အခုေနာက္ပိုင္း နာမည္ႀကီး အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းေတြကို အတုေတြ ထုတ္လာေနၾကတာရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အတုနဲ႔ အစစ္ကို ခဲြျခားႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းတခ်ိဳ႕ကို ေ၀မွ်ခ်င္ပါတယ္။

အားသြင္းႀကိဳးပလပ္ကို စစ္ေဆးပါ။

အားသြင္းႀကိဳး အစစ္ေတြက ဖုန္းရဲ႕ အေပါက္ထဲကို ထိုးထည့္ၿပီးရင္ ေတာ္ရုံနဲ႔ ျပန္မထြက္ပါဘူး။ အတုေတြကေတာ့ ဖုန္းရဲ႕ အေပါက္ထဲကေန အလြယ္တကူ ျပန္ထြက္တာတုို႔၊ ႀကိဳးရဲ႕ ေခါင္းက သာမန္ထက္ ပိုရွည္ေနတာတုိ႔ စတဲ့ အေသးစိတ္ အဆင္မေျပမႈေတြ ရွိေနတတ္ပါတယ္။

ဗူးပံုစံ ထုတ္ထားတာေတြကို ေသခ်ာ စစ္ေဆးပါ။

နာမည္ႀကီး ကုမၸဏီေတြက သူတို႔ ပစၥည္းေတြကို ေသခ်ာ ထုတ္ပိုးေလ့ရွိပါတယ္။

ေသခ်ာ ထုတ္ပိုးေလ့ရွိၿပီး ပစၥည္းေတြကို ပို႔ေပးတာေၾကာင့္ ထုတ္ပိုးမႈပံုစံေတြလည္း ထိခုိက္တာမရွိပါဘူး။

ဗူးကိုထုတ္ထားတဲ့ ပလပ္စတစ္ေတြ တြန္႔ေနတာတို႔၊ ဗူးမွာေရးထားတဲ့ စာလံုးပံုစံ (fonts) ေတြ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု မတူညီေနရင္ သတိထားသင့္ပါတယ္။

အသံုးျပဳပံုနည္းလမ္း စာအုပ္ (Manual) ကိုေသခ်ာၾကည့္ပါ။

နာမည္ႀကီး ကုမၸဏီေတြက အသံုးျပဳပံုနည္းလမ္း စာအုပ္ (Manual) ကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အသံုးျပဳၿပီး ေရးေလ့ရွိတာေၾကာင့္ Manual မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမဟုတ္ဘဲ တျခား ဘာသာစကားေတြနဲ႔ ေရးထားရင္ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

ပါ၀င္တဲ့ ပစၥည္းေတြကို ေသခ်ာေလ့လာပါ။

နာမည္ႀကီး အီလက္ထေရာနစ္ကုမၸဏီႀကီးေတြက အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြ (ဥပမာ စမတ္ဖုန္း အားသြင္းႀကိဳး)ေတြကို ေသခ်ာ အရည္အေသြးေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ထုတ္ေလ့ရွိပါတယ္။

အတုထုတ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြကေတာ့ အရည္အေသြးနိမ့္တဲ့ ပလပ္စတစ္၊ သတၱဳေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အဲ့ဒီပစၥည္းေတြမွာ ေသသပ္မႈမရွိရင္ သတိထားသင့္ပါတယ္။

ပစၥည္းေတြမွာ ရိုက္ႏွိပ္ထားတဲ့ စာလံုး ပံုစံ (Fonts) ေတြကို ေသခ်ာ ေလ့လာပါ။

အီလက္ထေရာ နစ္ပစၥည္း အစစ္အမွန္ေတြမွာ ထိုးထားတဲ့ တံဆိပ္ေတြက ေသသပ္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ႏွစ္ၾကာၾကာ အေရာင္မမွိန္သြားပါဘူး။ တံဆိပ္ေတြက ကုမၸဏီရဲ႕ အသက္ျဖစ္ေနလို႔္ပါဘဲ။

ဒါေပမယ့္ ပစၥည္းအတုေတြရဲ႕ တံဆိပ္ေတြကေတာ့ ခဏေလးနဲ႔ အေရာင္မွိန္ၿပီး စာလံုးေတြကလည္း ေသသပ္မႈမရွိပါဘူး။

အားသြင္းႀကိဳးေခါင္းကို စစ္ေဆးပါ။

စမတ္ဖုန္းေတြ၊ Laptop ေတြ၀ယ္ရင္ အားသြင္းႀကိဳးေခါင္းကို စစ္ေဆးပါ။ ပစၥည္းအစစ္အမွန္ေတြက အႏၱရာယ္ျဖစ္မႈ နည္းေအာင္ ထုတ္လုပ္ထားတာေၾကာင့္ သတၱဳပိုင္း၊ ပလပ္စတစ္ပိုင္းေတြမွာ ေသသပ္ၿပီး ႀကိဳးတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုလည္း ဆင္တူပါတယ္။