[Zawgyi]

စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ပစၥည္းအမ်ိဴးအစားမ်ားစြာကို ၉၉ က်ပ္ျဖင့္ေရာင္းခ်မည္။

ေရာင္းခ်သူ အေယာက္ ၅၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ပစၥည္းအမ်ိဴးအစားေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ပါဝင္သည္။
ပါဝင္မည့္အစီအစဥ္မ်ားမွာ နာရီပိုင္းျဖင့္သာေရာင္းခ်မည့္ တစ္နာရီအထူးအစီအစဥ္ ႏွင့္ ၉၉ က်ပ္ အစီအစဥ္ ၂၄ နာရီပတ္လုံးရရွိႏိုင္မည့္ Global Collection ႏွင့္ 49999 Voucher Code အစီအစဥ္တို႔ ျဖစ္သည္။

အံၾသဖြယ္ရာေဈးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ထားမႈမ်ား ႏွင့္ Shop.com.mm မွ 9.9 အြန္လိုင္းအထူးေဈးေရာင္းပြဲႀကီးကို ပစၥည္းအမ်ိဴးအစားစုံလင္စြာျဖင့္ ၉ လပိုင္း ၉ ရက္ေန႔ ၂၀၁၉ တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ စမတ္ဖုန္းမ်ား ၊ ကေလးအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ လုံခ်ည္မ်ား အစရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ၉၉ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလ်င္အျမန္ဖြံၿဖိဳးတိုးတတ္လ်က္ရွိေသာ E-commerce ကိုအေထာက္အကူျပဳေစႏိုင္မည့္ Shop.com.mm ၏ 9.9 , 10.10, 11.11 ႏွင့္ 12.12 အစရွိေသာ အထူးအြန္လိုင္းေလွ်ာ့ေဈးအစီအစဥ္မ်ားကို ၂၀၁၉ အကုန္အထိ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည္ (၉) ရက္ ၉ လ ကဲ့သို႔ ရက္ႏွင့္လ ထပ္တူညီမွ်က်ေသာရက္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္အတိုင္းအတာျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ ထိုတစ္ရက္သာ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ “ 9.9 စူပါေလွ်ာ့ေဈး အစီအစဥ္” မွာလည္း ျမန္မာျပည္သူလူထုၾကားတြင္ တစ္ခဲနက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ပစၥည္းမ်ား အားလုံးကိုလည္း နာရီပိုင္းအတြင္းေရာင္းခ်ခဲ့ႏိုင္သည္။ လစဥ္ Double Digit အစီအစဥ္ကို က်င္းပျခင္းျဖင့္အင္တာနက္ေပၚတြင္ ေဈးဝယ္ျခင္း၏ လြယ္ကူျမန္ဆန္မႈ ၊စိတ္တိုင္းက်မႈအစရွိသည့္ အရာမ်ားကို ဝယ္ယူသူမ်ား သိရွိရန္ Shop.com.mm မွရည္႐ြယ္ပါသည္။

တစ္နာရီအထူးအစီအစဥ္ (နာရီပိုင္းအစီအစဥ္)
တစ္နာရီအထူးအစီအစဥ္ ဆိုသည္မွာ လူႀကိဳက္မ်ားေသာပစၥည္းမ်ားကို လက္ရွိ offline ဆိုင္မ်ား၏ ေဈးကြက္ေပၚရွိ အေကာင္းဆုံးေပါက္ေဈးထက္ မ်ားစြာ ပိုမိုေလွ်ာ့ထားျခင္းျဖစ္သည္။ Shop.com.mm မွ ျပဳလုပ္သည့္ အထူးအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္လိုပါက ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ားသည္ စက္တင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔တြင္ သက္မွတ္ထားေသာခ်ိန္မ်ားျဖစ္သည့္ ညသန္းေခါင္ 00:09am , မနက္ 09:09am, ေန႔လည္ 12:09pm ႏွင့္ ည 09:09pm တြင္ဝယ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

ERKE M Jogging Shoes ကို ၆၁,၀၀၀ က်ပ္မွ ၁၆,၉၀၀ က်ပ္သို႔အထူးေလွ်ာ့ေဈး ၊ Mi Band 4 အား ၄၀,၀၀၀ က်ပ္မွ ၂၉,၉၀၀ က်ပ္သို႔ အထူးေလွ်ာ့ေဈးမ်ား ျဖင့္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယခုေရးသားထားေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ အနည္းငယ္ေဖာ္ျပထားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး 9.9 ေလွ်ာ့ေဈးအထူးအစီအစဥ္က်င္းပသည့္ေန႔တြင္ ပစၥည္းေပါင္း ၃၉၀ ေက်ာ္ ပါဝင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

၉၉က်ပ္ အထူးအစီအစဥ္ (နာရီပိုင္းအစီအစဥ္)
ေနာက္ထပ္ ထူးျခားေသာအစီအစဥ္အျဖစ္ စမတ္ဖုန္းမ်ား ၊ တီဗီမ်ား၊ လုံခ်ည္၊ အမ်ိဴးသမီးအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ဆန္၊ ကေလးအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ေရခဲေသတၱာမ်ားသာမက အျခားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၉၉ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၉၉ က်ပ္ႏွင့္ ေရာင္းခ်မည့္အခ်ိန္မ်ားမွာ ညေန 3:09pm ၊ ညေန 6:09pm ၊ ည 11:11pm ျဖစ္သည္။

Shop.com.mm’s မိတ္ဖက္ေရာင္းခ်သူႏွင့္ ကုမၼဏီ မ်ား၏ ကူညီမႈျဖင့္ ၉၉က်ပ္ အထူးအစီအစဥ္တြင္ ပစၥည္းအမ်ိဴးအစားေပါင္း ၂၅ခုေက်ာ္ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး Samsung (32GB Memory Stick), HP (15-db1039AU with Ryzen 3), Skyworth (24” LCD TV), Mr. Myanmar (Silver Collection Longyi), and Lovely Baby (Wet Tissue (Green)) ႏွင့္ အျခားေသာ ပစၥည္းမ်ားလည္းပါဝင္သည္။ ထပ္တိုးအစီအစဥ္အေနျဖင့္လည္း ၉၉က်ပ္ျဖင့္ ဝယ္ယူေသာ အခ်ိဴ႕ပစၥည္းမ်ားကို ရန္ကုန္ ၊ ေတာင္ႀကီး ၊ မႏၲေလး ၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ အစရွိသည္ၿမိဳ႕မ်ားကိုအခမဲ့ပိုေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ၉၉က်ပ္ အထူးေလွ်ာ့ေဈးအစီအစဥ္ကို Shop.com.mm ၏ လက္တြဲေဖာ္ကုမၼဏီမ်ားျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ေရာင္းခ်သူကုမၼဏီမ်ားမွာ Citicom, Mr. Myanmar, MDG, Easy Mart, Victor Soul, Max & Mia, Shwe Bagyi, VJM 925 silver Jewellery, Mo Mo International, ShweLaminNagar, Golden Culture, City Bean Bag, Singtech@Cyber City, 7 Seas Winner Trading Co.,Ltd, MMRD Trading, Skyworth, AA Medical Products Ltd, Stabilo Myanmar,Remax Myanmar, Agora တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

Global Collection ပစၥည္းမ်ားကို ၉၉၉ က်ပ္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း (၂၄နာရီအစီအစဥ္)
ႏိုင္ငံတကာရွိအေကာင္းဆုံးပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်သူမ်ား၏ ပစၥည္းမ်ားကို ၉၉၉က်ပ္ျဖင့္ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး Shop.com.mm ၏ Global Collection တြင္ဝင္ေရာက္ရွာေဖြႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး ေဈးႏႈန္းသက္သာေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 9.9 စူပါေလွ်ာ့ေဈး အစီအစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ Global Collection ပစၥည္းမ်ားကို ၉၉၉ က်ပ္ျဖင့္ ၂၄ နာရီပတ္လုံး ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးေပၚလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ TV မ်ားအား ၄၉၉၉၉ က်ပ္ျဖင့္ရရွိႏိုင္ေသာ Voucher Code (၂၄နာရီအစီအစဥ္)
“SHOP49999” Voucher Code ကို အသုံးျပဳၿပီး ေနာက္ဆုံးေပၚ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ TV မ်ားျဖစ္ေသာ Syinix 55” Smart UHD TV (55T730U) ကို မူလေဈး ၈၅၅,၀၀၀ က်ပ္ မွ ၄၉၉,၀၀၁ က်ပ္ ၊ Vivo Y95 ကို ၂၇၉,၈၀၀ က်ပ္မွ ၂၂၉,၈၀၁ က်ပ္ ၊ RealMe X ကို ၄၄၉,၀၀၀ က်ပ္ မွ ၃၇၉,၀၀၁ က်ပ္ ၊ Lenovo ideapad 310 (i7, 7th) ကို ၁,၀၅၄,၀၀၀ က်ပ္ မွ ၇၄၄,၀၀၀ က်ပ္ ၊ Samsung A30 ကို ၃၅၀,၀၀၀ က်ပ္မွ ၃၀၀,၀၀၁ က်ပ္ အထိေလွ်ာ့ေဈးမ်ားရရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။

[Unicode]

Shop.com.mm မှ လျှော့ဈေးအများဆုံးနှင့် အကြီးမားဆုံး 9.9 Online အွန်လိုင်းဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီး

စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ပစ္စည်းအမျိူးအစားများစွာကို ၉၉ ကျပ်ဖြင့်ရောင်းချမည်။

ရောင်းချသူ အယောက် ၅၀၀ ကျော်နှင့် ပစ္စည်းအမျိူးအစားပေါင်း ၁၅၀ ကျော်ပါဝင်သည်။
ပါဝင်မည့်အစီအစဉ်များမှာ နာရီပိုင်းဖြင့်သာရောင်းချမည့် တစ်နာရီအထူးအစီအစဉ် နှင့် ၉၉ ကျပ် အစီအစဉ် ၂၄ နာရီပတ်လုံးရရှိနိုင်မည့် Global Collection နှင့် 49999 Voucher Code အစီအစဉ်တို့ ဖြစ်သည်။

အံသြဖွယ်ရာဈေးနှုန်းလျှော့ချထားမှုများ နှင့် Shop.com.mm မှ 9.9 အွန်လိုင်းအထူးဈေးရောင်းပွဲကြီးကို ပစ္စည်းအမျိူးအစားစုံလင်စွာဖြင့် ၉ လပိုင်း ၉ ရက်နေ့ ၂၀၁၉ တွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ စမတ်ဖုန်းများ ၊ ကလေးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ နှင့် လုံချည်များ အစရှိသည့် ပစ္စည်းများကို ၉၉ ကျပ်ဖြင့် ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလျင်အမြန်ဖွံဖြိုးတိုးတတ်လျက်ရှိသော E-commerce ကိုအထောက်အကူပြုစေနိုင်မည့် Shop.com.mm ၏ 9.9 , 10.10, 11.11 နှင့် 12.12 အစရှိသော အထူးအွန်လိုင်းလျှော့ဈေးအစီအစဉ်များကို ၂၀၁၉ အကုန်အထိ ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။

ထိုအစီအစဉ်များသည် (၉) ရက် ၉ လ ကဲ့သို့ ရက်နှင့်လ ထပ်တူညီမျှကျသောရက်များတွင် ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပြီး အချိန်အတိုင်းအတာဖြင့် ပစ္စည်းများကို လျှော့ဈေးဖြင့် ထိုတစ်ရက်သာ ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခင်နှစ်က ပြုလုပ်ခဲ့သော “ 9.9 စူပါလျှော့ဈေး အစီအစဉ်” မှာလည်း မြန်မာပြည်သူလူထုကြားတွင် တစ်ခဲနက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ပစ္စည်းများ အားလုံးကိုလည်း နာရီပိုင်းအတွင်းရောင်းချခဲ့နိုင်သည်။ လစဉ် Double Digit အစီအစဉ်ကို ကျင်းပခြင်းဖြင့်အင်တာနက်ပေါ်တွင် ဈေးဝယ်ခြင်း၏ လွယ်ကူမြန်ဆန်မှု ၊စိတ်တိုင်းကျမှုအစရှိသည့် အရာများကို ဝယ်ယူသူများ သိရှိရန် Shop.com.mm မှရည်ရွယ်ပါသည်။

တစ်နာရီအထူးအစီအစဉ် (နာရီပိုင်းအစီအစဉ်)
တစ်နာရီအထူးအစီအစဉ် ဆိုသည်မှာ လူကြိုက်များသောပစ္စည်းများကို လက်ရှိ offline ဆိုင်များ၏ ဈေးကွက်ပေါ်ရှိ အကောင်းဆုံးပေါက်ဈေးထက် များစွာ ပိုမိုလျှော့ထားခြင်းဖြစ်သည်။ Shop.com.mm မှ ပြုလုပ်သည့် အထူးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်လိုပါက ဝယ်ယူအားပေးသူများသည် စက်တင်ဘာလ ၉ရက်နေ့တွင် သက်မှတ်ထားသောချိန်များဖြစ်သည့် ညသန်းခေါင် 00:09am , မနက် 09:09am, နေ့လည် 12:09pm နှင့် ည 09:09pm တွင်ဝယ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။

ERKE M Jogging Shoes ကို ၆၁,၀၀၀ ကျပ်မှ ၁၆,၉၀၀ ကျပ်သို့အထူးလျှော့ဈေး ၊ Mi Band 4 အား ၄၀,၀၀၀ ကျပ်မှ ၂၉,၉၀၀ ကျပ်သို့ အထူးလျှော့ဈေးများ ဖြင့်ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်သည်။ ယခုရေးသားထားသော ပစ္စည်းများသည် အနည်းငယ်ဖော်ပြထားခြင်းသာဖြစ်ပြီး 9.9 လျှော့ဈေးအထူးအစီအစဉ်ကျင်းပသည့်နေ့တွင် ပစ္စည်းပေါင်း ၃၉၀ ကျော် ပါဝင်သွားမည်ဖြစ်သည်။

၉၉ကျပ် အထူးအစီအစဉ် (နာရီပိုင်းအစီအစဉ်)
နောက်ထပ် ထူးခြားသောအစီအစဉ်အဖြစ် စမတ်ဖုန်းများ ၊ တီဗီများ၊ လုံချည်၊ အမျိူးသမီးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ ဆန်၊ ကလေးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ ရေခဲသေတ္တာများသာမက အခြားသော ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေ ၉၉ ကျပ်ဖြင့် ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်သည်။ ၉၉ ကျပ်နှင့် ရောင်းချမည့်အချိန်များမှာ ညနေ 3:09pm ၊ ညနေ 6:09pm ၊ ည 11:11pm ဖြစ်သည်။

Shop.com.mm’s မိတ်ဖက်ရောင်းချသူနှင့် ကုမ္မဏီ များ၏ ကူညီမှုဖြင့် ၉၉ကျပ် အထူးအစီအစဉ်တွင် ပစ္စည်းအမျိူးအစားပေါင်း ၂၅ခုကျော်ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး Samsung (32GB Memory Stick), HP (15-db1039AU with Ryzen 3), Skyworth (24” LCD TV), Mr. Myanmar (Silver Collection Longyi), and Lovely Baby (Wet Tissue (Green)) နှင့် အခြားသော ပစ္စည်းများလည်းပါဝင်သည်။ ထပ်တိုးအစီအစဉ်အနေဖြင့်လည်း ၉၉ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူသော အချိူ့ပစ္စည်းများကို ရန်ကုန် ၊ တောင်ကြီး ၊ မန္တလေး ၊ နေပြည်တော်နှင့် မော်လမြိုင် အစရှိသည်မြို့များကိုအခမဲ့ပိုဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

မြန်မာပြည်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန် ၉၉ကျပ် အထူးလျှော့ဈေးအစီအစဉ်ကို Shop.com.mm ၏ လက်တွဲဖော်ကုမ္မဏီများဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ရောင်းချသူကုမ္မဏီများမှာ Citicom, Mr. Myanmar, MDG, Easy Mart, Victor Soul, Max & Mia, Shwe Bagyi, VJM 925 silver Jewellery, Mo Mo International, ShweLaminNagar, Golden Culture, City Bean Bag, Singtech@Cyber City, 7 Seas Winner Trading Co.,Ltd, MMRD Trading, Skyworth, AA Medical Products Ltd, Stabilo Myanmar,Remax Myanmar, Agora တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

Global Collection ပစ္စည်းများကို ၉၉၉ ကျပ်နှင့် ရောင်းချခြင်း (၂၄နာရီအစီအစဉ်)
နိုင်ငံတကာရှိအကောင်းဆုံးပစ္စည်းများရောင်းချသူများ၏ ပစ္စည်းများကို ၉၉၉ကျပ်ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်မည့် အစီအစဉ်ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး Shop.com.mm ၏ Global Collection တွင်ဝင်ရောက်ရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဝယ်ယူသူများအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာရှိရောင်းချသူများနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ဈေးနှုန်းသက်သာသော ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ 9.9 စူပါလျှော့ဈေး အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော Global Collection ပစ္စည်းများကို ၉၉၉ ကျပ်ဖြင့် ၂၄ နာရီပတ်လုံး ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

နောက်ဆုံးပေါ်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် TV များအား ၄၉၉၉၉ ကျပ်ဖြင့်ရရှိနိုင်သော Voucher Code (၂၄နာရီအစီအစဉ်)
“SHOP49999” Voucher Code ကို အသုံးပြုပြီး နောက်ဆုံးပေါ် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် TV များဖြစ်သော Syinix 55” Smart UHD TV (55T730U) ကို မူလဈေး ၈၅၅,၀၀၀ ကျပ် မှ ၄၉၉,၀၀၁ ကျပ် ၊ Vivo Y95 ကို ၂၇၉,၈၀၀ ကျပ်မှ ၂၂၉,၈၀၁ ကျပ် ၊ RealMe X ကို ၄၄၉,၀၀၀ ကျပ် မှ ၃၇၉,၀၀၁ ကျပ် ၊ Lenovo ideapad 310 (i7, 7th) ကို ၁,၀၅၄,၀၀၀ ကျပ် မှ ၇၄၄,၀၀၀ ကျပ် ၊ Samsung A30 ကို ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ်မှ ၃၀၀,၀၀၁ ကျပ် အထိလျှော့ဈေးများရရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။