တကယ္လုိ႔ သင္ကဖုန္းအေၾကာင္းကို အနည္းငယ္နားလည္တဲ့သူဆုိရင္ ဖုန္းအသစ္မဝယ္ယူခ်င္မွာ GSMAreana လုိမ်ိဳး Website ကို သြားျပီး ကိုယ္ဝယ္ယူခ်င္တဲ့ဖုန္းေတြကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ဖူးမွာပါ။

အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အဲ့ဒီလုိမ်ိဳး သီးျခား Website ေတြကို သြားေရာက္ျပီး ၾကည့္ရႈႏႈိင္းယွဥ္စရာမလုိေတာ့ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုရင္ Google Search မွာပဲ ကိုယ္ႏႈိင္းယွဥ္ခ်င္တဲ့ဖုန္းႏွစ္ခုကို အလယ္က “VS” ခံျပီး ရုိက္ရွာလိုက္တာနဲ႔ အဆုိပါ ဖုန္း ၂ လံုးရဲ႕ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြက်လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုလိုမ်ိဳး ႏႈိင္းယွဥ္ေပးမယ့္အျပင္ နည္းပညာပိုင္း အကၽြမ္းတဝင္မရွိတဲ့သူေတြအတြက္ ဘာေတြကြာျခားလဲဆိုတာကို အေရာင္နဲ႔ Highlight ျပဳလုပ္ေပးဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်က္ကေတာ့ GSMArena လုိမ်ိဳး Website မွာ ႏႈိင္းယွဥ္တာထက္ေတာင္ ပိုျပီးေကာင္းမြန္တယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ Google က ယခု Feature ဟာ ဖုန္းေတြအားလံုးနဲ႔ေတာ့ အဆင္ေျပဦးမွာမဟုတ္ပဲ ဖုန္းကိုလည္း ၂ လံုးအထိပဲ ႏႈိင္းယွဥ္ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လုိ႔ေျပာၾကားထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မၾကာမွီအခ်ိန္အတြင္းမွာ ျပီးျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ သိရွိရပါတယ္။