[Zawgyi]

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေငြေၾကးကိုင္ေဆာင္သုံးစြဲမႈကို ဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္ Oway ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ ေငြလႊဲမႈ၊ ေငြလက္ခံမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပိုမိုျမန္ဆန္ထိေရာက္အဆင္ေျပလာသည္။

အဆင့္ျမင့္အငွားကားႏွင့္ အငွားယာဥ္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူ Oway Ride ႏွင့္ B2B ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သူ Ongo တို႔မွ မႏၲေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ပုဂံႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ Mini Oway အငွားယာဥ္ေမာင္းကြန္ရက္အတြက္ e-money ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ အငွားယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူမ်ားအေနႏွင့္ အေရအတြက္ ကန႔္သတ္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ကားခမ်ားႀကိဳတင္ေပးသြင္းရျခင္း သို႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္ငွားရမ္းမႈမ်ားမွ ရရွိေသာ ပိုက္ဆံမ်ားေကာက္ယူျခင္း စသည့္ အပိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ Oway အငွားယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ေနထိုင္ရာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းရွိ Ongo ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိေသာ မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္မဆို Ongo App ကို အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Ongo Agent မ်ားက Ongo App ရွိ အင္တာနက္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ တစ္ကိုယ္ေရသုံး အီလက္ထ႐ြန္နစ္ ပိုက္ဆံအိတ္ (digital wallets) ထဲသို႔ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ေငြေၾကးမ်ားကို ေငြသြင္းေငြထုတ္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။ အငွားယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူမ်ားသည္ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ေငြေၾကးအျဖစ္ ေငြသြင္းၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ digital wallets မ်ားမွတစ္ဆင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သုံးစြဲသူတစ္ေယာက္ခ်င္းအတြက္ ေငြလႊဲျခင္းမ်ားကို လြယ္ကူ စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။

Oway အေနျဖင့္ ခရီးသည္မ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာႏွင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ သုံးဘီးကားမ်ားကို စတင္ေျပးဆြဲရာ၌ Ongo ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပး ေခ်မႈစနစ္ အသုံးျပဳရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ Oway သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အငွားယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူ မ်ားအတြက္လည္း အဆိုပါOngo ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။

“Ongo ရဲ႕ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္ကို အသုံးျပဳၿပီး Oway နဲ႔ ကႊၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အငွားယာဥ္ေမာင္းသူေတြ ၾကားမွာ လြယ္လြယ္ကူကူ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕နဲ႔ ေငြလႊဲႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မႏၲေလး၊ ပုဂံနဲ႔ ျပင္ဦးလြင္မွာရွိတဲ့ ယာဥ္ေမာင္းေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ဝင္ေငြေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီ တိုက္႐ိုက္ လႊဲေပးႏိုင္ေတာ့မွာပါ။ ႀကိဳတင္ေငြသြင္း ထားတဲ့ အငွားယာဥ္စီးနင္းမႈေတြအတြက္လည္း ေငြျပန္ထုတ္ေပးႏိုင္ေတာ့မွာပါ။ အခုလို ေမာ္လၿမိဳင္မွာလည္း စတင္ေဆာင္႐ြက္လိုက္တာေၾကာင့္ Mini Oway ႏွင့္ Oway Ride အငွားယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ၾကားမွာ လြယ္လြယ္ကူကူ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕နဲ႔ အျပန္အလွန္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ပါတယ္။ ဒီလိုကနဦး ေျခလွမ္းေတြနဲ႔ အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တတိယ အႀကီးဆုံး စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာအသိ ပညာေတြနဲ႔ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးေတြ ေဆာင္ယူလာေပးဖို႔ ရည္႐ြယ္ထားပါတယ္။” ဟု Oway ၏ CEO ျဖစ္သူ Alok Kumar က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ongo mobile wallet အား ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္ ၏ ပူူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အကူအညီျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၌ တရားဝင္မိတ္ဆက္ခ်ိန္မွ စတင္ကာ Ongo mobile wallet အေကာင့္မ်ားကို ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္ (MOB) မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္မွ Mobile Banking လိုင္စင္ (MBL) ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္႐ြက္ထား ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ Ongo mobile wallet အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ဘဏ္ခြဲမ်ားသို႔ သြားစရာမလိုပဲ ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုအလား လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈေပးႏိုင္သည္။

“Ongo အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ နည္းပညာပိုင္းမွာ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရတဲ့ Oway နဲ႔ အတူတူတြဲဖက္ေဆာင္႐ြက္ရတာကို ဂုဏ္ယူပါတယ္” ဟု Ongo ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr. Allen Gilstrap က ေျပာၾကားပါသည္။ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရတဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေပးေခ်မႈ နည္းလမ္းဟာဆိုရင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြ၊ ဝယ္ယူသုံးစြဲသူေတြ၊ ျဖန႔္ခ်ိသူေတြၾကားမွာ လြယ္ လြယ္ကူကူ ေငြလႊဲႏိုင္ေအာင္ ကူညီမွာပါ။ Digital wallet ဟာ e-money ကို လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာနဲ႔ လြယ္လြယ္ကူကူ အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းက ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာရွိတဲ့ ေငြေၾကးအက်ိဳးေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ကြန္ရက္ႀကီးတစ္ခုနဲ႔ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ထား ပါတယ္။”

ပုံမွန္သြားလာေသာ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အငွားကားစီးႏွင္းမႈအတြက္ ယာဥ္စီးခ ေပးေခ်ရန္ ေငြေၾကးအစား Ongo App ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အတူ ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းေငြလႊဲ ျခင္း၊ ေငြေပးေခ်ႏွင့္ အြန္လိုင္းမွ ဝယ္ယူျခင္းတို႔အတြက္ေငြေပးျခင္း တို႔ကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ App မွ e-money ကို အသုံးျပဳေငြေပးေခ်ျခင္းျဖင့္ အထူးဆုမ်ား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Android ဖုန္းမ်ားအတြက္ Ongo အား Google Play store မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွ တိုက္႐ိုက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဒါင္းလုဒ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး Ongo Agent မ်ားတြင္ထံသို႔ သြားေရာက္ကာ Ongo wallet သို႔ ေငြျဖည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။

[Unicode]

Oway Ride ယာဉ်မောင်းများအား ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုအတွက် Ongo E-Money ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြု

မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ငွေကြေးကိုင်ဆောင်သုံးစွဲမှုကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် Oway ယာဉ်မောင်းများအတွက် ငွေလွှဲမှု၊ ငွေလက်ခံမှုများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပိုမိုမြန်ဆန်ထိရောက်အဆင်ပြေလာသည်။

အဆင့်မြင့်အငှားကားနှင့် အငှားယာဉ် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ Oway Ride နှင့် B2B ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူ Ongo တို့မှ မန္တလေး၊ မော်လမြိုင်၊ ပုဂံနှင့် ပြင်ဦးလွင်မြို့များရှိ Mini Oway အငှားယာဉ်မောင်းကွန်ရက်အတွက် e-money ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။

ထိုသို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် အငှားယာဉ်မောင်းနှင်သူများအနေနှင့် အရေအတွက် ကန့်သတ် သတ်မှတ် ထားသည့်နေရာများသို့ သွားရောက်ကာ ကားခများကြိုတင်ပေးသွင်းရခြင်း သို့မဟုတ် ကြိုတင်ငှားရမ်းမှုများမှ ရရှိသော ပိုက်ဆံများကောက်ယူခြင်း စသည့် အပိုလုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်တော့မည် မဟုတ်ပေ။ Oway အငှားယာဉ်မောင်းနှင်သူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့နေထိုင်ရာမြို့ကြီးများ၏ မြို့နယ်တိုင်းရှိ Ongo ကိုယ်စားလှယ်များရှိသော မည်သည့်နေရာများတွင်မဆို Ongo App ကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

Ongo Agent များက Ongo App ရှိ အင်တာနက်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တစ်ကိုယ်ရေသုံး အီလက်ထရွန်နစ် ပိုက်ဆံအိတ် (digital wallets) ထဲသို့ အီလက်ထရွန်နစ်ငွေကြေးများကို ငွေသွင်းငွေထုတ် ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။ အငှားယာဉ်မောင်းနှင်သူများသည် အီလက်ထရွန်နစ်ငွေကြေးအဖြစ် ငွေသွင်းပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ digital wallets များမှတစ်ဆင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ သုံးစွဲသူတစ်ယောက်ချင်းအတွက် ငွေလွှဲခြင်းများကို လွယ်ကူ စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

Oway အနေဖြင့် ခရီးသည်များ လွယ်ကူချောမွေ့စွာနှင့် လုံခြုံစိတ်ချစွာ သွားလာနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သော မန္တလေးမြို့တွင် သုံးဘီးကားများကို စတင်ပြေးဆွဲရာ၌ Ongo ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေး ချေမှုစနစ် အသုံးပြုရာတွင် အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ Oway သည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အငှားယာဉ်မောင်းနှင်သူ များအတွက်လည်း အဆိုပါOngo ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။

“Ongo ရဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှု စနစ်ကို အသုံးပြုပြီး Oway နဲ့ ကျွှန်တော်တို့ရဲ့ အငှားယာဉ်မောင်းသူတွေ ကြားမှာ လွယ်လွယ်ကူကူ ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ ငွေလွှဲနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေး၊ ပုဂံနဲ့ ပြင်ဦးလွင်မှာရှိတဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဝင်ငွေတွေကို ကျွန်တော်တို့ဆီ တိုက်ရိုက် လွှဲပေးနိုင်တော့မှာပါ။ ကြိုတင်ငွေသွင်း ထားတဲ့ အငှားယာဉ်စီးနင်းမှုတွေအတွက်လည်း ငွေပြန်ထုတ်ပေးနိုင်တော့မှာပါ။ အခုလို မော်လမြိုင်မှာလည်း စတင်ဆောင်ရွက်လိုက်တာကြောင့် Mini Oway နှင့် Oway Ride အငှားယာဉ်မောင်းနှင်သူတွေနဲ့ ကျွန်တော် တို့ကြားမှာ လွယ်လွယ်ကူကူ ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ အပြန်အလှန်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒီလိုကနဦး ခြေလှမ်းတွေနဲ့ အတူ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တတိယ အကြီးဆုံး စီးပွားရေးမြို့တော်မှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်ရာအသိ ပညာတွေနဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေ ဆောင်ယူလာပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။” ဟု Oway ၏ CEO ဖြစ်သူ Alok Kumar က ပြောကြားခဲ့သည်။

Ongo mobile wallet အား မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ်လီမိတက် ၏ ပူူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အကူအညီဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၌ တရားဝင်မိတ်ဆက်ချိန်မှ စတင်ကာ Ongo mobile wallet အကောင့်များကို မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ် (MOB) မှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဗဟိုဘဏ်မှ Mobile Banking လိုင်စင် (MBL) ဖြင့် ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်ထား ပါသည်။ ဤအချက်သည် Ongo mobile wallet အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ဘဏ်ခွဲများသို့ သွားစရာမလိုပဲ ဘဏ်စာရင်းတစ်ခုအလား လုံခြုံစိတ်ချမှုပေးနိုင်သည်။

“Ongo အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ နည်းပညာပိုင်းမှာ ဦးဆောင်သူအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံထားရတဲ့ Oway နဲ့ အတူတူတွဲဖက်ဆောင်ရွက်ရတာကို ဂုဏ်ယူပါတယ်” ဟု Ongo ၏ CEO ဖြစ်သူ Mr. Allen Gilstrap က ပြောကြားပါသည်။ “ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းဟာဆိုရင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ၊ ဝယ်ယူသုံးစွဲသူတွေ၊ ဖြန့်ချိသူတွေကြားမှာ လွယ် လွယ်ကူကူ ငွေလွှဲနိုင်အောင် ကူညီမှာပါ။ Digital wallet ဟာ e-money ကို လုံခြုံစိတ်ချစွာနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းက မြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ ငွေကြေးအကျိုးဆောင် ကိုယ်စားလှယ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကွန်ရက်ကြီးတစ်ခုနဲ့ လွယ်ကူချောမွေ့အောင် ဆောင်ရွက်ထား ပါတယ်။”

ပုံမှန်သွားလာသော ခရီးသည်များနှင့် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်လည်း အငှားကားစီးနှင်းမှုအတွက် ယာဉ်စီးခ ပေးချေရန် ငွေကြေးအစား Ongo App ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့အတူ ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း၊ အချင်းချင်းငွေလွှဲ ခြင်း၊ ငွေပေးချေနှင့် အွန်လိုင်းမှ ဝယ်ယူခြင်းတို့အတွက်ငွေပေးခြင်း တို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် App မှ e-money ကို အသုံးပြုငွေပေးချေခြင်းဖြင့် အထူးဆုများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

Android ဖုန်းများအတွက် Ongo အား Google Play store မှသော်လည်းကောင်း၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှ တိုက်ရိုက် သော်လည်းကောင်း ဒေါင်းလုဒ်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး Ongo Agent များတွင်ထံသို့ သွားရောက်ကာ Ongo wallet သို့ ငွေဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။