တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ အင္တာနက္အသံုးျပဳမယ္ဆုိရင္ Google နဲဲ႔ Facebook က ပိတ္ထားခံရတဲ့အတြက္ Google Assistant လုိမ်ိဳး Features ေတြ၊ Facebook Messenger ေတြကို အသံုးျပဳလုိ႔မရပါဘူး။

အဲ့ဒီအတြက္ အခုအခ်ိန္မွာ Xiaomi ကေန တရုတ္ျပည္တြင္းမွာ Google Assistant လုိမ်ိဳး အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ Xiao Ai လုိ႔ အမည္ေပးထားတဲ့ Virtual Assistant တစ္ခုကို တရားဝင္ေၾကျငာလုိက္ျပီပဲျဖစ္ပါတယ္။

အခု Xiao Ai စနစ္ဟာ Google Assistant လုိမ်ိဳးပဲ မိုးေလဝသအေျခအေနေတြကို ေမးျမန္းတာ၊ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ အျခားေသာ ကိုယ္သိခ်င္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ေမးျမန္းႏုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ Huawei ကလည္း အလားတူ AI Assistant မ်ိဳးျပဳလုပ္ေနေပမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ Xiaomi က ပိုသာသြားတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။

အခု Xiao Ai စနစ္ဟာ Xiaomi ဖုန္းေတြနဲ႔ Xiaomi ကေန ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ Smart Speaker ၊ ဖုန္းစုတ္စက္ နဲ႔ အျခားေသာ Smart Devices ေတြအကုန္လံုးနဲ႔ အသံုးျပဳႏုိင္မွာပါ။

တစ္ခုတည္းေသာ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ တရုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ပဲ ရည္ရြယ္ထားေသးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဂၤလိပ္လုိေတာ့ နားလည္မွာမဟုတ္ပါဘူး။