Samsung Myanmar ႏွင့္ MNTV ႐ုပ္သံလိုင္းတိုု႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းက ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကိုု ထုတ္ေဖာ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကိုုမိမိတို႔ ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားရန္ တြန္းအားေပးမယ့္ Samsung Quiz Show ပညာေရးေထာက္ကူ ဥာဏ္စမ္း ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္ကိုု (၂၀၁၇) ခုုႏွစ္၊  ဇြန္လ (၂၇ ) ရက္ေန႔မွာ မိတ္ဆက္လိုုက္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္မွ တဆင့္ ပညာေရးရဲ႕ တန္ဖိုးႀကီးမားပံုကို မီးေမာင္းထိုးျပမွာ ျဖစ္ၿပီးလူငယ္မ်ားအား ပိုမိုေလ့လာသင္ၾကားလိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၃ တုန္းက တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ဖူးပါတယ္။ အခုက ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ပါ။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ ထက္ျမက္တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ တင္ဆက္ပံု အသစ္နဲ႔ လက္ရွိ္ အေနအထားေတြ အေပၚမူတည္ၿပီး ျပန္လည္ အသက္သြင္းထားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီအစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕  အနာဂတ္ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာပညာေရးက အရမ္းအေရးၾကီးတယ္           ဆိုတဲ့အခ်က္ရယ္၊ လူငယ္ေတြကို ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆိုတာကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုတာျဖစ္ပါတယ္။” လိုု႔ Samsung Myanmar ရဲ႕ Head of Marketing, Mr. Richard See က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီအစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၅ ခုမွာရွိတဲ့ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ထူးခၽြန္ထက္ျမတ္တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို တစ္ေက်ာင္းလၽွင္ ၃ ေယာက္ႏွုန္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး တစ္နိုင္ငံလုံး စုစုေပါင္း စာသင္ေက်ာင္း ၃၃ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေပါင္း ၉၉ ဦးတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကိုု ပထမအဆင့္၊ ဒုတိယအဆင့္၊ တတိယအဆင့္ႏွင့္ Final Round ဆိုုၿပီး Level တစ္ခုျခင္းစီမွာ အမ်ိဴးအစားမတူညီတဲ့ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစမွာျဖစ္ၿပီး ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းမ်ား အျပင္ ဂိမ္းအစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Samsung Quiz Show ပညာေရးေထာက္ကူ ဥာဏ္စမ္း ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္ဟာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ သူတိုု႔ ကုိယ္စြမ္း၊ဥာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ ႀကိဳးစားယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အေကာင္းဆံုးတြန္းအားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။

“ဒီအစီအစဥ္မွ တဆင့္ မိဘေတြနဲ႔ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို သူတို႔ရဲ႕ သားသမီးေတြ၊ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြကို ေက်ာင္းသင္ခန္းစာေတြသာမက ေက်ာင္းျပင္ပ ဗဟုသုတ နဲ႔ တျခား အေရးပါတဲ့ ကြ်မ္းက်င္မႈေတြကိုပါ ေလ့လာလိုက္စားသင့္ေၾကာင္း ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးေစလိုတာျဖစ္ပါတယ္။  ႏိုင္ငံတကာ အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Samsung က ဒီလို အစီစဥ္မ်ိဳးကို ပထမဆံုး အႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာျပဳလုပ္တာျဖစ္ျပီး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလးေတြအေနနဲ႔လည္း ဒီအစီအစဥ္မွာ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ရင္း ေပ်ာ္ရႊင္စရာအမွတ္တရေတြ ဆုေတြ ရရွိဆြတ္ခူးၾကလိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုး ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။” ဟု Mr. Richard See မွ ထပ္မံျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“Samsung Quiz Show” ပညာေရးေထာက္ကူ ဉာဏ္စမ္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္ကို ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး MNTV ႐ုပ္သံလိုင္းမွာ အပတ္စဥ္၊ ေသာၾကာေန႔ ညေန ၅ နာရီခြဲတိုင္း ထုတ္လႊင့္ ျပသသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Samsung Electronics Co., Ltd. ဟာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာမွာ ကမာၻ႔ဦးေဆာင္သူျဖစ္ရံုသာမကအနာဂတ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ပံုသြင္းႏုိင္ဖိုု႔ စိတ္ကူးဥာဏ္မ်ား၊ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ပံုေဖာ္ေနၿပီး တစ္ကမာၻလံုးတြင္ တီဗီမ်ား၊ Smartphoneမ်ား၊ Tablet မ်ား၊ ဝတ္ဆင္ႏုိင္တဲ့ နည္းပညာထုတ္ကုန္မ်ား၊ Digital အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ကြန္ယက္ဆက္သြယ္ေရး စနစ္မ်ား၊ Semiconductor မ်ားႏွင့္ LED Solutions မ်ားကို ဖန္တီးထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ပိုမိုျပည့္စံုစြာ သိရိွႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆိုင္ရာေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အား http://news.samsung.com တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။