ေက်ာဘက္ ကင္မရာ ၆လုံး ပါတဲ့ Sony Xperia စမတ္ဖုန္း ထြက္ေပၚလာ

2019-06-11T17:20:21+06:30June 11th, 2019|Cameras, Mobile Phones, News, Sony|