လက္ရွိအသံုးျပဳေနတဲ့ Wi-Fi ထက္ Bandwidth အဆ ၁၀၀၀၀ ေလာက္ျမန္တဲ့ Li-Fi နည္းပညာကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ LED မီးလံုးကို အသံုးျပဳကာ အလင္းတန္းသံုး ႀကိဳးမဲ့နည္းပညာနဲ႔ Data ေတြကို ပို႔လြတ္တဲ့ Li-Fi ဒီနည္းပညာဟာ အခုလက္ရွိမွာေတာ့ တစ္စကၠန္႔အတြင္းကို 224 Gb ထိ အင္တာနက္ေပးစြမ္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီနည္းပညာကို UK ႏိုင္ငံရွိ Edinburgh တကၠသိုလ္က ပါေမကၡျဖစ္သူ Harald Haas က စတင္တီထြင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္က Lifi ကို Data Light လို႔ေခၚဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

လက္ရွိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္အသံုးျပဳေနတဲ့ Wi-Fi ထက္ပိုမိုျမန္ဆန္ၿပီး လံုၿခံဳေရးကလည္း ပိုၿပီး ခိုင္မာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အားသာခ်က္ Li-Fi နည္းပညာဟာ ျမင္ႏိုင္တဲ ့အလင္းဆက္သြယ္မႈနည္းပညာ (Visible Light Communications (VLC)) အသံုးျပဳထားၿပီး Wi-Fi လို ေရဒီယိုလိုင္း ကိုအသံုးျပဳထားတာမဟုတ္လို႔ ျပင္ပေႏွာက္ယွက္မႈေတြနဲ႔ တျခားလိႈင္းေတြ ေႏွာက္ယွက္မႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Li-Fi နည္းပညာဟာ ေလေၾကာင္းခရီးသြားလာရာမွာ အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္လည္း ေလယာဥ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ေႏွာက္ယွက္မႈေန ကင္းေ၀းၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားအသံုးျပဳမႈပမာဏ Cable ဆြဲရတဲ့ ပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရဒီယုိလိုင္းသံုး Wi-Fi ဟာ ေရစုတ္ယူမႈကိုခံတဲ့အတြက္ ေရေအာက္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မွာ အသံုးမျပဳႏိုင္ေပမယ့္ အလင္းလိုင္းကိုအသံုးျပဳထားတဲ့ Li-Fi ကေတာ့ ေရေအာက္ဆက္သြယ္ေရးမွာလည္း အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Li-Fi ရဲ့ အရွည္ေကာက္ကေတာ့ Light Fidelty ျဖစ္ၿပီး Wi-Fi နဲ႔မတူတာကေတာ့ လူေတြအမ်ားႀကီးရွယ္သံုးတဲ့အခါမွာလည္း လိုင္းေႏွးသြားတာမ်ိဳး လံုး၀မရွိဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

နံရံကို ထိုးမေဖာက္ႏိုင္လို႔ Wi-FI လို ကိုယ့္ရဲ့ အင္တာနက္ကို Hacking လုပ္သြားမွာကိုလည္း စိတ္ပူစရာမလိုပါဘူး။

နံရံကေန ေရာင္ျပန္လာတဲ့ အလင္းတန္းကေနလည္း ခ်ိတ္ဆက္လို႔ရၿပီး အလင္းတန္းနဲ႔ တိုက္ရိုက္မထိေစဘဲ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္တဲ့ထိ နည္းပညာ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ လာၿပီျဖစ္ပါတယ္။

Li-Fi နည္းပညာဟာ LED မီးလံုးကို ခ်ိတ္ဆက္မယ့္ ကရိယာတစ္ခုနဲ႔ ကိုယ္အသံုးျပဳမယ့္ ကြန္ပ်ဴတာကို ခ်ိတ္ဆက္မယ့္ ကရိယာတစ္ခု တပ္ဆင္အသံုးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Li-Fi နည္းပညာကို ေစ်းကြက္အတြင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလက ေရာင္းခ်ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာေတာ့ Li-Fi ရဲ့ေစ်းကြက္ဟာ ၇ ဆ ေလာက္ျမင့္တက္လာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိေတာ့ နံရံကို ထိုးေဖာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသလို အလင္းေရာင္ေရာက္ႏိုင္တဲ့အကြာအေ၀း နဲ႔ နံရံကေန ျပန္လာတဲ့အလင္းကေနသာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္တခ်ိဳ႕ေတာ့ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။