သင္ဟာ Android User ဆုိရင္ Google Play Store ကို Application ေတြအကုန္အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ United States လုိမ်ိဳး ႏုိင္ငံေတြမဟုတ္ပဲ Myanmar ႏုိင္ငံက Play Store အေနနဲ႔ပဲ အသံုးျပဳလုိ႔ရတာကို သိၾကမွာပါ။ အဲ့ဒီအတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ Application ေတြဆိုရင္လည္း Country Limit ျဖစ္ေနတာပါ။

ဒါေပမယ့္ Google ကေန လက္ရွိအခ်ိန္မွာ Google Play Store ကို အျခားေသာ VPN ေတြအျခားေသာ Application ေတြအသံုးျပဳစရာမလုိအပ္ပဲနဲ႔ Play Store ရဲ႕ Country ကို ေျပာင္းလဲႏုိင္မယ့္ Feature ကို စတင္စမ္းသပ္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

အခု Feature ဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အခ်ိဳ႕ေသာ Android User ေတြပဲ အသံုးျပဳႏုိင္ေသးတာျဖစ္ျပီးေတာ့ အသံုးျပဳလုိ႔ရမရကိုေတာ့ Play Store ရဲ႕ Account Section ထဲမွာရွိတဲ့ Countries and Profiles ကေန ေျပာင္းလဲလုိ႔ရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ Google ကသာ အခု Feature ကို တရားဝင္ထုတ္ေပးတာဆိုရင္ အျခားေသာ Country Limit ရွိတဲ့ Application ေတြကို Download ဆြဲဖုိ႔ အလြန္လြယ္ကူသြားေတာ့မွာပါ။