လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္တုန္းက Samsung က 15.36TB SSD ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီး ကမၻာေပၚမွာ Storage အမ်ားဆံုး SSD ေနရာကို ရယူထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာလည္း Samsung ကေန PM1643 SSD ကို ထုတ္လုပ္လုိက္ျပီး အဆုိပါ SSD က 30.72TB Storage ပါဝင္တဲ့အတြက္ လက္ရွိမွာ Storage အရအမ်ားျပားဆံုး SSD တစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။

အခု Samsung ရဲ႕ 30.72TB Storage ရွိတဲ့ PM1643 SSD ဟာ အျမန္ႏႈန္းအေနနဲ႔ Read Speed 2100MB/s နဲ႔ Write Speed 1700MB/s အထိရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလုိမ်ိဳး ျမန္ဆန္လွတဲ့ အျမန္ႏႈန္းကို ရရွိဖုိ႔အတြက္လည္း Samsung ဟ 40GB DRAM ေတြကို အသံုးျပဳလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Samsung ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရေတာ့ အခု SSD ဟာ အလြန္ၾကာရွည္ခံမွာျဖစ္ျပီး SSD Storage တစ္ခုလံုးျဖစ္တဲ့ 30.72TB Data ေတြကို ေန႔တိုင္း အသံုးျပဳျပီး Rewrite ျပဳလုပ္ေနရင္ေတာင္မွာ အခ်ိန္ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ခံမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Samsung က အခု 30.72TB SSD ရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းကိုေတာ့ ေျပာၾကားသြားျခင္းမရွိေပမယ့္ အျခားေသာ Storage အမ်ိဳးအစားေတြျဖစ္တဲ့ 15.36TB ၊ 7.68TB ၊ 3.84TB နဲ႔ 0.8TB အထိ ေရာင္းခ်သြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။