• မိုဘိုင္းေဒတာႏွင့္ ၀ိုင္ဖိုင္တုိ႔ကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳကာ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ အင္တာနက္ကို စိတ္ႀကိဳက္ သံုးစြဲႏိုင္
  • ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာ ေဒတာအစီအစဥ္ ၃ မ်ိဳး ျဖင့္ စတင္မိတ္ဆက္

ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ – တယ္လီေနာသံုးစြဲသူမ်ား မိုဘိုင္းေဒတာႏွင့္ ၀ိုင္ဖိုင္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ကို ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္သံုးစြဲႏိုင္ရန္ အထူးဖန္တီးေသာ ‘အ၀သံုး ေဒတာ’ အစီအစဥ္ကို တယ္လီေနာႏွင့္ Myanmar Net တို႔ပူးေပါင္းကာ စတင္မိတ္ဆက္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ေဒတာ ပက္ေက့ခ်္ သံုးမ်ိဳးပါ၀င္သည့္ အဆုိပါအစီအစဥ္ကို Myanmar Net ၏ ကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီးအတြင္း ၁၈ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မႏၲေလး ေဒသၾကီးအတြင္း ၃ ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

“မိုဘိုင္းကြန္ရက္ရဲ႕ စြမ္းအားနဲ႔ ၀ိုင္ဖိုင္နည္းပညာရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကို အျပည့္အ၀ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ပထမဆံုး အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို Myanmar Net နဲ႔အတူ လက္တြဲပူးေပါင္းၿပီး ဖန္တီးႏုိ္င္ခဲ့တဲ့အတြက္ တယ္လီေနာအေနနဲ႔ အားရ ေက်နပ္မိပါတယ္။ စြမ္းအင္ျပည့္၀တဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြကို ဆန္းသစ္ဖန္တီး ႏုိင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အျမဲ ႀကိဳးပမ္း ေနပါတယ္။ အခုမိတ္ဆက္တဲ့ ‘အ၀သံုးေဒတာ’ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ တယ္လီေနာသံုးစြဲသူေတြအတြက္ ျမန္ဆန္ၿပီး ဆုတံဆိပ္ရ ကြန္ရက္ကတဆင့္ အင္တာနက္သံုးစြဲ ႏုိင္႐ံုမွ်မက ထပ္မံကုန္က်စရာမလိုဘဲ Myanmar Net ရဲ႕ ၀ိုင္ဖိုင္ကြန္ရက္ကို ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အင္တာနက္ကို စိတ္ႀကိဳက္ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ ေစ်းကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ Joslin Myrthong က ေျပာၾကားသည္။

“ေဒတာသံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ Myanmar Net ရဲ႕ အတန္ဆံုး အ၀သံုးအစီအစဥ္ေတြကို တယ္လီေနာ ကေနတစ္ဆင့္ လြယ္လြယ္ကူကူ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Myanmar Net မွ အရာရိွ ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အ၀သံုးေဒတာ”အစီအစဥ္တြင္ မတူညီေသာ သက္တမ္းကာလမ်ားျဖင့္ ပက္ေက့ခ်္ ၃ မ်ိဳး (၃၀၀ မီဂါဘိုက္၊ ၅၀၀ မီဂါဘုိက္ သို႔မဟုတ္ ၂ ဂစ္ဂါဘိုက္) ကို မိမိတို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ေဒတာသံုးစြဲမႈ ပံုစံ ေပၚမူတည္ကာ ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မိုဘိုင္းေဒတာကို သံုးစြဲေနခ်ိန္တြင္ တယ္လီေနာ၏ အလ်င္ျမန္ဆံုးကြန္ရက္ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ အင္တာနက္သံုးစြဲႏုိင္သကဲ့သို႔ Myanmar Net ၏ ၀ိုင္ဖိုင္ရရွိ ေသာေနရာမ်ားတြင္ ယင္း၀ိုင္ဖိုင္ကို ခ်ိတ္ဆက္ကာ စိတ္ၾကိဳက္ သံုးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါအစီအစဥ္ကို ရယူရန္အတြက္ တယ္လီေနာဖုန္းျဖင့္ *979*18# ကို ေခၚဆိုကာ ျပသထားသည့္ ပက္ေက့ခ်္ သံုးမ်ိဳးအနက္မွ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ အစီအစဥ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ရယူၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာကို စာတုိေပးပို႔မႈျဖင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။တယ္လီေနာျမန္မာအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ့အျမန္ဆံုး မိုဘိုင္းအင္တာနက္ကြန္ရက္မွ တဆင့္ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းရွိ သံုးစြဲသူ ၁၉ သန္းေက်ာ္ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီး တယ္လီေနာ၏ 4G ကြန္ရက္ သည္ ၿမိဳ႕ႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၄၀ နီးပါးကို ေအာင္ျမင္စြာ လႊမ္းျခံဳထားၿပီးျဖစ္သည္။