လက္ရွိအခ်ိန္မွာ စမတ္ဖုန္းထုတ္လုပ္သူေတြက ေခါက္ခ်ိဳးလုိ႔ရတဲ့ Display ကို အျပင္းအထန္ကို ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ Huawei ကုမၸဏီကလည္း စကၠဴတစ္ရြက္လုိမ်ိဳး ေခါက္လုိ႔ရတဲ့ဖုန္းတစ္ခုကို မူပိုင္ခြင့္ရယူလုိက္ျပီျဖစ္ပါတယ္။

အခု Huawei ရဲ႕ ေခါက္ခ်ိဳးလို႔ရတဲ့ Display အသံုးျပဳထားတဲ့ စမတ္ဖုန္းဟာ Display ၂ ခုၾကားထဲမွာ လစ္ဟင္းေနတဲ့ Gap တစ္ခုရွိေနမွာမဟုတ္ပဲ Screen ၂ ခုကို ဆက္တဲ့ေနရာမွာ ၾကားထဲမွာ Mechanism တစ္ခုကို ထည့္သြင္းထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီအတြက္ Huawei က အရင္တုန္းက ေျပာၾကားခဲ့သလုိမ်ိဳးပဲ ေခါက္ႏုိင္တဲ့ Display ကို အသံုးျပဳထားတဲ့စမတ္ဖုန္းဟာ Screen ၂ ခုလုိမ်ိဳးထက္ Screen ၁ ခုပဲ ရွိသလုိျဖစ္ေနမွာျဖစ္ျပီးေတာ့ မသံုးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္လုိမ်ိဳးျဖစ္မလဲဆိုတာကိုေတာ့ ေျပာၾကားခဲ့ျငခ္းမရွိေသးပါဘူး။

Huawei အေနနဲ႔ အခု ေခါက္ခ်ိဳးႏုိင္တဲ့ Display အတြက္ LCD အစား LED Display ကိုပဲ အသံုးျပဳလာမယ္လုိ႔ ယူဆလုိ႔ရပါတယ္။