ေမာင္းသူမဲ့ကား (Self-Driving Car) ေတြကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေမာင္းႏွင္စမ္းသပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ အာရီဇြန္းနား ျပည္နယ္တို႔မွာ အထူးခြင့္ျပဳမိန္႔ ရယူၿပီး စမ္းသပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အခုေတာ့ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕လည္း စမ္းသပ္ ေမာင္းႏွင္ဖုိ႔ ခြင့္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္၀င္ အန္ဒရူး ကူမို က “အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္တဲ့ ကားေတြနဲ႔ အတူပူးေပါင္းၿပီး လမ္းေတြေပၚမွာ အႏၱရာယ္ရွိစြာ ေမာင္းႏွင္မႈေတြကို ေလ်ာ့ခ်ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ၊ မေတာ္တဆမႈမ်ားစြာ ေလ်ာ့ခ်ၿပီး နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရဲ႕လမ္းေတြေပၚမွာ ေသဆံုးသြားႏိုင္တဲ့ အသက္ေတြကို ကယ္တင္ဖို႔ပါ”လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေမာင္းသူမဲ့ကား (Autonomous Car) ေတြစမ္းသပ္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ လူသား ယာဥ္ေမာင္းတစ္ေယာက္ ပါရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုဆိုရင္ေတာ့ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ ေမာင္းသူမဲ့ကားေတြ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ဖို႔ ေလွ်ာက္လႊာေတြ ေခၚယူေနပါၿပီ။

ဘယ္လို စမ္းသပ္ေမာင္ႏွင္မလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ကားေတြရဲ႕ အေၾကာင္းအရာေတြ ေရးသားၿပီး ေလွ်ာက္လႊာေပးဖို႔ရမွာျဖစ္ကာ ဧၿပီလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ေမာင္းႏွင္စမ္းသပ္ခြင့္ေပးသြားမွာပါ။

နယူးေယာက္မွာ ဘယ္သူေတြ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္မလဲဆိုတာ ေသခ်ာမသိေပမယ့္ Google၊ Tesla၊ Uber၊ Apple နဲ႔ တျခား ေမာင္းသူမဲ့ ကားထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြကေတာ့ စိတ္၀င္စားေနပါတယ္။