ေလယာဥ္ မတက္ခင္နဲ႔ မဆင္းခင္မွာ ေလယာဥ္ မယ္ေတြ၊ ေမာင္ေတြက အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ စမတ္ဖုန္းေတြကို Flight Mode ေျပာင္းဖို႔ ေျပာၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕စမတ္ဖုန္းေတြက ေလယာဥ္အတက္၊အဆင္းကို ဘယ္လို ထိခိုက္လို႔လဲဆိုၿပီး ေစာဒကေတြ တက္ၾကတာေတြရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေလယာဥ္အတက္၊အဆင္းမွာ Flight Mode ေျပာင္းခိုင္းရသည့္အေၾကာင္းအရင္းကို ေ၀မွ်ခ်င္ပါတယ္။

Flight Mode

စမတ္ဖုန္း၊ Tablet တို႔ကို Flight Mode ကို ေျပာင္းလိုက္လို႔ရွိရင္ GSM၊ Wi-Fi ၊ Bluetooth စတဲ့ လိုင္းေတြ သံုးလို႔မရေတာ့ပါဘူး။

အဲ့လို Flight Mode မေျပာင္းရင္ စမတ္ဖုန္း၊ Tablet တို႔ကထြက္တဲ့ အခ်က္ျပလိႈင္း (Signals)ေတြက ေလယာဥ္မွာရွိတဲ့ အီလက္ထေရာနစ္ စက္ပစၥည္းေတြကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစပါတယ္။

ဖုန္းမကိုမသံုးဘဲ ထားရင္ေကာ မလံုေလာက္ဘူးလား။

တခ်ိဳ႕က Flight Mode မေျပာင္းဘဲ ဖုန္းကို Lock စခရင္ေတာင္ မေျပာင္းဘဲ ဒီအတိုင္းထားလို႔မရဘူးလားလို႔ ေစာဒက တက္ၾကပါတယ္။

စမတ္ဖုန္းက Lock စခရင္ျဖစ္ေနေပမယ့္လည္း ဖုန္းလိုင္းရွိမလားဆိုၿပီး တခ်ိန္လံုး ရွာေနတတ္ပါတယ္။ စမတ္ဖုန္းရဲ႕ Frequency က ေလယာဥ္မွာသံုးတဲ့ Frequency ေတြကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Flight Mode ကုိ ေျပာင္းထားရပါတယ္။ ကိုယ့္ စမတ္ဖုန္းမွာ Flight Mode မရရွိရင္ ဖုန္းကို ပိတ္ထားရပါတယ္။

ေလယာဥ္မွာ အတက္၊အဆင္းက အႏၱရာယ္အမ်ားဆံုး အခ်ိန္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေလယာဥ္ေမာင္းသူ Pilots ေတြက ေျမျပင္မွာရွိတဲ့ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စင္တာနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။

စမတ္ဖုန္းရဲ႕ Signals ေတြက ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာနဲ႔ ေလယာဥ္ေမာင္းသူအၾကား ဆက္သြယ္မႈကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစၿပီး အေရးေပၚ အေျခအေနလည္းျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

စမတ္ဖုန္း၊ စမတ္ နာရီ၊ Tablets၊ e-Books ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ Audio၊ ဗီဒီယို Players တို႔ကို Flight Mode ဒါမွမဟုတ္ ပိတ္ထားပါ။

Laptop မွာ Flight Mode မပါရင္ Wi-Fi ကုိ ပိတ္ၿပီး ဆက္သံုးလို႔ရပါတယ္။