[Zawgyi]

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္မီအဆန္းသစ္ဆုံးႏွင့္ ဂ႐ုအစိုက္ဆုံး ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ Mytel သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၁ လ ခန႔္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆက္သြယ္ေရးေဈးကြက္တြင္ တရားဝင္လုပ္ငန္းစတင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး အလ်င္ျမန္ဆုံးတိုးတက္လာခဲ့သည့္ ေအာ္ပေရတာတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ ရွိ႐ုံသာမက ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာႏွင့္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေသာ 4G ကြန္ရက္ကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိသည္။ Mytel သည္ ယခုလက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃၀ နီးပါးကို 4G ကြန္ရက္ လႊမ္းၿခဳံထားၿပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ပါမက်န္ ေဈးႏႈန္းသင့္တင့္ၿပီး တီထြင္ဆန္းသစ္မႈရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ယူေဆာင္လာေပးလ်က္ရွိသည္။

Mytel အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ေပးစြမ္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ေဒသေန သုံးစြဲသူမ်ားကိုပါ Mytel ကြန္ရက္သုံးစြဲလာေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တစ္ခုလုံးတြင္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။

“Mytel အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃၀ နီးပါးကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့ 4G အင္တာနက္ေပးစြမ္းႏိုင္ဖို႔ တာဝါတိုင္ေတြ အလုံအေလာက္စိုက္ထူၿပီး လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။ Mytel ရဲ႕ ေဈးကြက္ထိုးေဖာက္ေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းၿပီးေတာ့ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြအျပည့္နဲ႔ ထုတ္ကုန္ေတြကိုလည္း ဆက္လက္ မိတ္ဆက္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။ Mytel ကြန္ရက္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လို႔ အသုံးျပဳေနၾကတဲ့ အရင္သုံးစြဲသူေတြေရာ၊ အခုမွစတင္ သုံးစြဲၾကည့္ၾကတဲ့သူေတြကပါ Mytel ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ႏွစ္သက္သေဘာက်လိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္” ဟု Mytel ၏ ျပင္ပဆက္ဆံေရးအရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဦးေဇာ္မင္းဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Mytel ၏ ေဈးႏႈန္းသင့္တင့္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေဒတာအစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ Mytel ကြန္ရက္ကို ႏွစ္သက္သေဘာက်သည့္ အၿမဲတမ္းသုံးစြဲသူ ၅ သန္းေက်ာ္ခန႔္ရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၎ကဲ့သို႔ ေဈးႏႈန္းသင့္တင့္ၿပီး တီထြင္ဆန္းသစ္မႈျပည့္ဝေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လမ္းစဥ္ျဖင့္ လူမႈစီးပြားခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားႏွင့္ တေျဖးေျဖးအသြင္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဈးကြက္၏ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ ေဒတာ သုံးစြဲမႈအျပဳအမႈ၊ အေလ့အထမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းခ်က္လည္းျဖစ္သည္။ ေမလတြင္ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ Opensignal ၏ မိုဘိုင္းလ္ကြန္ရက္အသုံးျပဳမႈ အေတြ႕အႀကဳံအစီရင္ခံစာတြင္ Mytel မွ အမ်ိဳးအစားႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ 4G ကြန္ရက္ ရရွိလႊမ္းၿခဳံႏိုင္မႈႏွင့္ ဗီဒီယိုအသုံးျပဳမႈအေတြ႕အႀကဳံတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံေဈးကြက္အတြင္းမွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မႈေတြ နဲ႔ လူမႈကြန္ရက္ပလက္ေဖာင္းေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာတာနဲ႔ အမွ် တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးေျပာဆိုခ်ိတ္ဆက္တဲ့နည္းလမ္း၊ Internet of Things ေတြလည္း ပိုမိုတြင္က်ယ္လာပါတယ္။ ဒါကလည္း ေက်းလက္ေဒသကို အေျခခံတဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအပါအဝင္ သုံးစြဲသူေတြ ကိုယ္တိုင္က ဝက္ဘ္ဆိုင္ဒ္ အေျခခံစီးပြားေရးကို ဘက္ေပါင္းစုံကေန လုပ္ေဆာင္လာၾကတာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္” ဟုဆိုသည္။ ဦးေဇာ္မင္းဦးမွ ဆက္လက္ၿပီး “ဒါေပမယ့္ နယ္ဘက္မွာေနတဲ့သူေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕ေပၚမွာေနေပမယ့္ လုပ္ငန္းဝင္ေငြနည္းပါးေသးတဲ့ သုံးစြဲသူေတြ အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို သင့္တင့္တဲ့ေဈးႏႈန္းအရ ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အခု Mytel က ေဈးအသက္သာဆုံးနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတာေတြဟာ ဒီလိုသုံးစြဲသူေတြကို ပံ့ပိုးေပးဖို႔ အရမ္းအေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑မွာ ရွိပါတယ္။”

Mytel အေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ သုံးစြဲမႈအေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ခုလုံး၏ စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ယုံၾကည္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေကာင္းမြန္ဆုံး ဦးေဆာင္ေနေသာ 4G ကြန္ရက္ေပးစြမ္းသည့္ Mytelသည္ လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွတဆင့္ ၎၏ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား၊ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈရွိေသာ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အထူးသင့္တင့္ေသာေဈးႏႈန္းမ်ား စသည့္က႑မ်ားအတြက္ ေရွ႕မွဦးေဆာင္လမ္းျပ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသ၊ သာဓကမ်ားလည္းထူၿပီးျဖစ္သည္။

[Unicode]

Mytel မှ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ 4G ကွန်ရက်လွှမ်းခြုံမှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဆက်သွယ်ရေးဈေးကွက်တွင် အခိုင်အမာရပ်တည်

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခေတ်မီအဆန်းသစ်ဆုံးနှင့် ဂရုအစိုက်ဆုံး ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ Mytel သည် လွန်ခဲ့သော ၁၁ လ ခန့်မှ မြန်မာနိုင်ငံဆက်သွယ်ရေးဈေးကွက်တွင် တရားဝင်လုပ်ငန်းစတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အလျင်မြန်ဆုံးတိုးတက်လာခဲ့သည့် အော်ပရေတာတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်လျက် ရှိရုံသာမက မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနှင့် ဦးဆောင်လျက်ရှိသော 4G ကွန်ရက်ကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးလျက် ရှိသည်။ Mytel သည် ယခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့နယ်ပေါင်း ၃၃၀ နီးပါးကို 4G ကွန်ရက် လွှမ်းခြုံထားပြီး ကျေးလက်ဒေသများရှိ သုံးစွဲသူများအတွက်ပါမကျန် ဈေးနှုန်းသင့်တင့်ပြီး တီထွင်ဆန်းသစ်မှုရှိသော ဝန်ဆောင်မှု၊ ထုတ်ကုန်များကို ယူဆောင်လာပေးလျက်ရှိသည်။

Mytel အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက်ပေးစွမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျေးလက်ဒေသနေ သုံးစွဲသူများကိုပါ Mytel ကွန်ရက်သုံးစွဲလာရေးအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှု အစီအစဉ်များကိုလည်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်တစ်ခုလုံးတွင် လုပ်ဆောင်သွားရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။

“Mytel အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မြို့နယ်ပေါင်း ၃၃၀ နီးပါးကို ဦးဆောင်နေတဲ့ 4G အင်တာနက်ပေးစွမ်းနိုင်ဖို့ တာဝါတိုင်တွေ အလုံအလောက်စိုက်ထူပြီး လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။ Mytel ရဲ့ ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေအပြည့်နဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကိုလည်း ဆက်လက် မိတ်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ Mytel ကွန်ရက်ကို ကြိုက်နှစ်သက်လို့ အသုံးပြုနေကြတဲ့ အရင်သုံးစွဲသူတွေရော၊ အခုမှစတင် သုံးစွဲကြည့်ကြတဲ့သူတွေကပါ Mytel ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို နှစ်သက်သဘောကျလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု Mytel ၏ ပြင်ပဆက်ဆံရေးအရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ ဦးဇော်မင်းဦးမှ ပြောကြားခဲ့သည်။

Mytel ၏ ဈေးနှုန်းသင့်တင့်သော ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဒေတာအစီအစဉ်များကြောင့် လက်ရှိတွင် Mytel ကွန်ရက်ကို နှစ်သက်သဘောကျသည့် အမြဲတမ်းသုံးစွဲသူ ၅ သန်းကျော်ခန့်ရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းကဲ့သို့ ဈေးနှုန်းသင့်တင့်ပြီး တီထွင်ဆန်းသစ်မှုပြည့်ဝသော ဝန်ဆောင်မှုများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းစဉ်ဖြင့် လူမှုစီးပွားချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများနှင့် တဖြေးဖြေးအသွင် ပြောင်းလဲလာသည့် မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်၏ ဆက်သွယ်ရေး နှင့် ဒေတာ သုံးစွဲမှုအပြုအမှု၊ အလေ့အထများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်လည်းဖြစ်သည်။ မေလတွင်ထုတ်ပြန်လိုက်သော Opensignal ၏ မိုဘိုင်းလ်ကွန်ရက်အသုံးပြုမှု အတွေ့အကြုံအစီရင်ခံစာတွင် Mytel မှ အမျိုးအစားနှစ်ခုဖြစ်သော 4G ကွန်ရက် ရရှိလွှမ်းခြုံနိုင်မှုနှင့် ဗီဒီယိုအသုံးပြုမှုအတွေ့အကြုံတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။

“မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်အတွင်းမှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေ နဲ့ လူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းတွေ ပိုမိုများပြားလာတာနဲ့ အမျှ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးပြောဆိုချိတ်ဆက်တဲ့နည်းလမ်း၊ Internet of Things တွေလည်း ပိုမိုတွင်ကျယ်လာပါတယ်။ ဒါကလည်း ကျေးလက်ဒေသကို အခြေခံတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင် သုံးစွဲသူတွေ ကိုယ်တိုင်က ဝက်ဘ်ဆိုင်ဒ် အခြေခံစီးပွားရေးကို ဘက်ပေါင်းစုံကနေ လုပ်ဆောင်လာကြတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်” ဟုဆိုသည်။ ဦးဇော်မင်းဦးမှ ဆက်လက်ပြီး “ဒါပေမယ့် နယ်ဘက်မှာနေတဲ့သူတွေနဲ့ မြို့ပေါ်မှာနေပေမယ့် လုပ်ငန်းဝင်ငွေနည်းပါးသေးတဲ့ သုံးစွဲသူတွေ အတွက် ဝန်ဆောင်မှုတွေကို သင့်တင့်တဲ့ဈေးနှုန်းအရ ထောက်ပံ့ပေးဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အခု Mytel က ဈေးအသက်သာဆုံးနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာတွေဟာ ဒီလိုသုံးစွဲသူတွေကို ပံ့ပိုးပေးဖို့ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ရှိပါတယ်။”

Mytel အနေဖြင့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ သုံးစွဲမှုအတွေ့အကြုံများကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး ထည့်သွင်း စဉ်းစားခြင်းသည် နိုင်ငံတစ်ခုလုံး၏ စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်မြင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်မည့် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း ဖြစ်သည်ဟုလည်း ယုံကြည်ထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကောင်းမွန်ဆုံး ဦးဆောင်နေသော 4G ကွန်ရက်ပေးစွမ်းသည့် Mytelသည် လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသော အစီအစဉ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့် ၎င်း၏ အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုများ၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုရှိသော ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အထူးသင့်တင့်သောဈေးနှုန်းများ စသည့်ကဏ္ဍများအတွက် ရှေ့မှဦးဆောင်လမ်းပြ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သက်သေ၊ သာဓကများလည်းထူပြီးဖြစ်သည်။