စမတ္ဖုန္းတစ္ခုကို ဝယ္ယူေတာ့မယ္ဆုိရင္ အဓိကေရြးခ်ယ္ရမွာက Android နဲ႔ iOS ဆိုတဲ့ Operating System ၂ ခုပဲရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ Android ကိုေတာ့ ျပင္ဆင္ႏုိင္စြမ္းျမင့္မားတဲ့အတြက္ လူၾကိဳက္မ်ားၾကသလုိ iOS ကိုေတာ့ စိတ္ခ်ရျပီး အသံုးျပဳရတာေခ်ာေမြ႕တဲ့အတြက္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ စမတ္ဖုန္းအသစ္ကို ဝယ္ယူမယ္ဆုိရင္ ဘယ္ဖုန္းကို ေရြးခ်ယ္မလဲဆုိတဲ့ စစ္တမ္းမွာေတာ့ Android ဖုန္းေတြထက္ iPhone ကိုပဲ လူငယ္ေပါင္း ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက အမွတ္ေပးျပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အခုစစ္တမ္းဟာ အေမရိကန္မွာရွိတဲ့ ျပည္နယ္ ၄၀ ေက်ာ္မွာရွိတဲ့ လူူငယ္ေတြကို ေမးျမန္းခဲ့တာျဖစ္ျပီးေတာ့ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာအေျဖက Apple iPhone ပဲျဖစ္ျပီး ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကပဲ Android ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီအတြက္ Android စမတ္ဖုန္းေတြက အခုအခ်ိန္မွာ တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာတယ္ဆုိေပမယ့္လည္း Apple iPhone ကေတာ့ လူတိုင္းရဲ႕ အလုိခ်င္ဆံုးစမတ္ဖုန္းျဖစ္ေနဆဲပဲလုိ႔ ေျပာရမွာပါ။