္းသပ္ေနတဲ့ Project ကို Electronic Screen Protector လုိ႔ေပးထားျပီး ယခုစမ္းသပ္ျပီးသြားရင္ ေနာက္တပတ္ထဲမွာ ဒီအစီအစဥ္ကို တရားဝင္ေၾကျငာထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။