OPPO အေနျဖင့္ ပရီမီယံထုတ္ကုန္မ်ားကိုအေလးထားထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ ဂ်ာပန္ႏုိင္ငံေစ်းကြက္သို႔ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ တရားဝင္က်နစြာျဖင့္ ဝင္ေရာက္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သလို ၄င္းတို႔၏ ထူးျခားေကာင္းမြန္သည့္ R11 Series ထုတ္ကုန္မ်ားကိုပါ စတင္ဝင္ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ မိတ္ဆက္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ OPPO အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၇ မကုန္ခင္က ပင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ OPPO ႐ံုးခြဲကိုစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ယိုကိုဟားမားတြင္ သုေတသနႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစင္တာကို တည္ေထာင္ခဲ့ကာ မိုဘိုင္းဓာတ္ပံုဆိုင္ရာႏွင့္ ပံုရိပ္ဆိုင္ရာနည္းပညာမ်ားကို စမ္းသပ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ အေလးထားလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ယခုကဲ့သို႔ OPPO အေနျဖင့္ ဂ်ပန္မိုဘိုင္းေစ်းကြက္သို႔ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းက ၄င္းတို႔၏နည္းပညာႏွင့္ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးမ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည့္အခ်က္ကို သက္ေသျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သလို OPPO ၏ထူးျခားဆန္းသစ္ေသာထုတ္ကုန္မ်ားကိုလည္း ပရီမီယံအရည္အေသြးကိုတန္ဖိုးထားသည့္ဂ်ပန္သံုးစြဲသူမ်ားအေန ျဖင့္ ပိုမိုထိေတြ႕အသံုးျပဳႏုိင္ေစမည္ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့သည့္၂ႏွစ္တာကာလအတြင္း OPPO စမတ္ဖုန္းမ်ားမွာ Android အေျချပဳ ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုးထုတ္ကုန္မ်ားအျဖစ္ ဆက္တုိက္ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္ OPPO အေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ဥေရာပေစ်းကြက္မ်ားသို႔ ၄င္းတို႔၏ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္မႈအစီအမံမ်ားကို ပိုမိုအရွိန္ျမွင့္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ကာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အာရွ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ အာဖရိကႏွင့္ သမုဒၵရာပိုင္းေဒသမ်ားအပါအဝင္ ေစ်းကြက္ ၃၁ခုေက်ာ္ကို ဝင္ေရာက္ေနရာယူထားႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔အျပင္ ယခု ၂ဝ၁၈ အေစာပိုင္းတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 2018 Qualcomm Technology Day ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လည္း OPPO အေနျဖင့္ 5G ကြန္ယက္ေခတ္တြင္ မိုဘိုင္းနည္းပညာတီထြင္ဆန္းသစ္ေစျခင္းကိုဦးတည္သည့္နည္းလမ္း မ်ားေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 5G Pioneer Initiative (5G ကြန္ယက္ ေရွ႕ေျပးဆန္းသစ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း) က႑တြင္ Qualcomm Technologies အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေၾကညာခဲ့တယ္။

OPPO ၏ CEO ျဖစ္သူ Tony Chen က ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကမၻာ့မိုဘိုင္းနည္းပညာ၏အနာဂတ္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မ်ားအေၾကာင္းကို ပါဝင္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။ “5G ကြန္ယက္စနစ္က ကမၻာ့မိုဘိုင္းလုပ္ငန္းပံုစံကို ေျပာင္းလဲသြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြဟာ အင္တာနက္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳရတဲ့အရာေတြအတြက္ ပင္မအုပ္ျမစ္ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ OPPO အေနနဲ႔က 5G နဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ သုေတသနနဲ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအပိုင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့အေျခခံေတြခ်မွတ္ေပးထားတဲ့ နည္းပညတီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြကို အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာလည္း OPPO အေနနဲ႔ 5G စနစ္နဲ႔ AI (အသိဉာဏ္တု) နည္းပညာေတြလိုမ်ဳိး ဆန္းသစ္တဲ့နည္းပညာေတြမွာ ဆက္လက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားမွာျဖစ္ၿပီး ဒီနည္းပညာေတြကို သံုးစြဲသူေတြရဲ႕အဓိကလိုအပ္ခ်က္အေပၚအေျခခံကာ ထုတ္ကုန္ေတြမွာထည့္သြင္းအသံုးျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု Tony Chen ကေျပာဆိုသြားခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

OPPO အေနျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုးရွိသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ တကယ့္ကိုအံ့အားသင့္ဖြယ္ေကာင္းေစမည့္ 5G ကြန္ယက္ထိေတြ႕သံုးစြဲမႈမ်ဳိး ေပးစြမ္းႏုိင္္ေစရန္ 5G မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို လာမည့္ ၂ဝ၁၉တြင္စတင္မိတ္ဆက္ေပးရန္စီစဥ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။